Problemen met de internetverbinding oplossen

Het oplossen van problemen met de internetverbinding is vaak een opgave omdat er zoveel mogelijke oorzaken zijn. Probeer eerst de volgende stappen:

 • U kunt Diagnostische gegevens van het netwerk als volgt openen: klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in het systeemvak en klik vervolgens op Diagnose en herstel.

 • Zorg ervoor dat alle kabels zijn aangesloten (controleer bijvoorbeeld of uw modem is aangesloten op een werkende telefoonaansluiting of kabelverbinding, hetzij rechtstreeks, hetzij via een router).

 • Stel uw modem en router opnieuw in. Verwijder de voedingskabel van de modem en/of router, wacht ten minste 10 seconden en sluit de voedingskabel opnieuw aan op de modem en/of router.

 • Controleer de router. Door nieuwe netwerkfuncties in Windows Vista zijn bepaalde oudere netwerkrouters niet volledig compatibel met Windows Vista, waardoor dergelijke routers problemen kunnen veroorzaken.

Als u het probleem met deze stappen niet kunt oplossen, kunt u controleren of een specifiek probleem en de mogelijke oplossingen in de volgende lijst voorkomen.

Alles weergeven

Ik kan geen verbinding met internet maken via een DSL-verbinding (Digital Subscriber Line) of kabelverbinding voor breedbandverkeer.

 • Controleer het volgende:

  • Controleer of de modem is ingeschakeld.

  • Controleer of de Ethernet-kabel op de juiste wijze is aangesloten op de Ethernet-poorten van de modem en de computer. De uiteinden van een Ethernet-kabel zien er als volgt uit:

   Afbeelding van een Ethernet-kabel
   Ethernet-kabel
  • Controleer of de telefoonlijn op de juiste wijze op de modem en de telefoonaansluiting is aangesloten.

  • Controleer of u een DSL-filter gebruikt tussen de telefoonaansluiting en de modem.

 • Controleer de indicatielampjes op de modem. Deze kunnen soms de locatie van het probleem aangeven, of het nu gaat om de Ethernet-verbinding, de voeding naar de modem of de DSL- of kabelverbinding.

 • Beschadiging van Winsock kan verbindingsproblemen veroorzaken. Open Netwerkcontrole om dit probleem op te lossen:

  • U kunt Diagnostische gegevens van het netwerk als volgt openen: klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram in het systeemvak en klik vervolgens op Diagnose en herstel.

  Ga voor meer informatie naar Beschadiging van Winsock2 repareren op de website van Microsoft.

 • Neem contact op met uw Internetprovider om het volgende te controleren:

  • Werken de servers van de internetprovider correct?

  • Beschikt u over een gebruikersaccount en toegang tot de service van uw internetprovider?

Ik kan geen verbinding met internet maken via een inbelverbinding of de verbinding wordt steeds verbroken.

 • Zorg ervoor dat het gekozen nummer en eventuele bijbehorende toegangsnummers (bijvoorbeeld een 9) juist zijn en dat het nummer niet bezet is.

 • Controleer of de telefoonaansluiting werkt. U kunt dit uitproberen door een werkende telefoon aan te sluiten en te luisteren of er een kiestoon is.

 • Zorg ervoor dat de telefoonkabel is aangesloten op de lijnaansluiting van de modem, niet op de telefoonaansluiting.

 • Controleer of de telefoonkabel in orde is door een werkende telefoon aan te sluiten op de telefoonaansluiting van de modem. Als u een kiestoon hoort, is de telefoonkabel in orde.

 • Als de functie Wisselgesprek actief is, schakelt u deze uit en probeert u de verbinding opnieuw tot stand te brengen.

 • Het is mogelijk dat de internetprovider de verbinding heeft verbroken als u een tijdlang niets op de website hebt gedaan. Probeer het opnieuw.

 • Het is mogelijk dat de verbinding automatisch is verbroken toen iemand de telefoon opnam terwijl u online was. Probeer het opnieuw.

 • De meeste inbelmodems werken alleen met analoge telefoonlijnen. Controleer of uw telefoonlijnen analoog zijn. Als u digitale telefoonlijnen hebt, moet uw computer over een digitale modem beschikken.

 • Controleer of uw modem goed werkt. Raadpleeg de informatie bij de modem of ga naar de website van de fabrikant voor meer informatie.

 • Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om de kwaliteit van de lijn te controleren.

