Hier volgt een aantal aanbevolen procedures aan de hand waarvan u de beveiliging van uw computer en netwerk kunt verbeteren als u een thuisnetwerk of klein kantoornetwerk wilt opzetten.

Algemene aanbevelingen voor de beveiliging van netwerken

De volgende algemene beveiligingsrichtlijnen zijn van toepassing op alle thuisnetwerken en kleine kantoornetwerken.

Uw computer up-to-date houden

Schakel automatische updates op elke computer in om de computers in het netwerk beter te beveiligen. Belangrijke en aanbevolen updates of alleen belangrijke updates kunnen automatisch worden geïnstalleerd door Windows. Belangrijke updates bieden aanzienlijke voordelen, zoals verbeterde beveiliging en betrouwbaarheid. Aanbevolen updates kunnen oplossingen voor niet-essentiële problemen bevatten en uw computerervaring verbeteren. Optionele updates worden niet automatisch gedownload of geïnstalleerd.

Zie Wat zijn automatische updates van Windows en Automatische updates in- of uitschakelen voor meer informatie.

Een firewall gebruiken

U kunt een firewall gebruiken als u wilt voorkomen dat hackers of schadelijke software (zoals wormen) via een netwerk of internet toegang tot uw computer krijgen. Het gebruik van een firewall kan er daarnaast toe bijdragen dat het verzenden van schadelijke software vanaf uw computer naar andere computers wordt geblokkeerd.

Windows Firewall in- of uitschakelen

Antivirussoftware uitvoeren op elke computer

Firewalls helpen wormen en computerkrakers weren, maar bieden geen bescherming tegen virussen. U moet dus altijd antivirussoftware installeren en gebruiken. Virussen kunnen afkomstig zijn uit bijlagen bij e‑mailberichten, bestanden op cd-rom of dvd, of bestanden die van internet worden gedownload. Zorg ervoor dat de antivirussoftware up-to-date is en zo is ingesteld dat uw computer regelmatig wordt gescand.

Een router gebruiken om een internetverbinding te delen

Als u een internetverbinding wilt delen, kan het verstandig zijn een router te gebruiken (ook wel een residential gateway genoemd). Dergelijke apparaten zijn gewoonlijk uitgerust met ingebouwde firewalls en andere voorzieningen die uw netwerk beter helpen beschermen tegen ongewenst bezoek.

Niet langer als beheerder aangemeld blijven dan noodzakelijk

Wanneer u programma's gebruikt waarvoor internettoegang vereist is, zoals een webbrowser of een e‑mailprogramma, is het raadzaam u aan te melden als gewone gebruiker en niet als beheerder. Vele virussen en wormen kunnen namelijk alleen op de computer worden opgeslagen en uitgevoerd wanneer u als beheerder bent aangemeld.

Waarom zou ik een standaardgebruikersaccount in plaats van een Administrator-account gebruiken?

Aanbevelingen voor de beveiliging van draadloze netwerken

Als u een draadloos netwerk hebt, kunt u aantal aanvullende maatregelen treffen om de beveiliging te verbeteren.

Een netwerkbeveiligingssleutel gebruiken

Als u draadloos netwerk hebt, moet u een netwerkbeveiligingssleutel instellen om de verzonden informatie te versleutelen. Wanneer u versleuteling gebruikt, kunnen alleen mensen die over de beveiligingssleutel beschikken verbinding met uw netwerk maken. Daarnaast wordt alle informatie die via uw netwerk wordt verzonden versleuteld, zodat deze alleen kan worden gelezen op computers met de vereiste ontsleutelingssleutel. Op die manier kunt u voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot uw netwerk en bestanden. Gangbare versleutelingsmethoden voor draadloze netwerken zijn WPA (Wi-Fi Protected Access) en WPA2. Zie Een beveiligingssleutel voor een draadloos netwerk instellen voor meer informatie.

De instellingen voor beheerdersnaam en -wachtwoord wijzigen op de router of het toegangspunt

Als u een router of toegangspunt gebruikt, hebt u waarschijnlijk een standaardnaam en -wachtwoord gebruikt om het apparaat te configureren. De meeste fabrikanten gebruiken dezelfde standaardinstellingen voor gebruikersnaam en wachtwoord voor al hun apparatuur, waardoor het mogelijk is dat iemand buiten uw weten om toegang tot uw router of toegangspunt verkrijgt. U kunt dat risico vermijden door deze standaardgegevens voor de router te wijzigen. Raadpleeg de informatie die is geleverd bij het apparaat voor instructies bij het wijzigen van naam en wachtwoord.

De standaard-SSID wijzigen

Routers en toegangspunten maken gebruik van een draadloze netwerknaam, de zogenaamde SSID (serviceset-id). De meeste fabrikanten hanteren dezelfde SSID voor al hun routers en toegangspunten. Het is raadzaam de standaard-SSID te wijzigen zodat uw draadloze netwerk en andere netwerken met dezelfde standaard-SSID elkaar niet overlappen. U kunt op die manier makkelijker bepalen welk draadloos netwerk uw netwerk is wanneer er meerdere beschikbaar zijn. De SSID wordt normaal gesproken namelijk weergegeven in de lijst met beschikbare netwerken. Raadpleeg de informatie die is geleverd bij het apparaat voor instructies bij het wijzigen van de standaard-SSID.

Uw router of toegangspunt zorgvuldig plaatsen

Draadloze signalen hebben een bereik van enkele tientallen meters, dus het is best mogelijk dat het signaal van uw netwerk ook buiten de grenzen van uw woning te ontvangen is. U kunt het bereik van het draadloze signaal beperken door de router of het toegangspunt meer in het midden van uw woning te plaatsen in plaats van tegen een buitenwand of venster.