Problemen met een Windows Media Center Extender-apparaat oplossen

Hier volgen oplossingen voor enkele veelvoorkomende problemen tijdens het gebruik van een Windows Media Center Extender.

Alles weergeven

Wat moet ik doen als een Windows Media Center Extender geen verbinding kan maken met een Windows Media Center-computer?

Er kunnen verbindingsproblemen optreden tijdens Extender Setup of nadat de Extender in het verleden met succes is geconfigureerd. Raadpleeg de onderstaande lijst met mogelijke oplossingen als de Extender geen verbinding kan maken met de Windows Media Center-computer:

 • Als de enige firewall op uw computer Windows Firewall is, controleert u of het selectievakje Media Center Extenders wel is ingeschakeld in de lijst met uitzonderingen voor Windows Firewall. Voor meer informatie over het bepalen welke firewall of firewalls actief zijn op uw computer en voor de stappen om te controleren of Media Center Extenders wel is ingeschakeld in de lijst met uitzonderingen voor Windows Firewall, gaat u naar het artikel Firewalls en Media Center Extender op de Microsoft-website.

 • Als u een niet-Microsoft-firewall gebruikt, moet u de poorten in de onderstaande tabel mogelijk handmatig openen. Sommige firewalls zijn echter al zodanig geconfigureerd dat een Media Center Extender verbinding kan maken met een Windows Media Center-computer. Voor een lijst met firewalls die al zodanig zijn geconfigureerd dat een Media Center Extender verbinding kan maken met een Windows Media Center-computer, alsmede informatie over het handmatig openen van poorten voor andere firewalls om een Media Center Extender-verbinding toe te staan, gaat u naar het artikel Firewalls en Media Center Extender op de Microsoft-website.

  ToepassingPoort Protocol Bereik
  Toepassing

  ehshell.exe

  Poort

  554

  Protocol

  TCP (Transmission Control Protocol)

  Bereik

  Alleen lokaal subnet

  Toepassing

  ehshell.exe

  Poort

  5004 en 5005

  Protocol

  UDP (User Datagram Protocol)

  Bereik

  Alleen lokaal subnet

  Toepassing

  ehshell.exe

  Poort

  8554-8558

  Protocol

  TCP

  Bereik

  Alleen lokaal subnet

  Toepassing

  ehshell.exe

  Poort

  50004-50013

  Protocol

  UDP

  Bereik

  Alleen lokaal subnet

  Toepassing

  ehshell.exe

  Poort

  7777-7781

  Protocol

  UDP

  Bereik

  Alleen lokaal subnet

  Toepassing

  svchost.exe

  Poort

  1900

  Protocol

  UDP

  Bereik

  Alleen lokaal subnet

  Toepassing

  svchost.exe

  Poort

  2177

  Protocol

  TCP

  Bereik

  Alleen lokaal subnet

  Toepassing

  svchost.exe

  Poort

  2177

  Protocol

  UDP

  Bereik

  Alleen lokaal subnet

  Toepassing

  svchost.exe

  Poort

  3390

  Protocol

  TCP

  Bereik

  Alleen lokaal subnet

  Toepassing

  systeem

  Poort

  10244

  Protocol

  TCP

  Bereik

  Alleen lokaal subnet

  Toepassing

  mcx2prov.exe

  Poort

  Willekeurig

  Protocol

  Willekeurig (gebruikt TCP en UDP)

  Bereik

  Internet

  Toepassing

  mcrmgr.exe

  Poort

  Willekeurig

  Protocol

  Willekeurig (gebruikt TCP en UDP)

  Bereik

  Internet

  Opmerking

  • Als u een Media Center Extender-verbinding tot stand wilt brengen, moeten de Windows Media Center-computer en Extender zich in hetzelfde subnet bevinden.

 • Zorg dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord weet voor een account met beheerdersrechten op uw Windows Media Center-computer. U moet deze gegevens opgeven wanneer u daarom wordt gevraagd op uw Windows Media Center-computer. Extender Setup kan dan bepaalde wijzigingen doorvoeren op de Windows Media Center-computer.

 • Als u een vingerafdruklezer of een ander beveiligingsprogramma gebruikt op uw computer, moet u de instellingen van het programma mogelijk wijzigen voordat er een Extender kan worden aangesloten op de computer. Als het beveiligingsprogramma geen instelling bevat voor het oplossen van verbindingsproblemen, moet u het programma verwijderen om een Extender te kunnen gebruiken.

 • Controleer of de Media Center Extender en Windows Media Center-computer beide aan staan. De computer mag niet in de slaap- of sluimerstand staan.