 • Als uw computer twee netwerkverbindingen heeft, moet de netwerksoftware kiezen welke verbinding moet worden gebruikt voor netwerkverkeer. De netwerksoftware kiest de verbinding met de beste prestaties. Als verbinding A beschikt over een internetverbinding maar traag werkt en verbinding B geen internetverbinding heeft maar betere lokale netwerkprestaties biedt, wordt netwerkverkeer via verbinding B geleid door de netwerksoftware. In dat geval kunt u echter geen websites weergeven en wordt door het netwerkpictogram en het netwerkdiagram in het Netwerkcentrum aangegeven dat u alleen een lokale verbinding hebt (geen internetverbinding). Dit is juist, maar het is niet wat u wilt. U kunt ervoor zorgen dat de computer verbinding A (met de internetverbinding) gebruikt door verbinding B te verbreken en het opnieuw te proberen.

Ik kan slechts een aantal websites bereiken.

Hierna volgt een aantal mogelijke oorzaken van dit probleem:

 • Mogelijk probeert uw browser om een verbinding tot stand te brengen via een proxyserver. Probeer in dat geval of u verbinding kunt maken wanneer de proxyserver is uitgeschakeld. Zie Proxyinstellingen wijzigen in Internet Explorer voor meer informatie.

 • Mogelijk zijn de verbindingsinstellingen van uw browser onjuist. Zie Internet Explorer Verbindingsinstellingen: aanbevolen koppelingen voor meer informatie.

 • Uw router probeert mogelijk om DNS-aanvragen via een proxyserver te verwerken, wat mislukt. Raadpleeg de documentatie bij de router voor instructies over het uitschakelen van DNS via proxyservers.

Mijn internetverbinding is te traag.

Er is een aantal factoren dat van invloed kan zijn op de snelheid van de internetverbinding. Zie Waarom is mijn internetverbinding zo traag? voor meer informatie.

Ik kan thuis (of op een andere locatie) via internet geen verbinding maken met het netwerk op kantoor.

 • Controleer of u de naam van de VPN-server (Virtueel Particulier Netwerk) exact zo hebt opgegeven als de netwerkbeheerder heeft aangegeven.

 • De VPN-verbinding werkt alleen als u over een actieve internetverbinding beschikt.

 • Als u een externe modem gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze ingeschakeld is.

 • Informeer bij de netwerkbeheerder of u de juiste machtigingen hebt voor de verbinding en het domein op de RAS-server.

 • Er kan ook sprake zijn van een probleem met een certificaat. Roep de hulp in van uw netwerkbeheerder.

 • De VPN-verbinding werkt niet als er een Winsock-proxyclient actief is. Informeer bij de netwerkbeheerder of de Winsock-proxyclient actief is.

 • Als u het IP-adres (bijvoorbeeld: 131.107.10.25) van een website kent, typt u het adres in de adresbalk van de browser en drukt u op ENTER. Als dit werkt, is er waarschijnlijk sprake van een probleem met de DNS-omzetting (Domain Name System). Roep de hulp in van uw netwerkbeheerder.

 • Als u van uw bedrijf speciale software moet gebruiken, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door deze software. Roep de hulp in van uw netwerkbeheerder.

 • Als u het IP-adres (bijvoorbeeld: 131.107.10.25) van uw VPN-server kent, typt u dit adres voor de VPN-verbinding en drukt u op ENTER. Als dat werkt, is er waarschijnlijk sprake van een probleem met de DNS-omzetting. Roep de hulp in van uw netwerkbeheerder.

 • Er kan sprake zijn van een probleem met de server waarmee u verbinding probeert te maken. Roep de hulp in van uw netwerkbeheerder.

Wanneer ik probeer om een VPN-verbinding tot stand te brengen, wordt de foutcode 741 weergegeven met het bericht dat de lokale computer versleuteling niet ondersteunt.

Dit probleem kan optreden wanneer de versleuteling op de computer niet overeenkomt met de versleuteling die door de VPN-server wordt gebruikt. Als u de versleutelingsinstellingen wilt wijzigen, zodat op uw computer de aanbevolen instelling van 3DES wordt gebruikt, voert u de volgende stappen uit:

 1. U kunt Netwerkcentrum als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Netwerk en internet en klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Klik op verbinding maken met een netwerk.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de VPN-verbinding en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Klik op de tab Beveiliging, klik op Geavanceerd (aangepaste instellingen) en klik vervolgens op Instellingen.

 5. Schakel in het dialoogvenster Geavanceerde beveiligingsinstellingen onder Gegevensversleuteling het selectievakje Versleuteling met maximale sterkte (verbinding verbreken indien afgewezen) in en klik vervolgens twee keer op OK.

 6. Klik op Verbinden om opnieuw te proberen of u verbinding kunt maken.