Het menu Start is de belangrijkste toegangspoort tot de programma's, mappen en instellingen van uw computer. Het wordt een menu genoemd omdat u uit een aantal verschillende opties kunt kiezen, net als bij een menu in een restaurant. Verder is het, zoals het woord 'Start' al suggereert, vaak de plaats vanwaar u dingen start of opent.

Gebruik het menu Start om de volgende veelvoorkomende handelingen uit te voeren:

 • Programma's starten

 • Veelgebruikte mappen openen

 • Zoeken naar bestanden, mappen en programma's

 • Computerinstellingen aanpassen

 • Help-informatie over het Windows-besturingssysteem weergeven

 • De computer uitzetten

 • Afmelden bij Windows of naar een andere gebruikersaccount overschakelen

Aan de slag met het menu Start

U opent het menu Start door op de knop StartAfbeelding van de knop Start in de linkerbenedenhoek van het scherm te klikken of door op het toetsenbord op de toets met het Windows-logo Afbeelding van het Windows-logo te klikken. Het menu Start wordt weergegeven.
Afbeelding van de knop Start en het gelijknamige menu
Knop Start en menu Start

Het menu Start bestaat uit drie hoofddelen:

 • Het grote deelvenster aan de linkerzijde bevat een korte lijst met programma's op de computer. De computerfabrikant kan deze lijst aanpassen, dus de precieze inhoud van deze lijst kan variëren. Wanneer u op 'Alle programma's' klikt, wordt een volledige lijst met programma's weergegeven (zie hieronder voor meer informatie).

 • In de linkerbenedenhoek ziet u het zoekvak, waarmee u programma's en bestanden op de computer kunt zoeken door zoektermen te typen.

 • Het rechterdeelvenster verschaft toegang tot veelgebruikte mappen, bestanden, instellingen en functies. Dit is tevens de plaats vanwaar u zich afmeldt bij Windows of de computer uitzet.

Programma's openen vanuit het menu Start

Het menu Start wordt veelal gebruikt voor het openen van programma's die op de computer zijn geïnstalleerd. Als u een van de programma's in het linkerdeelvenster van het menu Start wilt openen, klikt u op het gewenste programma. Het programma wordt geopend en het menu Start wordt gesloten.

Als u het gewenste programma niet ziet, klikt u op Alle programma's onder aan het linkerdeelvenster. Vervolgens wordt in het linkerdeelvenster een lange alfabetische lijst met programma's weergegeven, gevolgd door een lijst met mappen:

Afbeelding van het menu Start nadat op Alle programma's is geklikt
Het menu Start nadat op 'Alle programma's' is geklikt

Wanneer u op een van de programmapictogrammen klikt, wordt het programma gestart en het menu Start gesloten. De mappen onder de programmanamen bevatten meer programma's. Wanneer u bijvoorbeeld op Bureau-accessoires klikt, ziet u een lijst met programma's die in de betreffende map zijn opgeslagen. Klik op een programma om het te openen. Als u wilt teruggaan naar de programma's die werden weergegeven toen u het menu Start voor het eerst opende, klikt u op Vorige onder aan het menu.

Afbeelding van het menu Start met uitgevouwen map Bureau-accessoires
Wanneer u op de map Bureau-accessoires klikt, worden de programma's in de map weergegeven.

Als u wilt weten waarvoor u een bepaald programma kunt gebruiken, plaatst u de muisaanwijzer op het pictogram of op de naam. Er wordt dan een venster weergegeven met een korte beschrijving van het programma. Wanneer u bijvoorbeeld 'Rekenmachine' aanwijst, wordt dit bericht weergegeven: 'Hiermee kunt u normale wiskundige taken op het scherm uitvoeren'. Deze methode werkt ook voor items in het rechterdeelvenster van het menu Start.

Afbeelding van het menu Start met de muisaanwijzer die op Rekenmachine rust
Wanneer u een item aanwijst, wordt informatie over het item weergegeven.

Na verloop van tijd zullen de lijsten met programma's in het menu Start veranderen. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Ten eerste worden nieuwe programma's die u installeert aan de lijst Alle programma's toegevoegd. Ten tweede wordt gedetecteerd welke programma's u het vaakst gebruikt en vervolgens worden deze programma's in het linkerdeelvenster geplaatst, zodat u die snel kunt openen.

Het zoekvak

Het zoekvak biedt een van de gemakkelijkste methoden om items op de computer op te zoeken. De exacte locatie van deze items is niet van belang. Het zoekvak doorzoekt alle programma's en alle mappen in uw persoonlijke map (deze omvat Documenten, Afbeeldingen, Muziek, Bureaublad en andere veelgebruikte locaties). Verder wordt gezocht in uw e‑mailberichten, opgeslagen chatberichten, afspraken en contactpersonen.

Afbeelding van het vak Zoeken in het menu Start
Het zoekvak van het menu Start

Als u het zoekvak wilt gebruiken, opent u het menu Start en begint u te typen. U hoeft niet eerst in het vak te klikken. Terwijl u typt, verschijnen de zoekresultaten boven aan het zoekvak in het linkervenster van het menu Start.

