Informatiebalk van Internet Explorer 8: veelgestelde vragen

De informatie in dit Help-onderwerp is van toepassing op Windows Internet Explorer 8.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de informatiebalk.

Alles weergeven

Welke berichten worden weergegeven in de informatiebalk?

De volgende tabel bevat een overzicht van de berichten die in de informatiebalk kunnen verschijnen, met een beschrijving van de betekenis van elk bericht.

Bericht
Betekenis

Internet Explorer heeft voorkomen dat de vorige pagina een ActiveX-besturingselement op uw computer installeerde. Klik hier als u terug wilt gaan en deze software wilt installeren.

Een webpagina heeft geprobeerd om een ActiveX-besturingselement te installeren. Dit is door Internet Explorer geblokkeerd. Als u het ActiveX-besturingselement wilt installeren, klikt u op de informatiebalk en klikt u op Software installeren. Aangezien een ActiveX-besturingselement gevaarlijk kan zijn voor uw computer, moet u het alleen installeren als u zeker weet dat u de uitgever van het ActiveX-besturingselement kunt vertrouwen.

Er wordt een pop-up geblokkeerd. Klik hier als u deze pop-up of extra opties wilt weergeven.

Pop-upblokkering heeft een pop-upvenster geblokkeerd. U kunt Pop-upblokkering uitschakelen of pop-ups tijdelijk toestaan door op de informatiebalk te klikken.

Deze website gebruikt een scriptvenster om u te vragen om informatie. Als u deze website vertrouwt, klikt u hier om scriptvensters toe te staan.

Internet Explorer heeft een website belet om gebruik te maken van een programmaatje (een zogeheten script) om een apart venster weer te geven. Hackers maken soms gebruik van scriptvensters om legitieme vensters, zoals aanmeldingsvensters van websites, te imiteren. Als u de website vertrouwt en het door een script gestarte venster wilt toestaan, klikt u op de informatiebalk en klikt u vervolgens op Door scripts gestarte vensters tijdelijk toestaan. Als u scriptvensters altijd wilt toestaan, schakelt u het selectievakje Websites mogen altijd scriptvensters gebruiken om te vragen om informatie in.

Het downloaden van bestanden van deze website wordt om beveiligingsredenen door Internet Explorer geblokkeerd. Klik hier voor opties....

Een webpagina probeert een bestand te downloaden waarom u niet hebt gevraagd. Als u het bestand wilt downloaden, klikt u op de informatiebalk en vervolgens op Bestand downloaden. Aangezien bestanden software kunnen bevatten die de prestaties van uw computer kunnen beïnvloeden of die toegang kunnen verkrijgen tot de informatie op uw computer, is het raadzaam het bestand alleen te downloaden als u weet wat het bevat en als u de uitgever ervan volledig vertrouwt.

Een invoegtoepassing voor deze website is niet uitgevoerd. Controleer de beveiligingsinstellingen in Internetopties op mogelijke conflicten.

Een webpagina heeft geprobeerd om een ActiveX-besturingselement of script te gebruiken terwijl uw beveiligingsinstellingen dit niet toestaan.

Als u de uitgever van het ActiveX-besturingselement of script vertrouwt, kunt u toestaan dat het wordt uitgevoerd door het adres van de website uit de lijst Websites met beperkte toegang te verwijderen. Als de website zich niet in de lijst Websites met beperkte toegang bevindt, kunt u de site aan de lijst Vertrouwde websites toevoegen. Zie Beveiligingszones: websites toevoegen of verwijderen voor informatie over het toevoegen van websites aan de lijst Vertrouwde websites. Als dit niet werkt, probeert u de tijdelijke internetbestanden te verwijderen. Als u deze instellingen niet kunt wijzigen, staat de computerbeheerder u mogelijk niet toe om de wijziging aan te brengen.

Internet Explorer heeft deze site geblokkeerd voor het onveilig uitvoeren van een ActiveX-besturingselement. Hierdoor wordt de pagina mogelijk niet juist weergegeven.

Een website probeert zonder uw toestemming toegang te verkrijgen tot een ActiveX-besturingselement op uw computer.

Om de beveiliging van uw computer te verbeteren, heeft Internet Explorer deze webpagina beperkt in het uitvoeren van scripts of ActiveX-besturingselementen, die mogelijk toegang verschaffen tot uw computer. Klik hier voor opties....

Een webpagina die op uw computer wordt weergegeven, probeert een script of ActiveX-besturingselement uit te voeren. Als u wilt toestaan dat het besturingselement wordt uitgevoerd, klikt u op de informatiebalk en klikt u op Geblokkeerde inhoud toestaan.

