U kunt bestanden die op de computer zijn opgeslagen, als bijlage bij e‑mailberichten verzenden. U kunt elk gewenst bestandstype verzenden, waaronder documenten, afbeeldingen, muziek of video's.

  1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u in een e‑mailbericht wilt verzenden, ga naar Verzenden aan en klik op E-mailontvanger.

    Desgewenst kunt u bestanden ook rechtstreeks naar een geopend e‑mailbericht slepen. De bestanden worden weergegeven als bijlage, gereed voor verzending.

  2. In het e‑mailbericht dat verschijnt, voert u een e‑mailadres in en typt u de overige informatie die u wilt verzenden.

  3. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, klikt u op Verzenden.

Opmerkingen

  • Als dit de eerste keer is dat u een e‑mailbericht verzendt, moet u uw e‑mailprogramma wellicht configureren voordat het e‑mailbericht wordt weergegeven. Zie Werken met Windows Mail voor meer informatie.

  • Sommige e‑mailprogramma's blokkeren bepaalde bestandstypen (zoals bestanden met de bestandsnaamextensie .EXE, .BAT of .REG) die mogelijk schadelijke software kunnen herbergen. Als het verzenden van deze bestandstypen problemen oplevert, kunt u de bestanden eerst comprimeren in een ZIP-bestand en dit bestand als e‑mailbijlage verzenden. Zie Bestanden comprimeren en decomprimeren (ZIP-bestanden) voor meer informatie.