Faxen ontvangen

De wijze waarop u faxen kunt ontvangen, is afhankelijk van of u gebruikmaakt van een faxserver of een faxmodem.

Als uw computer met een faxserver is verbonden, hoeft u geen handelingen te verrichten om faxen te kunnen ontvangen. De faxen worden telkens als uw computer met het netwerk is verbonden automatisch bezorgd in het postvak IN van Windows Faxen en scannen. Als u daarentegen gebruikmaakt van een interne of een externe faxmodem, zult u moeten kiezen op welke wijze u faxen wilt ontvangen. De volgende stappen zijn alleen van toepassing als u een interne of een externe faxmodem gebruikt.

Tip

 • Als u via Windows Faxen en scannen een fax ontvangt, wordt deze alleen opgeslagen in het postvak IN van Windows Faxen en scannen. Als u een kopie van een fax in de map Documenten of op een andere locatie op uw computer wilt opslaan, klikt u in het postvak IN van Windows Faxen en scannen met de rechtermuisknop op de gewenste fax, vervolgens klikt u op Opslaan als en ten slotte bladert u naar de locatie waarop u de kopie wilt opslaan.

Alles weergeven

Faxen automatisch ontvangen

Als u de instellingen voor het verzenden en ontvangen van faxen met een faxmodem wilt wijzigen moet u over een Administrator-wachtwoord of over Administrator-machtigingen beschikken. Gebruikers met Administrator-bevoegdheden kunnen deze instellingen op elk gewenst moment wijzigen. U computer moet voordat u probeert om een fax te ontvangen echter eerst worden aangesloten op een faxmodem of worden verbonden met een faxserver. Zie Uw computer instellen voor het verzenden en ontvangen van faxen voor meer informatie.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
 2. Klik onder aan het linkerdeelvenster op Faxen om de weergave Faxen in te schakelen.

 3. Klik op Extra en klik vervolgens op Faxinstellingen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 4. Klik op het tabblad Algemeen en schakel vervolgens onder Opties voor verzenden/ontvangen het selectievakje Toestaan dat het apparaat faxen ontvangt in.

 5. Klik op Automatisch opnemen na X keer overgaan en selecteer vervolgens het aantal keren overgaan waarna de modem het inkomende gesprek moet beantwoorden, zodat er een fax kan worden ontvangen.

Opmerking

 • Als u instelt dat u faxen automatisch wilt ontvangen, worden alle inkomende gesprekken door de modem beantwoordt. Als u inkomende gesprekken zelf wilt beantwoorden, moet u deze aannemen voordat de faxmodem dat doet.

Faxen handmatig ontvangen

Als u uw computer instelt voor het ontvangen van faxen, wordt er door Windows een melding weergegeven waarin u op de mogelijkheid wordt gewezen om een inkomend gesprek als een fax aan te nemen. Als u een fax wilt ontvangen, klikt u op de desbetreffende melding. U kunt een inkomende fax toch aannemen als u ervoor kiest om faxen niet automatisch te ontvangen of als u een melding mist. U moet hiertoe de volgende stappen uitvoeren, terwijl de telefoon overgaat:

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
 2. Klik onder aan het linkerdeelvenster op Faxen om de weergave Faxen in te schakelen.

 3. Klik op Nu een faxbericht ontvangen op de werkbalk. Het dialoogvenster Faxcontrole wordt weergegeven. In dit dialoogvenster wordt de voortgang van de fax getoond.

Automatisch kopieën opslaan van de faxen die u ontvangt

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
 2. Klik onder aan het linkerdeelvenster op Faxen om de faxweergave in te schakelen.

 3. Klik op Extra en klik vervolgens op Faxinstellingen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 4. Klik op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op Meer opties.

 5. Schakel onder Wanneer er een faxbericht wordt ontvangen het selectievakje Kopie opslaan in in en blader vervolgens naar de locatie waarop u de kopieën wilt opslaan.

Tips

 • Als u een voorbeeld van de inhoud van een fax wilt weergeven, klikt u in uw lijst met faxen op de desbetreffende fax. De eerste pagina van de fax wordt vervolgens weergegeven in het voorbeeldvenster onder de lijst met faxen in uw postvak IN.

 • Als u een fax wilt openen, zodat de inhoud wordt weergegeven, dubbelklikt u op de gewenste fax in de lijst met faxen.

 • Als u de weergave van de fax op het scherm wilt wijzigen, klikt u op Beeld, vervolgens klikt u op In- en uitzoomen en ten slotte kiest u de gewenste weergaveoptie.