Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over vorige versies van bestanden en mappen.

Alles weergeven

Wat zijn vorige versies?

Vorige versies zijn back-ups (kopieën van bestanden en mappen waarvan u een back-up hebt gemaakt met de wizard Back-up van bestanden maken) of schaduwkopieën (kopieën van bestanden en mappen die automatisch worden opgeslagen als onderdeel van een herstelpunt). (Schaduwkopieën kunnen kopieën zijn van bestanden op de computer of gedeelde bestanden op een computer in een netwerk.) U kunt vorige versies van bestanden gebruiken om bestanden terug te zetten die u per ongeluk hebt gewijzigd of verwijderd of die zijn beschadigd. Afhankelijk van het type bestand of map kunt u een vorige versie openen, opslaan op een andere locatie of terugzetten.

Hoe worden schaduwkopieën gemaakt?

Schaduwkopieën worden automatisch opgeslagen als onderdeel van een herstelpunt in Systeemeigenschappen. Als Systeembeveiliging is ingeschakeld, worden er automatisch schaduwkopieën gemaakt van bestanden die zijn gewijzigd sinds het laatste herstelpunt is gemaakt. Standaard wordt er eenmaal per dag een herstelpunt gemaakt. Als de vaste schijf is gepartitioneerd of als de computer meerdere vaste schijven bevat, moet u Systeembeveiliging inschakelen voor de andere partities of vaste schijven.

Opmerking

 • Er wordt slechts van één bestandsversie een schaduwkopie gemaakt. Als u een bestand bijvoorbeeld verschillende keren op een dag hebt bewerkt, wordt alleen de huidige versie ten tijde van het herstelpunt opgeslagen als schaduwkopie.

Systeembeveiliging inschakelen

 1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Systeembeveiliging. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 3. Schakel onder Automatische herstelpunten het selectievakje in naast de schijf waarvoor u Systeembeveiliging wilt inschakelen en klik vervolgens op OK.

Hoe krijg ik toegang tot vorige versies van een bestand of map?

 • Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik vervolgens op Vorige versies herstellen.

  Er wordt een lijst met de beschikbare vorige versies van het bestand of de map weergegeven. Deze lijst bevat bestanden die als back-up zijn opgeslagen en schaduwkopieën (als beide typen beschikbaar zijn).

Afbeelding van het tabblad Vorige versies
Het tabblad Vorige versies met een aantal vorige versies van bestanden

Hoe zet ik een vorige versie van een bestand of map terug?

Voordat u een vorige versie van een bestand of map terugzet, opent u de versie om te controleren of het de gewenste versie is. Voer vervolgens de volgende stappen uit:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik vervolgens op Vorige versies herstellen.

 2. Klik op een item in de lijst en klik vervolgens op Terugzetten.

  Waarschuwing

  • Het bestand of de map vervangt de huidige versie op de computer en de vervanging kan niet ongedaan worden gemaakt.

  Opmerking

  • Als de knop Terugzetten niet beschikbaar is, is het niet mogelijk een vorige versie van het bestand of de map terug te zetten. Mogelijk kunt u wel een vorige versie openen of opslaan op een andere locatie.

Wat is het verschil tussen het terugzetten van schaduwkopieën en het terugzetten van back-ups?

Als u een schaduwkopie wilt terugzetten die op de computer is opgeslagen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klikt u vervolgens op Vorige versies herstellen. Vervolgens selecteert u de vorige versie van het bestand of de map die u wilt terugzetten en klikt u op Terugzetten om het bestand of de map terug te zetten. Als u een schaduwkopie wilt terugzetten vanaf een netwerklocatie, kunt u dezelfde procedure volgen. U moet er dan wel voor zorgen dat de computer is verbonden met het netwerk en dat de netwerklocatie beschikbaar is (de computer moet zijn ingeschakeld en u moet toegangsrechten voor de computer of schijf hebben).