Een programma, bestand of map wordt als zoekresultaat weergegeven wanneer:

 • Een woord in de titel begint of overeenkomt met uw zoekterm.

 • Tekst in de inhoud van het bestand, bijvoorbeeld de tekst in een tekstverwerkingsdocument, overeenkomt of begint met uw zoekterm.

 • Een woord in een van de eigenschappen van het bestand, zoals de auteur, overeenkomt of begint met uw zoekterm. (Zie De eigenschappen van een bestand weergeven voor meer informatie over bestandseigenschappen.)

Klik op een zoekresultaat om het te openen of klik op de knop Wissen Afbeelding van de knop Wissen in het vak Zoeken in het menu Start om de zoekresultaten te wissen en naar de lijst met programma's terug te keren. U kunt ook op Overal zoeken klikken als u wilt dat de hele computer moet worden doorzocht of op Op internet zoeken om de webbrowser te openen en op internet te zoeken.

Behalve in programma's, bestanden, mappen en berichten wordt ook gezocht in uw internet-favorieten en in de geschiedenis van de websites die u hebt bezocht. Als de zoekterm op deze webpagina's voorkomt, worden de pagina's vermeld onder de kop 'Favorieten en geschiedenis'.

De inhoud van het rechterdeelvenster

Het rechterdeelvenster van het menu Start bevat koppelingen naar onderdelen van Windows die vaak worden gebruikt. Het gaat om de volgende onderdelen (van boven naar beneden):

 • Persoonlijke map. Hiermee opent u uw persoonlijke map, die de naam heeft van degene die op dat moment bij Windows is aangemeld. Als de huidige gebruiker bijvoorbeeld Jeroen Cool is, is de naam van de map Jeroen Cool. Deze map bevat gebruikersspecifieke mappen en bestanden, waaronder de mappen Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's.

 • Documenten. Hiermee opent u de map Documenten, waarin u tekstbestanden, spreadsheets, presentaties en andere soorten documenten kunt opslaan en openen.

 • Afbeeldingen. Hiermee opent u de map Afbeeldingen, waarin u digitale foto's en grafische bestanden kunt opslaan en weergeven.

 • Muziek. Hiermee opent u de map Muziek, waarin u muziek- en andere audiobestanden kunt opslaan en afspelen.

 • Ontspanning. Hiermee opent u de map Ontspanning, waarin u alle spelletjes op uw computer kunt openen.

 • Onlangs geopende items. Hiermee opent u de lijst met bestanden die u onlangs hebt geopend. Klik in de lijst op het bestand dat u wilt openen.

 • Computer. Hiermee opent u een venster dat toegang biedt tot schijfstations, camera's, printers, scanners en andere apparaten die op uw computer zijn aangesloten.

 • Netwerk. Hiermee opent u een venster waarin u toegang kunt verkrijgen tot de computers en apparaten op uw netwerk.

 • Verbinding maken. Hiermee opent u een venster waarin u verbinding kunt maken met een nieuw netwerk.

 • Configuratiescherm. Hiermee opent u het Configuratiescherm, waarmee u de vormgeving en functionaliteit van uw computer kunt aanpassen, programma's kunt toevoegen of verwijderen, netwerkverbindingen kunt instellen en gebruikersaccounts kunt beheren.

 • Standaardprogramma's. Hiermee opent u een venster waarin u kunt aangeven welk programma standaard door Windows moet worden gebruikt voor bijvoorbeeld surfen op internet, het bewerken van foto's, het verzenden van e‑mail en het afspelen van muziek en video's.

 • Help en ondersteuning. Hiermee opent u Windows Help en ondersteuning. Hier kunt bladeren in en zoeken naar Help-onderwerpen met betrekking tot het gebruik van Windows en uw computer. Zie Help-informatie opvragen.

Afbeelding van de knop Aan/uit en de knop Vergrendelen in het menu Start

Onder aan het rechterdeelvenster ziet u twee knoppen: de knop Aan/uit en de knop Vergrendelen. Klik op de knop Aan/uit om de computer uit te schakelen, of op de knop Vergrendelen om de computer te vergrendelen zonder deze uit te zetten. U kunt een vergrendelde computer pas gebruiken nadat u deze met het wachtwoord hebt ontgrendeld.

Wanneer u op de pijl naast de knop Vergrendelen klikt, ziet u een menu met extra opties voor het schakelen tussen gebruikers, afmelden, opnieuw starten en afsluiten. Zie voor meer informatie Afmelden bij Windows en Een computer uitschakelen: veelgestelde vragen.

Opmerking

 • De optie Andere gebruiker wordt niet in het menu Start van Windows Vista Starter weergegeven.

Het menu Start aanpassen

U kunt bepalen welke items in het menu Start worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld pictogrammen voor uw favoriete programma's aan het menu Start toevoegen zodat u deze snel kunt openen, of programma's uit de lijst verwijderen. Verder kunt u bepaalde items in het rechterdeelvenster verbergen of weergeven. Zie Het menu Start aanpassen voor meer informatie.