Media in een netwerk met behulp van Windows Media Player delen

Met Windows Media Player en een particulier netwerk kunt u uw favoriete muziek, video's en foto's stroomsgewijs afspelen in elke kamer in uw huis—zelfs in kamers zonder computer.

Waarom zou ik mijn media delen?

Net als de meeste mensen hebt u waarschijnlijk veel muziek-, video- en fotobestanden in uw mediabibliotheek in Media Player. Soms zult u echter een van de volgende dingen willen doen:

 • Bestanden afspelen vanaf een andere computer in uw huis.

 • Bestanden afspelen vanaf een Xbox 360 of een andere digitale mediaspeler die aan uw particuliere netwerk is gekoppeld.

 • Iemand anders die met zijn of haar eigen gebruikersaccount op uw computer is aangemeld, in staat stellen de bestanden in uw mediabibliotheek van Media Player af te spelen.

U kunt al deze dingen doen door uw media te delen.

Welke apparatuur heb ik nodig?

Als u uw media wilt delen, hebt u de volgende hardware en software nodig:

 • Een vast of draadloos particulier netwerk. Zie de vraag over netwerk- en firewallvereisten elders in dit onderwerp voor details.

 • Een digitale mediaspeler met netwerkcapaciteit (ook wel ontvanger voor digitale media genoemd) of een andere computer waarop deze versie van Windows Vista wordt uitgevoerd. Digitale mediaspelers met netwerkcapaciteit zijn apparaten die met uw vaste of draadloze netwerk worden verbonden en waarmee u inhoud in uw mediabibliotheek van Windows Media Player kunt opzoeken en afspelen—zelfs als uw computer in een andere kamer staat. Ga naar de PlaysForSure-website voor een lijst met compatibele apparaten.

Wat kan ik delen?

U kunt praktisch elk digitale-mediabestand in uw mediabibliotheek van Media Player delen, inclusief beveiligde Windows Media-bestanden die u van online winkels hebt gedownload. Als u een bestand in uw mediabibliotheek wilt delen, moet het oorspronkelijke bestand zijn opgeslagen in een van uw automatisch gecontroleerde mappen (standaard worden de mappen waarin de meeste mensen hun digitale-mediabestanden opslaan, zoals Muziek, Afbeeldingen en Video's, automatisch gecontroleerd). Zie Items toevoegen aan de mediabibliotheek voor informatie over mappen die automatisch worden gecontroleerd

Bovendien moet het een bestand van een van de volgende typen zijn:

 • Muziekbestanden, zoals Windows Media Audio- (.wma), MP3- (.mp3) en WAV-bestanden (.wav). Een audio-cd in een computerstation kan niet worden gedeeld.

 • Videobestanden, zoals Windows Media Video- (.wmv), AVI- (.avi), MPEG-1- (.mpeg, .mpg) en MPEG-2-bestanden (.mpeg, .mpg). Een dvd-videoschijf in een computerstation kan niet worden gedeeld.

 • Afbeeldingsbestanden, zoals JPEG- (.jpeg, .jpg) en PNG-bestanden (.png).

 • Afspeellijsten, zoals Windows Media- (.wpl) en MP3-afspeellijstbestanden (.m3u).

Afhankelijk van de manier waarop uw computer is geconfigureerd, kunt u naast de bovenstaande bestandstypen wellicht ook andere typen muziek-, video- en afbeeldingsbestanden delen in Media Player.

De bestandstypen die in Media Player kunnen worden gedeeld, kunnen mogelijk niet allemaal door uw digitale mediaspeler worden afgespeeld. Wellicht kunt u met uw apparaat bijvoorbeeld wel audiobestanden maar niet video- of fotobestanden afspelen. Verder is het mogelijk dat u met uw apparaat nummers kunt afspelen die u bij een online winkel hebt gekocht, maar niet nummers die u via een abonnementsservice hebt gehuurd.

Zie Veelgestelde vragen over DRM (Digital Rights Management) voor meer informatie over het verschil tussen gekochte inhoud en abonnementsinhoud. Raadpleeg de documentatie die bij uw apparaat is geleverd voor meer informatie over de mogelijkheden ervan.

Als u bestanden wilt delen in een automatisch gecontroleerde map die zich op een andere computer bevindt (bijvoorbeeld een map in een netwerkshare), moeten aan de externe map de juiste Windows-toegangsmachtigingen zijn toegewezen. Zie de webpagina Veelgestelde vragen over het online delen van media (pagina is mogelijk Engelstalig) voor meer informatie.

Kan ik verhinderen dat bepaalde items in mijn mediabibliotheek van Media Player worden gedeeld?

Ja. In Media Player kunt u opgeven wat u wilt delen. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat u geen muziek met expliciete tekst of foto's met minder dan 3 sterren wilt delen. U kunt zelfs verschillende regels maken voor elke computer of elk apparaat waarop u stroomsgewijs afspeelt. Zie de procedure over het aanpassen van wat u deelt in Instellingen voor het delen van media wijzigen voor meer informatie.