 • Als u een vaste verbinding gebruikt, controleert u of de Ethernet-kabel wel is aangesloten op de Ethernet-poort van de Media Center Extender.

  U kunt vaststellen waar het probleem optreedt door de Xbox 360 rechtstreeks op de Windows Media Center-computer aan te sluiten met een normale Ethernet-kabel. Als de Xbox 360 verbinding kan maken met de Windows Media Center-computer, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door de router, hub of switch en de instellingen hiervan. Als er echter nog steeds geen verbinding tot stand kan worden gebracht tussen de Xbox 360 en uw computer, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een instelling van alleen de router, hub of switch of een combinatie met een firewallinstelling. Voor meer informatie over het rechtstreeks aansluiten van de Xbox 360 op uw computer en voor informatie over het oplossen van verbindingsproblemen via deze methode, gaar u naar het artikel Verbindingsproblemen op de Microsoft-website.

 • De Windows Media Center-computer mag geen lid zijn van een domein. Sommige netwerkdomeinbeleidsregels voorkomen dat de Xbox 360 verbinding kan maken met een Windows Media Center-computer als een Media Center Extender-apparaat. Als uw computer verbonden is met een domein, verwijdert u de computer uit het domein en voert u Extender Setup opnieuw uit.

 • De Windows Media Center-computer en Extender moeten beide op dezelfde router zijn aangesloten. Zo weet u zeker dat de Xbox 360 en Windows Media Center-computer verbonden zijn met hetzelfde netwerk. Als de Xbox 360 via een draadloze router is aangesloten op uw thuisnetwerk, steekt u het ene einde van een Ethernet-kabel in een Ethernet-poort van de Windows Media Center-computer en het andere einde in een Ethernet-poort van de draadloze router.

 • Als de Media Center Extender via een draadloze verbinding verbonden is met het netwerk, moet de Media Center Extender binnen het bereik van het draadloze toegangspunt staan met zo min mogelijk obstakels tussen de Media Center Extender en het toegangspunt. Zie Problemen als gevolg van een zwak draadloos signaal oplossen voor meer informatie over het oplossen van problemen door een zwak draadloos signaal.

 • Als de Media Center Extender via een draadloze verbinding is verbonden met het netwerk en u een beveiligingssleutel gebruikt voor het draadloze netwerk, controleert u of u de juiste netwerkbeveiligingssleutel hebt voor de specifieke beveiligingsmethode die door het netwerk wordt gebruikt. Zie Wat zijn de verschillende beveiligingsmethoden voor draadloze netwerken? voor meer informatie over de verschillende beveiligingsmethoden voor draadloze netwerken.

 • Probeer de Windows Media Center-computer, de Media Center Extender en de netwerkhub, router of switch opnieuw op te starten.

Wat moet ik doen als Windows Media Center de Extender niet kan vinden tijdens Setup?

Voer een of meer van de volgende oplossingen uit:

 • Als u een vaste verbinding gebruikt, controleert u of de Ethernet-kabel is aangesloten op de Ethernet-poort van de Extender en controleert u of de Ethernet-connector aan het andere einde is aangesloten op de Ethernet-poort van de router, hub of switch.

 • Controleer of de Media Center Extender is aangesloten en ingeschakeld.

 • Als de Media Center Extender via een draadloze verbinding verbonden is met het netwerk, moet de Media Center Extender binnen het bereik van het draadloze toegangspunt staan met zo min mogelijk obstakels tussen de Media Center Extender en het toegangspunt. Zie Problemen als gevolg van een zwak draadloos signaal oplossen voor meer informatie over het oplossen van problemen door een zwak draadloos signaal.

 • Als de Media Center Extender via een draadloze verbinding is verbonden met het netwerk en u een beveiligingssleutel gebruikt voor het draadloze netwerk, controleert u of u de juiste netwerkbeveiligingssleutel hebt voor de specifieke beveiligingsmethode die door het netwerk wordt gebruikt. Zie Wat zijn de verschillende beveiligingsmethoden voor draadloze netwerken? voor meer informatie over de verschillende beveiligingsmethoden voor draadloze netwerken.

Ik kan sommige audio- en videobestanden niet afspelen wanneer ik mijn Xbox 360 gebruik als een Media Center Extender. Welke typen audio- en videobestanden kan ik afspelen wanneer ik mijn Xbox 360 gebruik als een Media Center Extender?

In de onderstaande tabel ziet u de verschillende typen audio- en videobestanden die kunnen worden afgespeeld wanneer een Xbox 360 als een Media Center Extender wordt gebruikt.

