Als uw computer geen tv-tuner heeft, hebt u een optionele analoge of digitale tv-tuner nodig om tv af te spelen en op te nemen in Windows Media Center.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het beheren van opgenomen tv-programma's.

Alles weergeven

Hoe wijzig ik de standaardopslaginstelling voor de programma's die ik opneem?

Het station instellen waarop alle programma's worden opgenomen

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Opslag voor recorder.

 2. Klik op de knop - of + onder Opnemen op station om het station te selecteren waarop u wilt opnemen. Er wordt weergegeven hoeveel schijfruimte op het geselecteerde station beschikbaar is voor het opnemen van tv-inhoud.

  De opslagcapaciteit wordt op de volgende manier verdeeld: beschikbare opnameruimte, pauzebuffer voor live-tv, opgenomen tv en andere inhoud.

  Afbeelding van Opslag voor recorder
  Opslag voor recorder

De maximale schijfruimte voor tv-opnamen instellen

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Opslag voor recorder.

 2. Klik op de knop - of + onder Maximale schijfruimte voor tv-opnamen. De beschikbare schijfruimte is afhankelijk van de grootte van de vaste schijf of de partitie die is geselecteerd voor de opslag voor de recorder.

De opnamekwaliteit instellen

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Opslag voor recorder.

 2. Klik op de knop - of + onder Opnamekwaliteit om de kwaliteit voor opnamen te selecteren. De instelling voor de kwaliteit is van invloed op de hoeveelheid schijfruimte die wordt gebruikt voor het opnemen van tv-programma's. Als u bijvoorbeeld de beste kwaliteit kiest op een station met een maximale schijfruimte voor tv-opnamen van 60 GB, kunt u 22 uur televisie opnemen, terwijl u met een goede kwaliteit 42 uur televisie kunt opnemen.

Hoe verwijder ik opgenomen tv-programma's?

U kunt uit verschillende Recorder-instellingen kiezen om bepaalde opnamen te bewaren, maar tegelijkertijd voldoende vrije schijfruimte te behouden om nieuwe programma's te kunnen opnemen. Wanneer u een opname plant, wordt door Windows Media Center altijd de standaardopname-instelling gebruikt, tenzij u zelf specifieke opties kiest door Opname-instellingen te selecteren.

Als u opgenomen tv-programma's wilt opslaan, selecteert u een optie voor Bewaren (Bewaren totdat de ruimte nodig is is de standaardoptie). Opnamen worden dan verwijderd op basis van uw voorkeur.

Een optie voor Bewaren selecteren voor opgenomen tv-programma's

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Standaardwaarden voor opnamen.

 2. Klik op de knop - of + om naar de gewenste optie voor Bewaren te gaan:

  • Totdat de ruimte nodig is

  • 1 week

  • Totdat ik de opname heb bekeken

  • Totdat ik de opname verwijder

 3. Klik op Opslaan.

Een tv-programma handmatig verwijderen

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films en klik op Tv-opnamen.

 2. Klik op de opname die u wilt verwijderen.

 3. Klik in het scherm Programma-info op Verwijderen.

 4. Klik op Ja om te bevestigen dat u de opname wilt verwijderen.

Waarom worden mijn programma's niet opgenomen?

Te veel niet-bekeken programma's kunnen ertoe leiden dat de beschikbare schijfruimte wordt verbruikt en er geen nieuwe programma's meer kunnen worden opgenomen. U kunt controleren of uw programma's zijn gemarkeerd als Bewaren totdat ik de opname verwijder of Bewaren totdat ik de opname heb bekeken. Deze opnamen worden niet automatisch verwijderd om nieuwe programma's op te nemen.

Wat gebeurt er als er geen schijfruimte beschikbaar is om een tv-programma op te nemen?

Als er geen schijfruimte beschikbaar is, zoekt Windows Media Center programma's die kunnen worden verwijderd om ruimte vrij te maken voor nieuwe opnamen. Als er geen opnamen kunnen worden verwijderd, wordt het nieuwe programma niet opgenomen. U kunt schijfruimte vrijmaken door de instellingen voor Bewaren aan te passen, door de hoeveelheid opnametijd voor en na de tijd van de uitzending te verkleinen of door de kwaliteit van de opnamen te verlagen. Des te hoger de kwaliteit van de opname, hoe meer schijfruimte er nodig is voor de opname. Gebruik bij voorkeur een externe vaste schijf als u meer schijfruimte nodig hebt.

