Problemen met de detectie van draadloze netwerken oplossen

Als uw computer is uitgerust met een draadloze netwerkadapter, worden in Windows draadloze netwerken binnen het bereik van uw computer automatisch gedetecteerd. U kunt de lijst van gedetecteerde draadloze netwerken in Windows bekijken in Verbinding maken met een netwerk.

U kunt Verbinding met een netwerk maken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Verbinding maken met.

Als er in Windows geen netwerk wordt gedetecteerd dat volgens u binnen het bereik van uw computer is, kan dat de volgende oorzaken hebben:

Alles weergeven

De schakelaar voor draadloos netwerkverkeer op de computer is uitgeschakeld.

Veel mobiele pc's zijn aan de voorzijde voorzien van een schakelaar voor draadloos netwerkverkeer. Ga na of uw computer zo'n schakelaar heeft. Als dat het geval is, schakelt u deze in. Bij sommige computers wordt ook gebruikgemaakt van een functietoetscombinatie waarmee de schakelaar in- of uitgeschakeld kan worden. Raadpleeg de informatie die bij de computer is geleverd voor gedetailleerde informatie over de locatie van de schakelaar voor draadloos netwerkverkeer.

Uw computer is te ver verwijderd van de router of het toegangspunt voor draadloos netwerkverkeer.

Het bereik van routers en toegangspunten voor 802.11b- of 802.11g-netwerken bedraagt maximaal 46 meter binnenshuis en 92 meter buitenshuis. Het maximumbereik van 802.11a-routers en -toegangspunten bedraagt 15 meter binnenshuis en 30 meter buitenshuis. Deze bereiken zijn alleen haalbaar in optimale omstandigheden zonder storing. Zorg ervoor dat uw computer zich binnen dit bereik bevindt en zo dicht mogelijk bij de router of het toegangspunt is geplaatst. Als de computer draagbaar is, kunt u deze verplaatsen en zo het bereik van het draadloze signaal en de beste locatie voor de computer bepalen.

Als u de computer niet dichter bij de router of het toegangspunt kunt plaatsen, kan het verstandig zijn een externe antenne aan te schaffen voor uw draadloze netwerkadapter. Op veel draadloze netwerkadapters kan een externe antenne worden aangesloten. Deze maakt een betere ontvangst mogelijk dan de ingebouwde antenne. Raadpleeg de informatie die is geleverd bij uw draadloze netwerkadapter om te zien of u een extra antenne kunt aansluiten.

De router of het toegangspunt voor draadloos netwerkverkeer is uitgeschakeld of werkt niet goed.

U kunt het volgende proberen:

 • Controleer of de router of het toegangspunt is ingeschakeld en dat de indicator voor het draadloze signaal brandt.

 • Stel de router of het toegangspunt in op de beginwaarden door het apparaat uit te schakelen, minimaal tien seconden te wachten en het apparaat weer in te schakelen.

  Waarschuwing

  • Wanneer u de router of het toegangspunt uitschakelt, wordt ieders verbinding met het netwerk tijdelijk verbroken.

Als u het toegangspunt of het netwerk niet beheert, neem u contact op met de netwerkbeheerder.

De verbinding wordt gestoord door andere apparaten.

Bepaalde huishoudelijke apparaten storen de verbinding tussen de computer en netwerken die binnen bereik zijn. Zo maken magnetronovens en bepaalde draadloze telefoons bijvoorbeeld gebruik van de frequentie 2,4 GHz (gigahertz). Deze frequentie wordt ook gebruikt door 802.11b- en 802.11g-netwerkhardware. Andere draadloze telefoons maken gebruik van de frequentie 5 GHz, die wordt gebruikt door 802.11a-netwerkhardware.

U kunt in dit geval het volgende proberen:

 • Als dergelijke apparaten zich in de buurt van uw computer bevinden, schakelt u deze tijdelijk uit of plaatst u deze verder weg.

 • Wijzig de instellingen voor de router of het toegangspunt zo dat er een ander kanaal voor het draadloze signaal wordt gebruikt, of stel het kanaal zo in dat het automatisch wordt geselecteerd als er een vast kanaalnummer voor is opgegeven. Niet alle draadloze kanalen zijn altijd even helder. In de Verenigde Staten en Canada kunt u de kanalen 1, 6 en 11 gebruiken. Controleer de informatie bij het toegangspunt of de router voor instructies bij het gebruik van het kanaal voor het draadloze signaal.

Windows is niet zo geconfigureerd dat er automatisch verbinding met het juiste type netwerk wordt gemaakt.

Raadpleeg de informatie die is geleverd bij de router of het toegangspunt om te zien welke verbindingsmodus voor het apparaat is ingesteld. De modus moet zijn ingesteld op ad hoc (de apparaten communiceren rechtstreeks met elkaar zonder gebruik te maken van een router of toegangspunt) of infrastructuur (de apparaten communiceren met elkaar via een router of toegangspunt). Zorg ervoor dat de instelling in Windows voor dit netwerk overeenkomt met de instelling op het apparaat. U kunt dit aan de hand van de volgende stappen controleren:

 1. U kunt het opdrachtpromptvenster als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Opdrachtprompt.

 2. Typ netsh wlan add filter networktype=type netwerk,

  waarbij u in plaats van type netwerk de waarde adhoc of infrastructure opgeeft.

De router of het toegangspunt is bezet.

Als de router of het toegangspunt door meerdere computers of apparaten wordt gebruikt, kan het zijn dat het apparaat zo bezet is dat het niet op nieuwe aanvragen reageert. Als er nog andere computers verbinding met het netwerk hebben, koppelt u deze computers tijdelijk los.

Het netwerk waarnaar u op zoek bent, is zo ingesteld dat er geen netwerknaam (SSID) wordt uitgezonden.

Draadloze routers en toegangspunten kunnen zo worden ingesteld dat deze geen netwerknaamuitzenden. In dat geval kan er alleen worden gedetecteerd dat het netwerk binnen bereik is (zodat er verbinding kan worden gemaakt) als u voorheen verbinding met het netwerk hebt gemaakt of als u handmatig verbinding met het netwerk maakt met behulp van de SSID (serviceset-id). Voer de volgende stappen uit om verbinding te maken met een netwerk dat geen signaal uitzendt:

 1. U kunt Verbinding met een netwerk maken als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Verbinding maken met.

 2. Klik op Verbinding of netwerk instellen.

 3. Klik op Handmatig verbinding met een draadloos netwerk maken en geef vervolgens de netwerkinformatie op.

  Het netwerk wordt toegevoegd aan de lijst met netwerken en is in het vervolg beschikbaar wanneer uw computer zich binnen het bereik van het netwerk bevindt.

Uw netwerkbeheerder heeft de toegang tot bepaalde netwerken geblokkeerd.

Als u gebruikmaakt van een bedrijfsnetwerk, kan het zijn dat de netwerkbeheerder met behulp van groepsbeleid de toegang tot draadloze netwerken beperkt. Als u denkt dat er draadloze netwerken zijn binnen het bereik van uw computer die niet zichtbaar zijn of waarmee u geen verbinding kunt maken omdat de netwerkbeheerder de toegang heeft geblokkeerd, roept u de hulp in van de netwerkbeheerder.

De controlemodus van de draadloze netwerkadapter is actief.

Als u een netwerkcontroleprogramma uitvoert op de computer, is de controlemodus van de draadloze netwerkadapter voor Windows actief en kunt u geen verbinding maken met draadloze netwerken. Als u verbinding wilt maken met een draadloos netwerk, moet u het netwerkcontroleprogramma afsluiten of de de controlemodus beëindigen volgens de instructies van het programma.