Patience is het klassieke kaartspel met zeven kolommen dat u in uw eentje kunt spelen. Het doel van het spel is om alle kaarten te verzamelen in reeksen van afwisselend rode en zwarte kaarten van aas naar heer.

Alles weergeven

Patience spelen

 1. Open de map Ontspanning door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Alle programma's, Ontspanning en Spelverkenner.

 2. Dubbelklik op Patience.

  Als Solitaire niet beschikbaar is, moet u mogelijk de functionaliteit Ontspanning inschakelen. Zie De locatie van de spellen voor meer informatie over het inschakelen van de functionaliteit Ontspanning.

  Als u geen spel hebt opgeslagen, wordt een nieuw spel gestart. Als u wel een spel hebt opgeslagen, kunt u daarmee doorgaan.

 3. Als er azen openliggen, klikt u hierop om de azen te verplaatsen naar een van de lege vakken rechtsboven. Vervolgens kijkt u of u nog andere kaarten kunt verplaatsen.

  • De openliggende kaart naast de hoofdstapel kan altijd worden gespeeld.

  • U kunt een of meer kaarten van de ene rij naar de andere verplaatsen door deze te slepen met de muis.

  • Dubbelklik op een kaart om deze van de hoofdstapel of een rij naar een gesorteerde stapel te verplaatsen.

  • Als u alle speelbare kaarten naar de bijbehorende gesorteerde stapel rechtsboven wilt verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op het speelbord of drukt u op CTRL+A.

  • Als een stapel leeg is, kunt u er een heer (eventueel samen met de bijbehorende stapel) naartoe verplaatsen.

 4. Als u verder geen kaarten meer kunt verplaatsen, klikt u op de hoofdstapel linksboven om de kaarten op deze stapel om te draaien.

Tips

 • Zorg ervoor dat de kolommen ongeveer van gelijke lengte zijn. Reeksen zijn stapels open kaarten die u maakt door een zwarte op een rode of een rode op een zwarte kaart te leggen in de juiste volgorde. Probeer indien mogelijk te voorkomen dat één kolom te ver voorligt op de anderen. Naarmate een van de kolommen langer is dan de andere, wordt het steeds moeilijker om andere kaarten te verplaatsen.

 • Draai de kaarten eerst om. Draai altijd eerst zoveel mogelijk kaarten om voordat u de bovenste kaart van de hoofdstapel speelt.

 • Speel vanuit de grootste stapels. Hoe meer dichte kaarten zich in een stapel bevinden, hoe beter het is om eerst kaarten van die stapel om te draaien. Hoe meer kaarten een stapel telt, hoe groter de kans om kaarten te verplaatsen. En dat vergroot weer de kans om kaarten in de kleinere stapels om te draaien.

Spelopties wijzigen

U kunt opties voor het trekken van kaarten, de puntentelling en andere spelopties aanpassen in het dialoogvenster Opties.

 1. Open de map Ontspanning door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Alle programma's, Ontspanning en Spelverkenner.

 2. Dubbelklik op Solitaire.

  Als Solitaire niet beschikbaar is, moet u mogelijk de functionaliteit Ontspanning inschakelen. Zie De locatie van de spellen voor meer informatie over het inschakelen van de functionaliteit Ontspanning.

 3. Klik in het menu Spel op Opties.

 4. Schakel het selectievakje in voor de optie of opties die u wilt inschakelen en klik op OK.

Spelen opslaan en doorgaan met opgeslagen spellen

 • Als u een spel later wilt uitspelen, selecteert u het spel en klikt u op Opslaan. Wanneer u een nieuw spel wilt starten, wordt u gevraagd of u met het opgeslagen spel wilt doorgaan. Als u dit wilt, klikt u op Ja.