U kunt op uw computer mogelijk audio- en videobestanden in een andere indeling afspelen die u niet kunt afspelen wanneer u uw Xbox 360 als een Media Center Extender gebruikt. Dit komt doordat codecs die vereist zijn om een bepaald audio- of videobestand af te spelen, mogelijk wel op uw computer zijn geïnstalleerd maar niet beschikbaar of geïnstalleerd zijn op de Xbox 360.

Videobestandsindeling
Maximale grootte videoframe (in pixels)
Audio-indeling

Windows Media Video (WMV) 7, 8 en 9 videobestanden

(videobestanden kunnen zijn beveiligd met mediagebruiksrechten)

1920 x 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro of WMA Lossless audio

WMV Image 1 of 2 videobestanden

(gemaakt met een willekeurige versie van Microsoft Photo Story)

1920 x 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro of WMA Lossless audio

VC-1 videobestanden

(videobestanden kunnen zijn beveiligd met mediagebruiksrechten)

1920 x 1080 (1080p)

Windows Media Audio (WMA) Standard, WMA Pro of WMA Lossless audio

MPEG-1 videobestanden

N.v.t.

MPEG-1 Layer 1 of 2 audio

MPEG-2 videobestanden

1920 x 1080 (1080i)

AC-3 of MPEG-1 Layer 1 of 2 audio

Audiobestandsindeling

Windows Media Audio (WMA) Standard-audiobestanden (inclusief Windows Media Audio 7, 8 en 9)

(audiobestanden kunnen zijn beveiligd met mediagebruiksrechten)

Windows Media Audio (WMA) Pro-audiobestanden

(audiobestanden kunnen zijn beveiligd met mediagebruiksrechten)

Windows Media Audio (WMA) Lossless-audiobestanden

(audiobestanden kunnen zijn beveiligd met mediagebruiksrechten)

MPEG-1 Layer 3 (MP3) audiobestanden

WAV-PCM-audiobestanden

Waarom wordt er regelmatig een melding over een netwerkprobleem weergegeven wanneer ik een Media Center Extender-apparaat gebruik?

Als u een draadloos netwerk gebruikt, controleert u of er voldoende netwerkbandbreedte is. U kunt de netwerkbandbreedte testen, of u nu een draadloze of vaste verbinding gebruikt, met Netwerkprestatiebeheer in Windows Media Center. Ga naar de Microsoft-website voor meer informatie over het verbeteren van de netwerkverbinding wanneer u een Extender gebruikt.

Werken met Netwerkprestatiebeheer in Windows Media Center

 1. Start het Media Center Extender-apparaat.

 2. Ga op het scherm Start op de Media Center Extender naar Taken en selecteer Netwerk instellen.

 3. Volg de stappen in Netwerkprestatiebeheer om te bepalen of er voldoende bandbreedte beschikbaar is in uw thuisnetwerk.

Als de beschikbare bandbreedte in uw draadloze netwerk te klein is, voert u een van de volgende handelingen uit (indien mogelijk):

 • Gebruik een vaste netwerkverbinding om het Media Center Extender-apparaat en de Windows Media Center-computer aan te sluiten. Een vaste verbinding geeft een hogere verbindingssnelheid vergeleken met een draadloze netwerkverbinding. Zie De benodigdheden voor het instellen van een thuisnetwerk voor meer informatie over wat u nodig hebt om een vaste netwerkverbinding in te stellen.

 • Als de Media Center Extender via een draadloze verbinding verbonden is met het netwerk, moet de Media Center Extender binnen het bereik van het draadloze toegangspunt staan met zo min mogelijk obstakels tussen de Media Center Extender en het toegangspunt. Zie Problemen als gevolg van een zwak draadloos signaal oplossen voor meer informatie over het oplossen van problemen door een zwak draadloos signaal.

 • Als u een draadloos netwerk gebruikt en een vaste netwerkverbinding geen haalbare optie is voor u, kunt u overwegen het draadloze netwerk te upgraden zodat u een snellere draadloze netwerkverbinding krijgt. Zie De benodigdheden voor het instellen van een thuisnetwerk voor een lijst met verschillende draadloze netwerken en de voor- en nadelen hiervan.

Media Center Extender reageert traag.

Dit kan worden veroorzaakt doordat er onvoldoende netwerkbandbreedte beschikbaar is, of er zijn onvoldoende systeembronnen beschikbaar op de Windows Media Center-computer.

Gebruik Netwerkprestatiebeheer om de verbinding te testen.