Als u een back-up wilt terugzetten, volgt u dezelfde stappen, maar klikt u op de back-upversie van het bestand op het tabblad Vorige versies. Als u op Terugzetten klikt, wordt de wizard Bestanden terugzetten geopend. Volg de stappen in de wizard. U moet toegang hebben tot de verwisselbare opslagmedia (zoals een interne of externe vaste schijf of een cd of dvd) waarop de back-up is opgeslagen om items terug te zetten vanaf een back-up. Zie Back-ups van bestanden maken voor meer informatie over het maken van back-ups van bestanden.

Opmerking

 • Als u na een herstelbewerking de herstelpunten verwijdert met Schijfopruiming, worden tevens alle schaduwkopieën verwijderd. Zie Bestanden verwijderen met Schijfopruiming voor meer informatie over het vrijmaken van ruimte op de vaste schijf.

Waarom kan ik geen schaduwkopieën van sommige bestanden vinden?

Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn:

 • Systeembeveiliging is mogelijk niet ingeschakeld voor de vaste schijf. Als Systeembeveiliging niet is ingeschakeld, kunnen er geen schaduwkopieën worden gemaakt in Windows.

  Systeembeveiliging inschakelen

  1. U kunt Systeem als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeem.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Systeembeveiliging. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  3. Schakel onder Automatische herstelpunten het selectievakje in naast het volume waarvoor u Systeembeveiliging wilt inschakelen en klik vervolgens op OK.

 • Het bestand is mogelijk een offline bestand. Offline bestanden zijn kopieën van bestanden die zijn opgeslagen op gedeelde netwerkmappen. Er zijn geen schaduwkopieën beschikbaar voor offline bestanden. Zie Informatie over offline bestanden voor meer informatie over offline bestanden.

 • Als de computer deel uitmaakt van een bedrijfsnetwerk, heeft de netwerkbeheerder schaduwkopieën mogelijk uitgeschakeld.

Zijn er voor sommige bestanden of mappen geen schaduwkopieën beschikbaar?

Er zijn geen schaduwkopieën beschikbaar voor bestanden en mappen die zijn vereist voor het uitvoeren van Windows. Voorbeelden van dergelijke bestanden en mappen zijn de systeemmap (de map waarin Windows is geïnstalleerd) en bestanden in de systeemmap (meestal C:\Windows). In Windows kunt u systeembestanden terugzetten met Systeembeveiliging. Zie Systeemherstel: veelgestelde vragen voor meer informatie over het terugzetten van systeembestanden.

Kan ik bestanden of mappen terugzetten die zijn verwijderd of hernoemd?

Als u per ongeluk een bestand of map hebt verwijderd of hernoemd, kunt u een schaduwkopie van het bestand of de map terugzetten. U moet dan echter wel weten op welke locatie het bestand of de map is opgeslagen. Voer de volgende stappen uit om bestanden of mappen terug te zetten die zijn verwijderd of hernoemd:

 1. U kunt Documenten als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Documenten.

 2. Klik op de pijl naast Mappen onder aan het linkerdeelvenster.

 3. Open in de lijst Mappen de map waarin het item (bestand of map) dat is verwijderd of hernoemd zich bevond.

 4. Klik met de rechtermuisknop in de map (zonder een bestand of map te selecteren) en klik vervolgens op Vorige versies herstellen.

 5. Dubbelklik op een vorige versie van de map met het bestand of de map die u wilt terugzetten. (Als het bestand bijvoorbeeld vandaag is verwijderd, kiest u een versie van de map van gisteren. In deze map moet het bestand nog aanwezig zijn.)

 6. Sleep in de map het item (bestand of map) dat u wilt terugzetten naar een andere locatie, zoals het bureaublad of een andere map.

  De versie van het bestand of de map wordt opgeslagen op de locatie die u hebt geselecteerd.

Tip

 • Als u de exacte naam of locatie van het bestand of de map niet meer weet, kunt u de naam of locatie zoeken door een gedeelte van de naam in het vak Zoeken in Documenten te typen.