Berichten in Windows Mail importeren vanuit andere e‑mailprogramma's

U kunt op Windows Mail overschakelen vanuit uw bestaande e‑mailprogramma zonder de toegang tot uw bestaande e‑mailberichten te verliezen. Met Windows Mail kunt u berichten importeren vanuit allerlei populaire e‑mailprogramma's, zoals Eudora en Netscape Communicator, alsmede uit Microsoft Exchange en Microsoft Outlook.

  1. U kunt Windows Mail als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Mail.

  2. Wijs in het menu Bestand de opdracht Importeren aan en klik vervolgens op Berichten.

  3. Voer de instructies uit om uw e‑mailberichten te importeren.

Opmerkingen

  • Als u voor uw computer een upgrade uitvoert vanuit een vorige versie van Windows, moet u er rekening mee houden dat Windows Mail automatisch de berichten uit Outlook Express importeert. Windows Mail vervangt Outlook Express in deze versie van Windows.

  • Wanneer u berichten importeert, importeert Windows Mail geen accountinstellingen. Als u e‑mailaccountinstellingen wilt importeren, klikt u in het menu Extra op Accounts en klikt u vervolgens op Importeren.