De taakbalk bevindt zich gewoonlijk onder aan het scherm. De taakbalk ziet er zo uit:

Afbeelding van de taakbalk
Taakbalk

U kunt de taakbalk verbergen om meer ruimte vrij te maken op het bureaublad. Als u de taakbalk nergens ziet op het scherm, is deze mogelijk verborgen.

Alles weergeven

De taakbalk weergeven

  • Als de taakbalk verborgen is, wijst u de plaats aan waar u de taakbalk voor het laatst hebt gezien om deze opnieuw weer te geven. Kunt u zich niet meer herinneren waar u de taakbalk voor het laatst hebt gezien, wijs dan eerst de onderkant van het scherm aan. Als de taakbalk niet wordt weergegeven, wijst u de zijkanten of de bovenkant van het scherm aan. Mogelijk moet u de aanwijzer bijna voorbij de rand van het scherm bewegen om de taakbalk weer te geven.

De taakbalk verbergen

  1. U kunt Eigenschappen van Taakbalk en menu Start als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Taakbalk en menu Start.

  2. Schakel het selectievakje Taakbalk vergrendelen uit.

  3. Schakel het selectievakje Taakbalk automatisch verbergen in.

    De taakbalk is nu niet meer zichtbaar. U kunt de taakbalk weergeven door de plaats aan te wijzen waar u de taakbalk voor het laatst hebt gezien.

Automatisch verbergen uitschakelen

  1. U kunt Eigenschappen van Taakbalk en menu Start als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Taakbalk en menu Start.

  2. Schakel het selectievakje Taakbalk automatisch verbergen uit.