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Standaardwaarden voor opnamen.

 2. Klik op de knop - of + om een of meer instellingen aan te passen.

 3. Klik op Opslaan.

Als u wilt weten hoeveel opgenomen tv-programma's op uw computer passen, selecteert u het station met de knoppen - en +. De beschikbare opslag wordt dan automatisch weergegeven in zowel gigabytes (GB) als beschikbare tijd. Op station D: geeft Windows Media Center bijvoorbeeld 100 GB weer, wat hetzelfde is als ruim 70 uur beschikbare opnameruimte.

Lees het antwoord op de vraag 'Wat gebeurt er met doorlopende opnamen van een serie?' verderop als u wilt weten hoe u schijfruimte kunt vrijmaken voor het opnemen van een serie.

Hoe lang worden mijn opnamen bewaard op de vaste schijf?

De opnamen blijven op de vaste schijf staan totdat er ruimte nodig is voor nieuwe opnamen, tenzij u een andere optie hebt ingesteld via de Opname-instellingen.

Wat gebeurt er met doorlopende opnamen van een serie?

Windows Media Center neemt de meest recente afleveringen van een serie op en verwijdert oudere opnamen van dezelfde serie, ongeacht of u deze hebt bekeken of niet.

Instellen hoeveel opnamen voor een serie worden bewaard

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films, klik op Tv-opnamen en klik op geplande opnamen weergeven.

 2. Klik op Serie.

 3. Klik op de naam van de serie in de lijst aan de rechterkant.

 4. Klik op Serie-instellingen.

 5. Wijzig de instelling voor Bewaren.

Hoe kan ik de opname van een serie annuleren?

De opname van een serie annuleren

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films, klik op Tv-opnamen en klik vervolgens op geplande opnamen weergeven.

 2. Klik op Serie.

 3. Klik in de lijst aan de rechterzijde op de serie waarvan u de opname wilt stoppen.

 4. Klik op Serie annuleren.

 5. Klik op Ja om te bevestigen dat u de opname van de serie wilt annuleren.

Hoe kan ik opname-instellingen wijzigen voor toekomstige opnamen?

U kunt de instellingen voor een afzonderlijk programma of een serie wijzigen nadat u deze hebt gepland via Serie-instellingen.

Bepalen wanneer programma's worden verwijderd

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Standaardwaarden voor opnamen.

 2. Klik op de knop - of + om de instellingen voor Bewaren aan te passen. Blader door de opties en selecteer hoe lang elk opgenomen programma moet worden bewaard op de vaste schijf. Zie Tv opnemen voor meer informatie over de verschillende opties voor Bewaren.

De kwaliteit van de opname wijzigen

De grootte van het bestand op de vaste schijf wordt bepaald door de beeldkwaliteit van de opname. Met de optie voor de beste kwaliteit worden bijvoorbeeld tv-opnamen gemaakt met het meest heldere en het meest gedetailleerde beeld. Met deze optie wordt het bestand op de vaste schijf het grootst.

De kwaliteit is ook van invloed op de hoeveelheid schijfruimte die wordt gebruikt voor het opnemen van tv-programma's. Als u bijvoorbeeld de beste kwaliteit kiest op een station met een maximale schijfruimte voor tv-opnamen van 60 GB, kunt u 22 uur televisie opnemen, terwijl u met een goede kwaliteit 42 uur televisie kunt opnemen.

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Standaardwaarden voor opnamen.

 2. Klik op de knoppen - of + onder Kwaliteit om een optie te selecteren voor de gewenste beeldkwaliteit: Redelijk, Goed, Beter of Best.

  Programma's op digitale tv-kanalen worden alleen met de hoogste kwaliteit opgenomen om het verbeterde beelddetail en de hogere geluidskwaliteit van HD (hoge definitie) te behouden. De bestandsgrootte van een digitaal HD tv-programma dat is opgenomen met de beste kwaliteit, is dan ook groter dan de bestandsgrootte van een analoog tv-programma met een standaarddefinitie dat is opgenomen met de beste kwaliteit.

