Problemen met het downloaden van de gids oplossen in Windows Media Center

Als uw computer geen tv-tuner heeft, hebt u een optionele analoge of digitale tv-tuner nodig om tv af te spelen en op te nemen in Windows Media Center.

Hier vindt u oplossingen voor enkele bekende problemen met het downloaden van de gids in Windows Media Center.

Alles weergeven

Waarom is de gids niet gedownload?

Het downloaden kan mislukken wanneer u de gids instelt of wanneer u bijgewerkte programmagegevens downloadt. Het probleem kan een van de volgende oorzaken hebben:

 • De computer is niet verbonden met internet of kan geen verbinding maken via de internetverbinding die voor de computer met Windows Media Center is opgegeven.

  Als de computer verbinding maakt met internet via een inbelverbinding, moet u controleren of de inbelverbinding juist is geconfigureerd, zodat de meest recente gidsgegevens kunnen worden gedownload. Zie Problemen met een internetverbinding oplossen voor meer informatie over het configureren van een inbelverbinding voor Windows Media Center.

 • De gidsserver is niet beschikbaar of is tijdelijk niet actief. Als de instelling van de gids eerder is voltooid, probeert Windows Media Center de gids dagelijks opnieuw te downloaden.

 • De programmagegevens van de provider van de gids zijn niet beschikbaar op uw locatie.

Waarom zijn de programmagegevens niet juist?

Als er een aantal kanalen niet juist is, moet u mogelijk een andere set programmagegevens in de instelling voor de gids opgeven. Als echter bij een paar kanalen niet de juiste netwerk- en programmagegevens in de gids worden weergegeven, kunt u de kanaalnummers bewerken, programmagegevens wijzigen of programmagegevens toevoegen door het volgende te doen:

Kanaalnummers bewerken

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Gids, klik op Kanalen bewerken en klik vervolgens op Nummers bewerken. Een vinkje naast Nummers bewerken geeft aan dat u kanalen kunt bewerken. (Optioneel) Klik op Standaardinstellingen herstellen om alle wijzigingen ongedaan te maken die in de programmagegevens zijn aangebracht. Wanneer u de functie Standaardinstellingen herstellen selecteert, worden alle beschikbare kanalen ingeschakeld en de standaardprogrammatoewijzing hersteld.

  Met Nummers bewerken wordt het scherm Kanalen bewerken niet weergegeven als u als tv-signaaltype PAL, SECAM of DVB-T ontvangt. Als de knop Nummers bewerken niet op het scherm wordt weergegeven, gaat u naar de volgende procedure met de titel Programmagegevens wijzigen of toevoegen aan een kanaal. In dit onderwerp komt digitale tv via de ether, PAL en DVB-T aan de orde.

 2. Gebruik de pijltoetsen om door de lijst te bladeren en het kanaalnummer te zoeken dat u wilt wijzigen. Bij elk kanaal dat u selecteert, wordt in het bijvenster dat kanaal weergegeven.

  Afbeelding van het bijvenster
  Afbeelding van het bijvenster
 3. Voer het nieuwe kanaalnummer in. Als u een toetsenbord gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de toets NumLock is ingeschakeld.

 4. Een van de volgende dingen doet zich voor:

  • Het nieuwe kanaal wordt geaccepteerd.

  • Het nieuwe kanaalnummer bestaat al in de programmagegevens en u wordt gevraagd het conflict op te lossen.

   Als u veel kanaalnummers wilt bewerken, klikt u op Lijst sorteren om de lijst numeriek te sorteren op kanaal en de gereviseerde programmagegevens weer te geven.

 5. Wanneer u de wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Opslaan om terug te keren naar het scherm Instellingen voor de gids.

Programmagegevens wijzigen of programmagegevens toevoegen aan een kanaal (alleen bij digitale tv via de ether of de kabel, PAL en DVB-T)

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Gids en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Digitale tv-programmagegevens bewerken als u een digitaal tv-kanaal bewerkt.