Deze inhoud wordt mogelijk niet juist weergegeven. Het bestand wordt beperkt omdat de inhoud niet overeenkomt met de beveiligingsgegevens ervan. Klik hier voor opties....

Internet Explorer heeft de weergave van een bestand geblokkeerd omdat de daadwerkelijke inhoud niet overeenkomt met de verwachte inhoud. Als u deze inhoud wilt weergeven, klikt u op de informatiebalk en klikt u op Beperkte inhoud weergeven. Aangezien het weergeven van deze inhoud een beveiligingsrisico voor uw computer kan inhouden, moet u zeker weten wat het bestand doet met uw computer voordat u het weergeeft.

De vorige website vereist mogelijk deze invoegtoepassing: Naam van Uitgever. Klik hier om deze te installeren.

Een webpagina heeft geprobeerd een invoegtoepassing met een digitale handtekening te installeren. Aan de hand van deze handtekening kunt u de uitgever van de invoegtoepassing identificeren en bepalen of u de invoegtoepassing wilt installeren. Klik op de informatiebalk als u de invoegtoepassing wilt installeren.

Internet Explorer wordt momenteel zonder invoegtoepassingen uitgevoerd. Klik hier om uw invoegtoepassingen te beheren, uit te schakelen of te verwijderen.

Internet Explorer wordt zonder invoegtoepassingen uitgevoerd. Als invoegtoepassingen zijn uitgeschakeld, kunt u op de informatiebalk klikken om Invoegtoepassingen beheren te openen. In dit venster kunt u bepalen welke invoegtoepassingen worden ingeschakeld wanneer Internet Explorer op een normale manier opnieuw wordt gestart. Als u Internet Explorer opnieuw wilt starten met ingeschakelde invoegtoepassingen, klikt u op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Alle programma's en vervolgens op Internet Explorer.

Intranetinstellingen zijn nu standaard uitgeschakeld in Internet Explorer. Klik hier voor meer opties.

Internet Explorer heeft het adres van een intranetwebpagina waargenomen, maar de machtgingen voor intranetbeveiliging zijn niet ingeschakeld. Klik op de informatiebalk voor meer informatie of zie Beveiligingsinstellingen voor intranet wijzigen.

Uw niveau van beveiligingsinstellingen levert een risico voor uw computer op. Klik hier voor meer opties.

Uw beveiligingsinstellingen hebben een lager niveau dan het niveau dat door Microsoft wordt aanbevolen. Uw computer en gegevens zijn hierdoor kwetsbaar voor schadelijke websites. Als u de beveiligingsinstellingen opnieuw op de aanbevolen niveaus wilt instellen, klikt u op de informatiebalk en selecteert u Instellingen voor mij repareren.

Voor deze website is een bijgewerkte invoegtoepassing nodig: Naam van: Uitgever. Klik hier als u deze invoegtoepassing van hun website wilt installeren...

Een geïnstalleerde invoegtoepassing moet worden bijgewerkt. Dit komt voor wanneer u een upgrade uitvoert naar een andere versie van Internet Explorer. Klik op de informatiebalk om de invoegtoepassing bij te werken.

Dit webadres bevat letters of tekens die niet met de huidige taalinstellingen kunnen worden weergegeven. Klik hier voor opties....

Het webadres (ofwel de URL) bevat tekens die niet kunnen worden weergegeven in de huidige taal. Als u een andere taal wilt inschakelen, klikt u op de informatiebalk en vervolgens op Taalinstellingen wijzigen. Wees voorzichtig met het inschakelen van extra talen. Sommige letters en symbolen kunnen worden gebruikt om tekens uit andere talen na te bootsen, hoewel het adres van de website niet overeenkomt. Deze eigenschap kan worden gebruikt om de identiteit van anderstalige websites aan te nemen voor diefstal van identiteit of oplichterij. Voeg alleen talen toe waarmee u bekend bent. Zie Wat zijn International Domain Names? voor meer informatie.

Deze webpagina wil met uw computer communiceren via een protocol dat niet door uw beveiligingsinstellingen wordt toegestaan. Klik hier voor opties....

Webbrowsers en andere internetprogramma's gebruiken voor communicatie voornamelijk protocollen zoals HTTP, HTTPS en FTP. Er zijn andere protocollen voor speciale taken, bijvoorbeeld videostromen of het verzenden van e‑mail. Uit veiligheidsoverwegingen beperkt Internet Explorer sommige protocollen tot bepaalde beveiligingszones. Als u een website die gebruikmaakt van een beperkt protocol vertrouwt, kunt u de site toevoegen aan de zone Vertrouwde websites. Zie Beveiligingszones: websites toevoegen of verwijderen voor informatie over de procedure.