Werken met Netwerkprestatiebeheer in Windows Media Center

 1. Start het Media Center Extender-apparaat.

 2. Ga op het scherm Start op de Media Center Extender naar Taken en selecteer Netwerk instellen.

 3. Volg de stappen in Netwerkprestatiebeheer om te bepalen of er voldoende bandbreedte beschikbaar is in uw thuisnetwerk.

Ga naar Details over computerprestaties weergeven met Taakbeheer om te bepalen of er voldoende systeembronnen beschikbaar zijn op uw computer.

Probeer tijdens het gebruik van een extender zo min mogelijk taken op de computer uit te voeren die veel computersysteembronnen nodig hebben. Maak bijvoorbeeld geen back-up van uw computer of bekijk en bewerk geen video's wanneer u een extender gebruikt.

Wat gebeurt er als de verbinding met de Windows Media Center-computer wordt verbroken?

De verbinding tussen een Media Center Extender en de Windows Media Center-computer kan om verschillende redenen worden verbroken. Hier volgen enkele redenen en mogelijke oplossingen voor het probleem:

 • Het Media Center Extender-apparaat kan mogelijk geen verbinding maken omdat de Windows Media Center-computer is uitgeschakeld of in de slaap- of sluimerstand staat.

 • De Media Center Extender kan mogelijk niet juist worden verbonden met het netwerk. Controleer of uw netwerk en de Windows Media Center-computer naar behoren functioneren.

 • Probeer de Windows Media Center-computer, de Media Center Extender en de netwerkhub, router of switch opnieuw op te starten.

 • De Windows Media Center-computer is mogelijk te druk waardoor er onvoldoende systeembronnen beschikbaar zijn. Sluit alle programma's die u niet gebruikt.

Als de Media Center Extender via een draadloze netwerkverbinding met de Windows Media Center-computer is verbonden, controleert u of de draadloze netwerkverbinding wel naar behoren functioneert. Controleer en verhelp ook het volgende:

 • Verwijder alle obstakels tussen de Media Center Extender en het toegangspunt.

 • Als u geen 802.11a-netwerk gebruikt, mag de verbinding niet worden verstoord door andere apparaten.

 • Verplaats de Media Center Extender of het toegangspunt om de verbinding tussen de twee apparaten te verbeteren.

Wat gebeurt er als de Extender geen geldig IP-adres heeft kunnen ophalen?

Het bericht Geen geldig IP-adres gevonden betekent dat de Media Center Extender geen geldig IP-adres heeft kunnen ophalen en dat de Media Center Extender en Windows Media Center-computer niet juist communiceren. Hoewel de Media Center Extender mogelijk wel is aangesloten op de Windows Media Center-computer, kunnen de apparaten niet met elkaar communiceren als de Media Center Extender geen geldig IP-adres kan ophalen. Controleer uw netwerkinstellingen, -hub of -switch om dit probleem op te lossen. U moet de Media Center Extender of de Windows Media Center-computer mogelijk opnieuw opstarten.

Hoe kan ik mijn media-ervaring beïnvloeden wanneer ik de Xbox 360 als een Media Center Extender gebruik?

U kunt kiezen of u de Xbox 360-controller, een Xbox 360-afstandsbediening of een Windows Media Center-afstandsbediening gebruikt. Ga naar de Naslaggids Media Center op de Xbox-website voor een gedetailleerd diagram met de verschillende functies in Windows Media Center als u de Xbox 360-controller gebruikt.

Als u Windows Media Center wilt bedienen met een afstandsbediening, hebt u een optionele afstandsbediening voor Windows Media Center nodig.

De Windows Media Center-afstandsbediening gebruiken voor de Xbox 360

 1. Ga met de Xbox 360-controller naar Mijn Xbox en selecteer Systeeminstellingen.

 2. Selecteer op het scherm Systeeminstellingen de optie Console-instellingen.

 3. Selecteer Afstandsbediening.

 4. Als u de Windows Media Center-afstandsbediening met de Xbox 360-controller wilt gebruiken wanneer u de Xbox 360 gebruikt, selecteert u Beide afstandsbedieningen.

Opmerking

 • Als u het oude Xbox 360-dashboard hebt, kunt u de instellingen voor de afstandsbediening wijzigen op de systeem-blade.

U kunt nu de Windows Media Center-afstandsbediening of de Xbox 360-afstandsbediening gebruiken voor het bedienen van Xbox 360.

Ik heb nieuwe inhoud toegevoegd aan mijn bibliotheken in Windows Media Center, maar ik zie deze nieuwe inhoud niet op mijn Extender. Wat moet ik doen?