  • Klik op Gegevens aan kanaal toevoegen als u een kanaal bewerkt van het type televisiesignaal PAL of DVB-T.

 2. Selecteer het kanaal waarvan u programmagegevens wilt wijzigen of waaraan u programmagegevens wilt toevoegen.

 3. Klik in de weergegeven lijst op de desbetreffende programmagegevens voor dat kanaal. Ga door met het toevoegen van de gewenste gegevens.

 4. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Opslaan om terug te keren naar het scherm Instellingen voor de gids.

Een andere set programmagegevens kiezen

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Gids en klik vervolgens op Programmagegevens instellen.

 2. Volg de instructies op het scherm om een nieuwe kanaalindeling te selecteren.

  Als u niet zeker weet welke TV-serviceaanbieder u moet selecteren, raadpleegt u de rekening voor de kabel voor meer informatie.

Waarom zijn er geen gegevens in de gids beschikbaar?

De gegevens in de gids worden periodiek via internet van uw aanbieder van programmagegevens gedownload. U wordt gewaarschuwd wanneer er geen gegevens beschikbaar zijn in de gids als zich een van het volgende dingen voordoet:

 • Windows Media Center kan langere tijd geen verbinding met internet maken en nieuwe programmagegevens downloaden en de programmagegevens die eerder zijn gedownload zijn beschadigd of verlopen. Zie Problemen met een internetverbinding oplossen voor meer informatie.

 • Er zijn geen programmagegevens van de aanbieder van de programmagegevens beschikbaar op uw locatie. Zie Bijgewerkte programmagegevens downloaden voor meer informatie.

Waarom ontbreken de programmagegevens voor digitale tv-kanalen?

Als u de standaardtelevisiekanalen via een aanbieder van satelliet-tv ontvangt en u zich niet abonneert op de lokale kanalen, worden in de programmagegevens in de gids voor standaard-tv waarschijnlijk geen gegevens over lokale kanalen opgenomen. Omdat de programmagegevens van digitale tv worden afgeleid van lokale programmagegevens, hebt u, als er geen lokale standaardprogrammagegevens in de gids beschikbaar zijn, niet de beschikking over programmagegevens voor de equivalente digitale tv-kanalen via de ether.

Om programmagegevens voor de digitale tv-kanalen op te halen kunt u het gedeelte van de gids voor standaardtelevisie opnieuw configureren en een andere televisieaanbieder kiezen met de lokale kanalen. Door de lokale kanalen toe te voegen, worden de digitale tv-kanalen met de desbetreffende programmagegevens in overeenstemming gebracht met de lokale kanalen die in de gids zijn opgenomen. Zie Programmagegevens instellen voor gebruik in Windows Media Center om de gids opnieuw te configureren.

Waarom komen de programmagegevens niet overeen met de kanalen die ik ontvang?

U kunt proberen een nieuwe regio te selecteren en vervolgens een nieuwe postcode om na te gaan of u accuratere programmagegevens krijgt, zelfs als deze gegevens niet specifiek voor uw regio worden vermeld. Ga als volgt te werk om de regio en de postcode te wijzigen:

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Gids en klik vervolgens op Programmagegevens instellen.

 2. U wordt gevraagd de regio te bevestigen. Klik op Nee, ik wil een andere regio selecteren en volg de instructies om een andere regio te selecteren. Voltooi de configuratie van de gids met een nieuwe selectie voor programmagegevens die mogelijk beter overeenkomt met de kanalen die u ontvangt.

Wat gebeurt er als fout 20, 21, 22, 23, 24, 25 of 82 wordt weergegeven?

Als fout 20, 21, 22, 23, 24, 25 of 82 wordt weergegeven, heeft zich een verwerkingsfout voorgedaan waardoor de gids niet kan worden gedownload. Start de computer opnieuw op en probeer vervolgens de bijgewerkte programmagegevens te downloaden. Als op de computer met Windows Media Center de gids nog steeds niet kan worden gedownload door een verwerkingsfout, neemt u voor ondersteuning contact op met de fabrikant van de computer.