Een audiovoorkeurstaal selecteren

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Standaardwaarden voor opnamen.

 2. Klik op de knoppen - of + onder Audiovoorkeurstaal om Engels of Willekeurige taal te selecteren.

Wat is beveiliging tegen kopiëren en wat betekent dat voor mij?

Sommige digitale mediabestanden worden beschermd door rechten voor mediagebruik om illegale distributie van de bestanden te voorkomen. Door die rechten wordt bepaald hoe u het bestand kunt gebruiken. De rechten kunnen bijvoorbeeld bepalen of u het bestand kunt synchroniseren met een draagbaar apparaat of kunt afspelen op een andere computer. De specifieke voorwaarden worden ingesteld door de persoon of het bedrijf waarvan het bestand afkomstig is of de tv-omroep die de inhoud heeft geleverd. Bestanden die op deze manier zijn beveiligd, kunnen alleen worden afgespeeld door Windows Media Center als u rechten voor die inhoud hebt gedownload.

Er zijn verschillende manieren om rechten voor mediagebruik te verkrijgen, maar meestal worden deze gedownload van inhoudsproviders (zoals platenmaatschappijen). De inhoudsprovider kan rechten verlenen wanneer u het bestand downloadt. Wanneer u een bestand afspeelt waarvoor u niet over de juiste rechten beschikt, probeert Windows Media Center de rechten automatisch te verkrijgen of wordt u gevraagd of u de rechten wilt verkrijgen.

Sommige tv-inhoud kan bovendien als beveiligd zijn gemarkeerd door de eigenaar, de omroep of de maker van de inhoud. De voorwaarden van de beveiliging worden opgegeven door de provider van de inhoud en samen met het tv-programma uitgezonden. Als het programma wordt opgenomen, worden de voorwaarden bij het opgenomen tv-bestand opgeslagen en worden deze afgedwongen wanneer het bestand wordt afgespeeld.

Sommige programma's of gedeelten van een opgenomen programma kunnen alleen worden afgespeeld op de Windows Media Center-computer waarop het programma is opgenomen. Als u probeert het opgenomen tv-bestand af te spelen op een andere computer, krijgt u een melding dat de inhoud beveiligd is en kunt u het bestand niet afspelen.

Bovendien kunnen aan sommige beveiligde mediabestanden of gedeelten van bestanden rechten voor mediagebruik zijn gekoppeld die na een bepaalde tijd verlopen. Als u het mediabestand benadert nadat de rechten zijn verlopen, krijgt u een melding dat het mediabestand niet meer beschikbaar is. In sommige gevallen moet u de beeldscherminstellingen of de verbindingstypen aanpassen om de inhoud te kunnen afspelen. Zie Problemen met het afspelen van dvd's en films oplossen voor meer informatie of neem contact op met de fabrikant van uw hardware.

Opmerking

 • U kunt met Windows Media Center eenvoudig uw persoonlijke muziek, video's, afbeeldingen en opgenomen tv-programma's rippen, branden, opslaan en organiseren. U dient daarbij de rechten op intellectueel eigendom van anderen te respecteren en materiaal waarop copyright rust niet te kopiëren of anderszins te gebruiken indien u hiervoor geen toestemming hebt. Voorbeelden van materiaal waarop copyright rust zijn documentatie, grafische afbeeldingen, songteksten, foto's, illustraties, animaties, film- en videoclips, en geluid en muziek (ook als deze met MP3 is gecodeerd).

  Het zonder toestemming van de rechthebbende gebruiken van materiaal waarop copyright rust, kan een inbreuk zijn op auteursrechtwetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen/regio's en overtreding hiervan kan leiden tot zware civiele en/of strafrechtelijke straffen. Het kopiëren of delen van materiaal zonder toestemming van de rechthebbende is bovendien in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst die u hebt geaccepteerd toen u Windows Vista hebt geïnstalleerd. Klik hier voor meer informatie over de Gebruiksvoorwaarden.