Pop-upblokkering in Internet Explorer: veelgestelde vragen

Deze informatie is van toepassing op Windows Internet Explorer 7 en Windows Internet Explorer 8.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over pop-ups en pop-upblokkering.

Alles weergeven

Wat is een pop-up?

Een pop-up is een klein browsevenster dat wordt weergegeven boven op het venster met de website die u bekijkt. Pop-ups worden vaak meteen geopend zodra u een website weergeeft en worden meestal gemaakt door adverteerders.

Wat is pop-upblokkering?

Pop-upblokkering is een functie in Internet Explorer waarmee u de weergave van de meeste pop-ups kunt beperken of blokkeren. U kunt het gewenste blokkeringsniveau selecteren. U kunt bijvoorbeeld alle pop-ups blokkeren of bepaalde pop-ups toestaan. Als Pop-upblokkering is ingeschakeld, verschijnt op de informatiebalk het bericht 'Er wordt een pop-up geblokkeerd. Klik hier als u deze pop-up of extra opties wilt weergeven'.

Hoe schakel ik Pop-upblokkering in of uit?

Pop-upblokkering is in Internet Explorer standaard ingeschakeld. Als u deze functie wilt uitschakelen of opnieuw wilt inschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Pop-upblokkering.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Pop-upblokkering uitschakelen als u deze functie wilt uitschakelen.

  • Klik op Pop-upblokkering inschakelen als u deze functie wilt inschakelen.

Kan ik een pop-up bekijken die in Internet Explorer is geblokkeerd?

Ja. Volg hiertoe de volgende stappen:

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Ga naar de website met de pop-up die u wilt bekijken en klik op de informatiebalk als daarop wordt aangegeven dat een pop-up is geblokkeerd.

 3. Klik op Geblokkeerde pop-ups weergeven.

Opmerking

 • U kunt geblokkeerde pop-ups ook weergeven als u CTRL+ALT indrukt terwijl u een koppeling naar een website met pop-ups wordt geopend.

Hoe kan ik de weergave van pop-ups van een bepaalde website toestaan?

In Internet Explorer worden standaard pop-ups weergegeven wanneer u op een koppeling of een knop klikt. Met Pop-upblokkering blokkeert u pop-ups die automatisch worden weergegeven (zonder dat u op een koppeling of knop klikt). Als u de automatische weergave van pop-ups van een bepaalde website wilt toestaan, gaat u als volgt te werk:

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra, klik op Pop-upblokkering en klik op Instellingen voor Pop-upblokkering.

 3. Typ in het vak Adres van website waarvan pop-ups worden toegestaan het adres (of de URL) van de website waarvan u de pop-ups wilt bekijken en klik vervolgens op Toevoegen.

 4. Herhaal stap 3 voor elke website waarvan u de pop-ups wilt bekijken. Klik op Sluiten als u alle gewenste websites hebt toegevoegd.

Ik heb Pop-upblokkering ingeschakeld, maar zie nog steeds bepaalde pop-ups. Waarom is dat?

Hierna vindt u enkele algemene redenen waarom u nog steeds bepaalde pop-ups ziet:

 • Op uw computer is bepaalde software, zoals adware of spyware, aanwezig waarmee pop-ups worden geopend. Als u de weergave van de pop-ups wilt beëindigen, moet u vaststellen welke software dit doet en deze software verwijderen of de instellingen zodanig aanpassen dat er geen pop-ups meer worden geopend. Zie Spyware: veelgestelde vragen voor informatie over het opsporen en verwijderen van adware en spyware.

 • Sommige vensters met actieve inhoud worden niet geblokkeerd.

 • In Internet Explorer worden geen pop-ups geblokkeerd van websites die zich in de zone Lokaal intranet bevinden. Als u de pop-ups van deze websites wilt blokkeren, moet u de websites uit deze zone verwijderen. Zie Beveiligingszones: websites toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

Een website verwijderen uit de lijst met sites waarin pop-ups zijn toegestaan

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra, klik op Pop-upblokkering en klik op Instellingen voor Pop-upblokkering.

 3. Klik in het vak Adres van toegestane website op de website die u wilt verwijderen uit de lijst en klik vervolgens op Verwijderen.

 4. Herhaal stap 3 voor elke website waarvan u pop-ups wilt toestaan. Klik op Sluiten als u klaar bent.

Ik wil geen pop-ups bekijken, zelfs als deze worden gestart als ik op een koppeling of knop op een website klik. Kan ik Internet Explorer zodanig instellen dat alle pop-ups worden geblokkeerd?

Ja. Volg hiertoe de volgende stappen:

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra, klik op Pop-upblokkering en klik op Instellingen voor Pop-upblokkering.

 3. Selecteer onder Filterniveau de optie Hoog: Alle pop-ups blokkeren en klik op Sluiten.

  Als u pop-ups wilt bekijken die zijn geblokkeerd terwijl deze instelling is ingeschakeld, houdt u CTRL+ALT ingedrukt terwijl het venster wordt geopend.

Hoe wijzig ik de instellingen voor Pop-upblokkering?

Voer de volgende stappen uit om de instellingen voor Pop-upblokkering te wijzigen:

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra, klik op Pop-upblokkering en klik op Instellingen voor Pop-upblokkering.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op Sluiten.

Hoe kan ik pop-ups weergeven in tabbladen?

Pop-ups worden standaard weergegeven in afzonderlijke vensters. Als u de pop-ups liever weergeeft in tabbladen, voert u de volgende stappen uit:

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op het tabblad Algemeen en klik op Instellingen in de sectie Tabbladen.

 4. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor browsen met tabbladen op Pop-ups altijd in een nieuw tabblad openen en klik twee keer op OK.