De klok van uw computer wordt gebruikt om de tijdstippen vast te leggen waarop u bestanden maakt of wijzigt op de computer. U kunt de tijd en tijdzone van de klok wijzigen

 1. U kunt Datum en tijd als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Klok, taal en regio en klik vervolgens op Datum en tijd.

 2. Klik op de tab Datum en tijd en klik vervolgens op Datum en tijd wijzigen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 3. Voer een of meer van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Datum en tijd instellen:

  • Als u het uur wilt wijzigen, dubbelklikt u op het uur en klikt u vervolgens op de pijlen om een hogere of lagere waarde in te stellen.

  • Als u de minuten wilt wijzigen, dubbelklikt u op de minuten en klikt u vervolgens op de pijlen om een hogere of lagere waarde in te stellen.

  • Als u de seconden wilt wijzigen, dubbelklikt u op de seconden en klikt u vervolgens op de pijlen om een hogere of lagere waarde in te stellen.

 4. Klik op OK zodra u klaar bent met het wijzigen van de tijd.

 5. Als u de tijdzone wilt wijzigen, klikt u op Tijdzone wijzigen.

 6. Klik in het dialoogvenster Tijdzone instellen op uw huidige tijdzone in de lijst en klik vervolgens op OK.

  Opmerking

  • Als in uw tijdzone de zomertijd wordt gehanteerd en u wilt dat de klok van de computer automatisch wordt aangepast bij het begin en einde van de zomertijd, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje Klok automatisch aan zomertijd aanpassen is ingeschakeld.

 7. Klik op OK.

Alles weergeven

Extra klokken instellen

In Windows kunnen maximaal drie klokken worden weergegeven: één voor de lokale tijd en twee voor tijden in andere tijdzones.

 1. U kunt Datum en tijd als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Klok, taal en regio en klik vervolgens op Datum en tijd.

 2. Klik op de tab Extra klokken.

 3. Schakel voor elke klok het selectievakje naast Deze klok weergeven in. Selecteer een tijdzone in de lijst, typ een naam voor de klok (u kunt maximaal 15 tekens typen) en klik vervolgens op OK.

Zie Windows Sidebar en gadgets (overzicht) voor informatie over het gadget Klok in Windows Sidebar.

De computerklok synchroniseren met een tijdserver op internet

U kunt de klok van de computer synchroniseren met de klok op een tijdserver op internet. Dit betekent dat de klok op uw computer geregeld wordt gelijkgezet met de klok op de tijdserver, zodat u er vrijwel zeker van kunt zijn dat de klok op uw computer de juiste tijd aangeeft. Gewoonlijk wordt de klok van de computer eenmaal per week gesynchroniseerd met de tijdserver. De klok kan overigens alleen worden gesynchroniseerd als uw computer is verbonden met internet.

Opmerking

 • Als uw computer deel uitmaakt van een domein, kunt u uw klok niet synchroniseren met een tijdserver op internet.

 1. Open Datum en tijd door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, op Configuratiescherm, op Klok, taal en regio en tot slot op Datum en tijd.
 2. Klik op de tab Internettijd en klik vervolgens op Instellingen wijzigen. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik op Klok automatisch met een tijdserver op internet synchroniseren, selecteer een tijdserver en klik vervolgens op OK.