Problemen met geluid oplossen in Windows Media Center

Hier vindt u oplossingen voor enkele bekende problemen met geluid in Windows Media Center.

Alles weergeven

Waarom worden muziekbestanden niet weergegeven in Windows Media Center?

Wanneer muziek niet wordt weergegeven in Windows Media Center, kan dat een van de volgende oorzaken hebben:

 • Er is geen muziek toegevoegd aan de computer. Plaats een cd in het cd-rom-station en klik op Cd kopiëren om deze toe te voegen aan de computer.

 • Er is wel muziek toegevoegd aan de computer, maar er zijn geen locaties van muziekmappen opgegeven in Windows Media Center. Als u maplocaties, die zich op uw computer of in een netwerkmap kunnen bevinden, wilt toevoegen, bladert u met de muis op het startscherm naar Muziek en klikt u op Muziekbibliotheek. Zie Digitale mediabestanden toevoegen.

 • De maplocatie die muziek bevat is op dat moment niet beschikbaar, omdat deze zich op een netwerk bevindt dat is uitgeschakeld of omdat uw computer niet is aangesloten op het netwerk, of de netwerklocatie die uw muziek bevat, is op dat moment niet beschikbaar. Controleer of alle computers zijn ingeschakeld en zijn aangesloten op het netwerk.

Waarom worden er geen albumgegevens of albumhoezen weergegeven?

Er worden mogelijk geen albumgegevens of albumhoezen weergegeven in Windows Media Center, omdat de gegevens en de hoezen niet beschikbaar waren toen u het album naar uw computer kopieerde. Zorg ervoor dat de computer verbinding heeft met internet wanneer u albums naar uw computer kopieert. Probeer vervolgens beschikbare gegevens over het album, inclusief de hoes, te downloaden met Windows Media Player. Zie Albumhoezen toevoegen of wijzigen in Windows Media Player voor meer informatie over het toevoegen of wijzigen van albumhoezen in Windows Media Player.

Soms worden albumhoezen niet weergegeven omdat de bestandsindeling van de hoes niet wordt ondersteund. U kunt Windows Media Player gebruiken om een andere hoesafbeelding met een andere bestandsindeling te downloaden. (Zie Albumhoezen toevoegen of wijzigen in Windows Media Player voor instructies.) U kunt ook de juiste codec voor die bestandsindeling downloaden: klik in Windows Media Player achtereenvolgens op Extra, Downloaden en Invoegtoepassingen downloaden.

Voer de volgende stappen uit om naar Windows Media Player te gaan:

 1. Klik in Windows Media Center op Minimaliseren  Afbeelding van de knop Minimaliseren.
 2. Klik op de taakbalk op Start  Afbeelding van de knop Start op de taakbalk en klik vervolgens op Windows Media Player.

Waarom wordt er een fout met betrekking tot een codec weergegeven als ik probeer muziek af te spelen?

Probeer het bestand te openen in Windows Media Player als er een foutbericht over een codec wordt weergegeven. Als Windows Media Player is geconfigureerd om automatisch codecs te downloaden en de juiste codec beschikbaar is, wordt de codec gedownload wanneer u probeert het audiobestand te openen in Windows Media Player. U moet verbinding hebben met internet om de codec te downloaden.

Voer de volgende stappen uit om deze procedure uit te voeren met Windows Media Player:

 1. Klik in Windows Media Center op Minimaliseren  Afbeelding van de knop Minimaliseren.
 2. Klik op de taakbalk op Start  Afbeelding van de knop Start op de taakbalk en klik vervolgens op Windows Media Player.
 3. Klik in het menu Extra op Downloaden en klik vervolgens op Invoegtoepassingen downloaden.

Waarom is er geen geluid?

Het ontbreken van geluid kan verschillende oorzaken hebben. Probeer het volgende:

 • Controleer of het volume niet te laag staat door het volume te verhogen (klik op VOL+  Afbeelding van de volumeregelingsknoppen).
 • Controleer of het geluid niet is gedempt. (Klik op Dempen  Afbeelding van de knop Dempen om het geluid in te schakelen.)
 • Controleer of de luidsprekers zijn aangesloten op de juiste aansluitingen op de computer en of deze goed werken.

 • Controleer of het systeemvolume van Microsoft Windows moet worden aangepast. Zie Luidsprekervolume aanpassen voor meer informatie over het aanpassen van het volume in het Configuratiescherm.

 • Controleer of de juiste opties zijn geselecteerd in de instellingen voor Dvd. (Blader op het startscherm naar Taken, klik achtereenvolgens op Instellingen, Dvd en Taalinstellingen en klik vervolgens op de of + onder Geluidsspoor.)

  Het is mogelijk dat u de instellingen voor Dvd-audio moet aanpassen om ervoor te zorgen dat het geluid goed werkt.

 • Probeer uw luidsprekers te configureren via Luidsprekers instellen in Windows Media Center. (Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Algemeen, klik op Windows Media Center instellen en klik vervolgens op Luidsprekers instellen.)

 • Controleer of uw geluidskaart wordt herkend en over de meest recente stuurprogramma's beschikt. Zie Bijgewerkte stuurprogramma's en Apparaatbeheer openen.

Waarom wordt een muziekbestand niet afgespeeld?

Als een muziekbestand niet wordt afgespeeld in Windows Media Center kan dat de volgende oorzaken hebben:

 • De bestandsindeling van het bestand wordt niet ondersteund. Zie Bestandstypen die worden ondersteund.

 • Het bestand is beschadigd.

 • Het bestand bevindt zich op een netwerklocatie die op dat moment niet beschikbaar is. Controleer of alle computers zijn ingeschakeld en zijn aangesloten op het netwerk.

 • Uw computer beschikt niet over bijgewerkte rechten voor mediagebruik om het bestand af te spelen. U wordt door Windows Media Center gevraagd de rechten voor mediagebruik te downloaden voordat u het bestand kunt afspelen.

Waarom wordt een audio-cd niet afgespeeld?

Een cd wordt niet afgespeeld als het cd-rom-station is uitgeschakeld. Controleer of het cd-rom-station is ingeschakeld. Zie Apparaatbeheer openen voor informatie over het inschakelen van een cd-rom-station.

Een cd wordt bovendien niet automatisch gestart als de functie Automatisch afspelen is uitgeschakeld in de Windows-instellingen. Zie Instellingen voor Automatisch afspelen wijzigen voor meer informatie.

Hoe kan ik het programma wijzigen dat Automatisch afspelen opent wanneer ik een apparaat aansluit of een schijf plaats?

Voer de volgende stappen uit:

 1. U kunt Automatisch afspelen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Automatisch afspelen.

 2. Als u het dialoogvenster Automatisch afspelen nooit wilt weergeven, schakelt u Geen actie ondernemen in naast het apparaat of de schijf. Als u elke keer dat u een apparaat aansluit of een schijf plaatst een actie wilt kiezen, schakelt u Vraag mij dit elke keer in. Als u elke keer automatisch een bepaald programma wilt openen, selecteert u het programma.