Als u nieuwe mappen hebt toegevoegd in Windows Media Center nadat u de Extender hebt ingesteld, moet u de nieuwe mappen ook op de Extender toevoegen om de inhoud van deze mappen hierop beschikbaar te maken. Dit komt doordat er twee verschillende bibliotheken zijn: één voor de Windows Media Center-computer en een andere voor de Media Center Extender.

Voor meer informatie over het configureren van mappen om media te delen wanneer u de Xbox 360 gebruikt als een Extender, gaat u naar het artikel Mappen configureren op de Microsoft-website.

Welke functies zijn niet beschikbaar in Windows Media Center wanneer ik een Media Center Extender gebruik?

In de onderstaande tabel ziet u enkele functies die niet beschikbaar zijn wanneer u een Media Center Extender-apparaat gebruikt.

Windows Media Center-gebruikersinterface Functie niet beschikbaar op een Media Center Extender
Windows Media Center-gebruikersinterface

Foto's

Functie niet beschikbaar op een Media Center Extender
 • Afdrukken

Windows Media Center-gebruikersinterface

Muziek

Functie niet beschikbaar op een Media Center Extender
 • Visualisaties

 • Vooruitspoelen of terugspoelen

Windows Media Center-gebruikersinterface

Tv

Functie niet beschikbaar op een Media Center Extender
 • Tv-signaal instellen

 • Beeldscherminstellingen aanpassen

 • Slow motion

Windows Media Center-gebruikersinterface

Cd's of dvd's

Functie niet beschikbaar op een Media Center Extender
 • Branden naar cd

 • Branden naar dvd

 • Dvd's bekijken die zich in een dvd-station op de Windows Media Center-computer bevinden

 • Audio-cd's beluisteren die zich in het cd-rom-station op de Windows Media Center-computer bevinden

Windows Media Center-gebruikersinterface

Online media

Functie niet beschikbaar op een Media Center Extender
 • Bepaalde spellen (zoals Hartenjagen, Chess Titans en FreeCell)

Windows Media Center-gebruikersinterface

Taken

Functie niet beschikbaar op een Media Center Extender
 • Synchroniseren met apparaat

 • Modus Alleen media

 • Extender toevoegen

Windows Media Center-gebruikersinterface

Instellingen

Functie niet beschikbaar op een Media Center Extender
 • Muziek

 • Dvd

 • Kleurenschema

 • Opties voor automatisch downloaden

 • Tv-signaal instellen

 • Luidsprekers instellen

 • Antennesterkte digitale tv testen

 • Tv of beeldscherm configureren

 • Setup opnieuw uitvoeren

 • Afstandsbediening instellen

 • Teletekst

 • Lichtkrant scrollen

 • Pop-ups

Windows Media Center-gebruikersinterface

Algemene instellingen en privacy-verklaring

Functie niet beschikbaar op een Media Center Extender

Mediagegevens voor cd's en dvd's ophalen van internet

Waar kan ik nog meer informatie vinden over het oplossen van problemen met een Media Center Extender?

Hier volgen enkele koppelingen naar andere bronnen met informatie over het oplossen van problemen met een Media Center Extender.

 • Ga naar de Microsoft Support-website. Typ op de Microsoft Support-website Xbox 360 in het zoekvak Zoeken in Ondersteuning: Knowledge Base en klik op de knop Zoekopdracht uitvoeren. U kunt de zoekresultaten vervolgens filteren op Windows Vista.

 • Ga naar Windows Media Center Overview op de Microsoft-website. In dit artikel vindt u aanvullende informatie over Windows Media Center en Media Center Extenders.

 • Als er fouten worden weergegeven wanneer u een Media Center Extender gebruikt, gaat u naar Logboeken en zoekt u naar fouten met betrekking tot Windows Media Center en Media Center Extender. Nadat u de fout hebt gevonden in Logboeken, selecteert u deze voor meer informatie over de specifieke foutcode (een EventID genoemd). Klik hiertoe op de koppeling Online Help voor Gebeurtenislogboek.

  Zie Logboek openen voor meer informatie over het openen en gebruiken van Logboeken in Windows Vista.

 • Ga naar The Green Button voor hulp van de Media Center-gemeenschap.

Opmerking

 • Voor het afspelen en opnemen van live tv in Windows Media Center hebt u een analoge of digitale tv-tuner nodig. Als uw computer geen tv-tunerkaart bevat, kunt u er een toevoegen. Zie Help-informatie opvragen over uw tv-tunerkaart voor meer informatie over het verkrijgen van een tv-tunerkaart of neem contact op met uw computerfabrikant.