Hoe schakel ik het delen van media in?

Zie Uw media met andere personen of apparaten delen voor instructies voor het inschakelen van delen.

Welke implicaties heeft het delen van media voor privacy en veiligheid?

Zie Privacy- en beveiligingskwesties bij het delen van media voor informatie over het handhaven van uw privacy en veiligheid wanneer u media deelt.

Wat zijn de netwerk- en firewallvereisten?

Het delen van media wordt ondersteund door vaste en draadloze particuliere netwerken (zoals de netwerken die mensen doorgaans thuis gebruiken) maar niet door openbare netwerken (zoals de netwerken die beschikbaar zijn in cafés, luchthavens en bibliotheken). Als uw computer deel uitmaakt van een domeinnetwerk (een type netwerk dat in sommige bedrijven beschikbaar is), bepaalt uw netwerkbeheerder of u de functie voor het delen van media kunt gebruiken.

Uw apparaten moeten zich op hetzelfde subnet bevinden als uw computer. De meeste thuisnetwerken bestaan uit één subnet. Als er echter meerdere routers op uw thuisnetwerk zijn aangesloten, hebt u waarschijnlijk meerdere subnetten. Als u thuis meerdere routers hebt en u problemen ondervindt bij het delen van media met bepaalde apparaten, verbindt u deze apparaten met dezelfde router als waarmee uw computer is verbonden.

Als u media met andere apparaten wilt delen of media in andere mediabibliotheken wilt afspelen, moeten op uw computer verschillende firewallpoorten geopend zijn. Als u Windows Firewall gebruikt, worden de vereiste TCP- (Transmission Control Protocol) en UDP-poorten (User Datagram Protocol) automatisch geopend wanneer u het delen van media inschakelt. Als u een andere software- of hardwarefirewall gebruikt, moet u deze poorten mogelijk handmatig openen.

In de volgende tabel wordt aangegeven welke firewallpoorten moeten worden geopend als u media met andere apparaten wilt delen.

Poort Protocol Scope
Poort

554

Protocol

TCP

Scope

alleen lokaal subnet

Poort

1900

Protocol

UDP

Scope

alleen lokaal subnet

Poort

2177

Protocol

TCP, UDP

Scope

alleen lokaal subnet

Poort

2869

Protocol

TCP

Scope

alleen lokaal subnet

Poort

5004-5005

Protocol

UDP

Scope

alleen lokaal subnet

Poort

10243

Protocol

TCP

Scope

alleen lokaal subnet

Poort

10280-10284

Protocol

UDP

Scope

alleen lokaal subnet

Als poort 554 al in gebruik is (bijvoorbeeld voor Media Center Extender), worden in plaats hiervan de poorten 8554-8558 gebruikt. Als poort 5004 of 5005 al in gebruik is, worden in plaats hiervan de poorten 50004-50013 gebruikt.

In de volgende tabel wordt aangegeven welke firewallpoorten moeten worden geopend als u media in andere mediabibliotheken wilt afspelen.

Poort Protocol Scope
Poort

7000-7007

Protocol

UDP

Scope

alle subnetten

U kunt de functie voor het delen van media niet gebruiken als IP-beveiligingsbeleid (IPsec) op de computer actief is. IP-beveiligingsbeleid wordt automatisch gestart als uw computer deel uitmaakt van een netwerk op basis van domeinen (het type netwerk dat doorgaans wordt gebruikt bij grote bedrijven en organisaties).

Als u de functie voor het delen van media wilt gebruiken en uw computer zo is geconfigureerd dat IP-beveiligingsbeleid automatisch wordt gestart, opent u de map Systeembeheer in het Configuratiescherm (U kunt Systeembeheer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeembeheer. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.). Open vervolgens het hulpprogramma Services, configureer IPsec Policy Agent zo dat IP-beveiligingsbeleid handmatig wordt gestart (en niet automatisch) en start de computer vervolgens opnieuw.

Het is mogelijk dat de computer geen verbinding kan maken met andere computers in het netwerk als IP-beveiligingsbeleid zo is ingesteld dat IP-beveiligingsbeleid handmatig wordt gestart. Daarom moet u IP-beveiligingsbeleid na gebruik van de functie voor het delen van media weer zo instellen dat het automatisch wordt gestart en de computer vervolgens opnieuw starten.

Waarom wordt mij gevraagd het delen van media in te stellen?

Wanneer het delen van media is ingeschakeld en een nieuw apparaat op het netwerk wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd het delen van media met dat apparaat in te stellen. Klik op het bericht en voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster dat vervolgens wordt geopend:

 • Klik op Toestaan om het apparaat toe te staan de standaardmediatypen in uw mediabibliotheek van Media Player te gebruiken.

 • Klik op Weigeren om het apparaat te beletten de standaardmediatypen in uw mediabibliotheek van Media Player te gebruiken.

 • Als u wilt opgeven welke mediatypen u met dit specifieke apparaat wilt delen, klikt u op Delen aanpassen.