Deze pagina is gewijzigd in uw webbrowser om scripting op meerdere sites te helpen voorkomen. Klik hier voor meer informatie.

Scripts die op meerdere sites voorkomen, duiden vaak op phishing-zwendel en treden op wanneer een website schadelijke code op een andere vertrouwde webpagina plaatst. Het doel hiervan is het vastleggen van de gegevens die u op een webpagina typt, zoals wachtwoorden en gevoelige financiële informatie, die vervolgens naar de kwaadwillende website worden verzonden. Als u de geïnfecteerde pagina bekijkt, lijkt deze hetzelfde als de vertrouwde webpagina. Uw persoonlijke gegevens zijn echter niet veilig. Deze schadelijke code wordt automatisch door Internet Explorer geblokkeerd.

Om uw computer beter te beveiligen wordt deze website geblokkeerd voor het weergeven van inhoud met fouten in de beveiligingscertificaten. Klik hier voor opties.

Sommige inhoud op de webpagina wordt geleverd met een foutief certificaat. Problemen met beveiligingscertificaten kunnen betekenen dat er is geprobeerd informatie te onderscheppen die door u naar de website of server is verzonden. Klik op de informatiebalk als u de inhoud wilt weergeven (niet aanbevolen). Als u meer informatie wilt over certificaatfouten, klikt u op de informatiebalk en vervolgens op Wat is het risico?

Wat is de informatiebalk van Internet Explorer?

De informatiebalk is de plaats waar Internet Explorer informatie weergeeft over beveiliging, downloads, geblokkeerde pop-upvensters en andere activiteiten. Deze balk bevindt zich boven aan de webpagina.

Afbeelding van de informatiebalk
Informatiebalk van Internet Explorer

Wanneer zie ik de informatiebalk?

Als Internet Explorer nog steeds wordt uitgevoerd met de oorspronkelijke instellingen, ziet u de informatiebalk onder de volgende omstandigheden:

 • Als een website een ActiveX-besturingselement op de computer probeert te installeren of een ActiveX-besturingselement op een onveilige manier probeert uit te voeren.

 • Als een website een pop-upvenster probeert te openen.

 • Als een website een bestand naar de computer probeert te downloaden.

 • Als een website actieve inhoud op de computer probeert uit te voeren.

 • Als uw beveiligingsinstellingen onder het aanbevolen niveau zijn ingesteld.

 • Als u een webpagina op het intranet opent maar het controleren van intranetadressen niet hebt ingeschakeld. Zie Beveiligingsinstellingen voor intranet wijzigen voor meer informatie.

 • Als u Internet Explorer hebt gestart met invoegtoepassingen uitgeschakeld.

 • Als u een bijgewerkt ActiveX-besturingselement of een invoegtoepassing moet installeren.

 • Als het adres van de webpagina wordt weergegeven met de letters of symbolen van een taal maar u die taal niet hebt geïnstalleerd.

 • Als een bepaald protocol niet wordt toegestaan door uw beveiligingsinstellingen.

 • Als een scriptaanval op meerdere sites door Internet Explorer is voorkomen.

Hoe gebruik ik de informatiebalk?

Als u een bericht ziet op de informatiebalk, klikt u op dit bericht om meer informatie te bekijken en actie te ondernemen.

Kan ik de informatiebalk uitschakelen?

Dat is wel mogelijk, maar wij adviseren u dit niet te doen. Als u de informatiebalk wilt uitschakelen, moet u dit doen voor elk type bericht.

Het blokkeren van downloads van bestanden en software via de informatiebalk stoppen

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op Aangepast niveau op het tabblad Beveiliging.

 4. Voer een van de volgende handelingen (of beide) uit:

  • U kunt de informatiebalk uitschakelen voor ActiveX-besturingselementen door in de sectie ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen van de lijst onder Automatisch vragen bij het uitvoeren van ActiveX-besturingselementen op Inschakelen te klikken.

  • U kunt de informatiebalk uitschakelen voor het downloaden van bestanden door in de sectie Downloads van de lijst onder Automatisch vragen bij het downloaden van bestanden op Inschakelen te klikken.

 5. Klik op OK, klik op Ja om te bevestigen dat u de wijziging wilt doorvoeren en klik nogmaals op OK.