Functies in Internet Explorer die de beveiliging en privacy verbeteren

De informatie in dit Help-onderwerp is van toepassing op Windows Internet Explorer 7.

Internet Explorer bevat een aantal functies waarmee u uw beveiliging en privacy tijdens het surfen kunt verbeteren.

Alles weergeven

Welke beveiligingsfuncties bevat Internet Explorer?

Internet Explorer bevat de volgende beveiligingsfuncties:

Welke beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld als ik Internet Explorer voor het eerst gebruik?

Internet Explorer is standaard ingesteld op een beveiligingsniveau dat u beschermt tegen veelvoorkomende bedreigingen, zoals spyware en andere typen schadelijke software (ofwel malware) wanneer u op internet surft. De instellingen op dat niveau beschermen u tegen bekende beveiligingsrisico's, zoals websites die invoegtoepassingen of andere programma's op uw computer installeren zonder dat u daarvan op de hoogte bent.

Hoe kan ik mijn privacy beschermen als ik online ben?

Internet Explorer bevat de volgende functies waarmee u uw privacy online kunt beschermen:

Waarom krijg ik het bericht 'Uw niveau van beveiligingsinstellingen levert een risico voor uw computer op'?

U krijgt dit bericht omdat bepaalde beveiligingsinstellingen een lager niveau hebben dan wordt aanbevolen. Bepaalde instellingen zijn in Internet Explorer standaard ingesteld op een minimumniveau, zodat uw computer is beveiligd tegen websites die schadelijke of ongewenste software installeren zonder dat u dat weet of daarvoor toestemming hebt gegeven.

Hoe weet ik welke instellingen niet het aanbevolen niveau hebben?

Als u wilt zien welke beveiligingsinstellingen niet het aanbevolen niveau hebben, voert u de volgende stappen uit:

De beveiligingsinstellingen van Internet Explorer weergeven

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op het tabblad Beveiliging.

 4. Klik op het pictogram Internet en klik op Aangepast niveau.

  Instellingen die niet het aanbevolen niveau hebben, worden aangegeven met rood.

  Afbeelding van beveiligingsinstellingen
  Beveiligingsinstellingen die niet het aanbevolen niveau hebben

Wat wordt gewijzigd als ik op de informatiebalk klik op 'Instellingen voor mij repareren' wanneer mijn computer wordt bedreigd?

Als u klikt op Instellingen voor mij repareren op de informatiebalk, worden de beveiligingsinstellingen die een risico voor de computer vormen, vervangen door de aanbevolen instellingen. Voer de volgende stappen uit om de beveiligingsinstellingen weer te geven:

De beveiligingsinstellingen van Internet Explorer weergeven

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op het tabblad Beveiliging.

 4. Klik op het pictogram Internet en klik op Aangepast niveau.

  Instellingen die niet het aanbevolen niveau hebben, worden aangegeven met rood.

Hoe wijzig ik de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer?

De beveiligingsinstellingen van Internet Explorer wijzigen

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op het tabblad Beveiliging.

 4. Klik op het pictogram Internet.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Sleep de schuifregelaar om een vooraf ingesteld beveiligingsniveau te selecteren.

  • Klik op Aangepast niveau als u de afzonderlijke beveiligingsinstellingen wilt wijzigen. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op OK.

  • Klik op Standaardniveau als u Internet Explorer wilt instellen op het standaardbeveiligingsniveau.

 6. Klik op OK als u klaar bent.

Hoe wijzig ik de privacyinstellingen van Internet Explorer?

De privacyinstellingen van Internet Explorer wijzigen

 1. U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer.

 2. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties.

 3. Klik op het tabblad Privacy.

 4. Voer onder Instellingen een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Sites als u cookies van bepaalde websites wilt toestaan of blokkeren.

  • Klik op Importeren als u een aangepast instellingenbestand wilt laden. Met dit bestand kunt u de regels wijzigen die in Internet Explorer voor de verwerking van cookies worden gebruikt. Omdat deze bestanden de standaardinstellingen kunnen overschrijven, moet u een dergelijk bestand alleen installeren als u de bron van het bestand kent en vertrouwt.

 5. Klik op OK als u alle gewenste privacyinstellingen hebt gemaakt.

Waar vind ik meer informatie over de bescherming van mijn computer en mijn privacy als ik online ben?

Bezoek de website Microsoft Security of de website Protect your PC (Uw computer beter beveiligen). Deze websites zijn mogelijk Engelstalig.