Uw media in Windows Media Player met andere personen of apparaten delen

Als u een particulier netwerk hebt, kunt u Windows Media Player gebruiken om de media in uw mediabibliotheek te delen met andere personen, computers en apparaten in uw huis. Als u bijvoorbeeld beschikt over een digitale mediaspeler die met het netwerk is verbonden, zoals een Xbox 360, kunt u Windows Media Player gebruiken om muziek, foto's en video's van uw computer stroomsgewijs af te spelen op dat apparaat. Hierdoor kunt u overal in uw huis—zelfs in kamers zonder computer—genieten van de inhoud van uw mediabibliotheek in Media Player.

Als er meerdere computers met uw thuisnetwerk zijn verbonden en deze versie van Windows Vista ook op de andere computers wordt uitgevoerd, kunt u uw mediabibliotheek in Media Player delen met elk van deze computers, zodat u al uw digitale-mediabestanden vanaf elke computer in uw huis kunt gebruiken.

In de onderstaande procedures wordt uitgelegd hoe u aan de slag gaat. Zie Media in een netwerk delen voor informatie over het delen van media in Media Player en over apparaat- en netwerkvereisten. Zie Instellingen voor het delen van media wijzigen voor informatie over de manier waarop u het delen van media aanpast.

Alles weergeven

Een apparaat of andere computer verbinden met het netwerk

Eerst moet u de digitale mediaspelers of andere computers met uw thuisnetwerk verbinden.

 1. Verbind de digitale mediaspeler, bijvoorbeeld een Xbox 360, of de andere computer met uw thuisnetwerk.

  Als u een vast netwerk hebt, moet u het apparaat of de andere computer via een Ethernet-kabel op het netwerk aansluiten. Bij gebruik van een draadloos netwerk moet u het apparaat of de andere computer configureren voor het gebruik van een draadloze netwerkadapter. Als u hulp nodig hebt bij het verbinden van een apparaat met het netwerk, raadpleegt u de documentatie bij het apparaat. Zie Windows Help en ondersteuning voor meer informatie over het toevoegen van een computer aan het netwerk.

 2. Als u een apparaat verbindt, schakelt u het in en volgt u de configuratie-instructies op het scherm van het apparaat. Als u een andere computer verbindt, schakelt u deze in. Vergeet niet dat deze versie van Windows Vista ook actief moet zijn op de andere computer.

Het delen van media in Windows Media Player inschakelen

Als het delen van media nog niet is ingeschakeld, moet u het inschakelen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Klik op de pijl onder de tab Mediabibliotheek en klik vervolgens op Media delen.

 2. Schakel in het dialoogvenster Media delen het selectievakje Mijn mediabestanden delen in.

  Als u het selectievakje Mijn mediabestanden delen niet kunt inschakelen, bent u mogelijk niet met een particulier netwerk verbonden. Voor beveiligingsdoeleinden is de functie voor het delen van media automatisch uitgeschakeld wanneer u met een openbaar netwerk bent verbonden. Als u bent verbonden met een domeinnetwerk, kan de netwerkbeheerder u bovendien beletten het delen van media in te schakelen.

  Als u vermoedt dat uw particuliere netwerk door Windows incorrect wordt geïdentificeerd als een openbaar netwerk, kunt u de netwerkinstellingen handmatig wijzigen. Zie Instellingen voor het delen van media wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de netwerkinstellingen of over het uitschakelen van de functie voor het delen van media voor alle gebruikers van de computer.

Kiezen met welke apparaten u media wilt delen

Nadat u de functie voor het delen van media hebt ingeschakeld, moet u opgeven met welke computers en apparaten u uw media wilt delen. Dit doet u door specifieke computers of apparaten toegang tot uw mediabibliotheek in Media Player te verschaffen.

 1. Selecteer een apparaat in de lijst met apparaten onder het selectievakje Mijn media delen met.

  Als deze lijst niet wordt weergegeven, raadpleegt u de bovenstaande procedure voor het inschakelen van het delen van media.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u uw media wilt delen met de door u geselecteerde computer of het door u geselecteerde apparaat, klikt u op Toestaan.

  • Als u uw media niet wilt delen met de door u geselecteerde computer of het door u geselecteerde apparaat, klikt u op Weigeren.

  Zie Instellingen voor het delen van media wijzigen voor informatie over het aanpassen van de media die u met het apparaat deelt.

  U kunt apparaten ook toestaan of weigeren door te klikken op de melding die wordt weergegeven wanneer een nieuw apparaat in het netwerk wordt gedetecteerd.

Het apparaat of de andere computer gebruiken om gedeelde media af te spelen

Nadat u uw computers en apparaten toegang tot uw mediabibliotheek in Media Player hebt verschaft, kunt u het apparaat of de andere computer gebruiken om inhoud te selecteren en af te spelen.

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een apparaat gebruikt, selecteert u de naam van de computer waarmee u inhoud deelt, via de afstandsbediening van het apparaat. Vervolgens gebruikt u de afstandsbediening om de gewenste inhoud op te zoeken.

   Als u hulp nodig hebt bij het selecteren van inhoud, raadpleegt u de documentatie bij het apparaat.

  • Als u gebruik maakt van een andere computer waarop deze versie van Windows Vista wordt uitgevoerd, gaat u als volgt te werk:

   1. Start Windows Media Player op de andere computer.

   2. Klik op de pijl onder de tab Mediabibliotheek en klik vervolgens op Media delen.

   3. Schakel het selectievakje Media zoeken die andere gebruikers delen in en klik op OK.

    Hierdoor kunt u zien welke media andere gebruikers met u delen. Het selectievakje blijft ingeschakeld, zodat u deze stap later niet hoeft te herhalen.

   4. Klik op de tab Mediabibliotheek en klik in het navigatievenster op de naam van de externe mediabibliotheek die u wilt gebruiken.

    U kunt items in de externe mediabibliotheek op dezelfde manier afspelen als in uw lokale mediabibliotheek.