Problemen met een internetverbinding oplossen in Windows Media Center

Hier worden oplossingen beschreven voor enkele bekende problemen bij het maken van een verbinding met internet.

Alles weergeven

Hoe kan ik controleren of ik een internetverbinding heb?

Uw computer moet met internet zijn verbonden om de gids in te stellen of programmagegevens bij te werken. Ga als volgt te werk wanneer u een bericht krijgt dat er geen internetverbinding kan worden gedetecteerd tijdens het instellen van de gids of wanneer u probeert programmagegevens te downloaden:

 • Als u al een internetverbinding hebt ingesteld, maar Windows Media Center de verbinding niet kan detecteren, probeert u handmatig verbinding met internet te maken. (Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, klik op Algemeen, klik op Windows Media Center Setup en klik vervolgens op Internetverbinding instellen. U wordt gevraagd de instellingsprocedure te volgen.)

 • Als u nog geen internetverbinding hebt ingesteld, gebruikt u de wizard Verbinding met internet maken in Windows Vista. Zie Verbinding maken met internet als u een nieuwe internetverbinding wilt maken.

Hoe controleer ik of mijn internetverbinding werkt?

Als u uw internetverbinding test en bij het instellen van Windows Media Center of het downloaden van programmagegevens een melding ontvangt dat de test is mislukt, probeert u het volgende:

 • Controleer of de telefoonkabel, Ethernet-kabel of coaxkabel die u voor de internetverbinding gebruikt, goed op de bron en de computer is aangesloten.

 • Neem contact op met uw internetprovider om te controleren of er geen storingen zijn geweest of om te controleren of uw internetprovider andere oplossingen heeft voor het oplossen van het probleem.

 • Controleer of uw internetverbinding een opgeslagen wachtwoord heeft dat beschikbaar is voor iedereen die uw computer gebruikt. Controleer ook of de gebruikersnaam en het wachtwoord die met de internetverbinding zijn opgeslagen, geldig zijn.

 • Controleer handmatig de verbinding met internet door een browser te openen en naar een bekende website te gaan, zoals http://www.microsoft.com. Als u geen verbinding kunt maken met een site waarvan u weet dat deze toegankelijk is, is er een probleem met de verbinding.

 • Als u via een proxyserver of een firewall verbinding met internet maakt, moet u controleren of alle poorten zo zijn geconfigureerd dat verbindingen vanuit Windows Media Center mogelijk zijn. Deze instellingen kunnen variëren, afhankelijk van het type netwerk dat u gebruikt. Als u niet precies weet hoe u de instellingen voor de proxyserver of de firewall moet controleren, neemt u contact op met de netwerkbeheerder of uw internetprovider. Zie Verbindingsinstellingen voor Internet Explorer en Windows Firewall voor meer informatie.

 • Controleer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw standaardinternetverbinding.

  Als Windows Media Center geen verbinding met internet kan maken vanwege een verificatiefout, moet u controleren of voor de verbinding die u gebruikt, de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord zijn opgeslagen en beschikbaar zijn voor alle gebruikers.

 • Controleer de firewall- of proxyinstellingen voor uw standaardinternetverbinding.

  Als u via een proxyserver of een firewall verbinding met internet maakt, moet u controleren of alle poorten zo zijn geconfigureerd dat verbindingen vanuit Windows Media Center mogelijk zijn. Deze instellingen kunnen per persoon variëren, afhankelijk van het type netwerk dat u gebruikt. Als u niet zeker weer wat de juiste instellingen voor de proxyserver of firewall zijn, neemt u contact op met de netwerkbeheerder of uw internetprovider. Zie Windows Firewall of Proxyinstellingen van Internet Explorer wijzigen om de firewall- of proxyinstellingen te controleren.

Wat gebeurt er wanneer mijn internetverbinding niet meer geldig is?

Als u een melding krijgt dat Windows Media Center geen verbinding met internet kan maken omdat uw inbelverbinding niet meer geldig is, moet u een nieuwe internetverbinding voor Windows Media Center selecteren. Of u kunt een nieuwe internetverbinding instellen als u niet over een andere verbinding beschikt. Zie Verbinding maken met internet om een verbinding in te stellen met de wizard Verbinding met internet maken.

Als u een andere internetverbinding voor Windows Media Center wilt instellen, bladert u op het startscherm naar Taken, klikt u achtereenvolgens op Instellingen, Algemeen, Windows Media Center Setup en klikt u vervolgens op Internetverbinding instellen.

Wat moet ik doen als er geen kiestoon is?

Als Windows Media Center geen kiestoon kan detecteren, probeert u het volgende:

 • Controleer of de telefoonkabel naar de modem op de computer en op de telefoonaansluiting is aangesloten.

 • Controleer of de telefoonlijn niet bezet is.

 • Controleer of de telefoonservice werkt. Sluit de telefoon aan op de telefoonaansluiting die u voor de computer gebruikt en luister of u een kiestoon hoort.

Hoe kan ik een inbelverbinding configureren voor gebruik in Windows Media Center?

Met de wizard Verbinding met internet maken in Windows Vista kunt u een inbelinternetverbinding instellen. Wanneer de inbelverbinding is ingesteld, kunt u deze verbinding in Windows Media Center gebruiken om de meest recente Windows Media Center-gegevens te downloaden, zoals bijgewerkte gidsgegevens.

Een inbelinternetverbinding configureren voor Windows Media Center

 1. Open de wizard Verbinding met internet maken door op achtereenvolgens op de knop Start, Configuratiescherm, Netwerk en internet, Netwerkcentrum en Verbinding of netwerk instellen te klikken.

 2. Klik op de pagina Verbindingsmethode selecteren op Inbelverbinding instellen en klik op Volgende.

 3. Voer op de pagina Geef de gegevens van de internetprovider op de juiste gegevens in, zoals het inbeltelefoonnummer en uw gebruikersnaam.

 4. Typ het wachtwoord in het vak Wachtwoord en schakel het selectievakje Dit wachtwoord onthouden in.

 5. Typ in het vak Naam van de verbinding een naam voor de inbelverbinding.

  Dit is de naam van de verbinding die in Windows Media Center wordt weergegeven.

 6. Schakel het selectievakje Andere personen mogen deze verbinding gebruiken in en klik op Maken.

 7. Klik op Sluiten.

De inbelverbinding gebruiken om verbinding te maken met internet in Windows Media Center

 1. Start Windows Media Center door achtereenvolgens te klikken op de knop Start, Alle programma's en Windows Media Center.

 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, klik op Algemeen, klik op Windows Media Center Setup en klik vervolgens op Internetverbinding instellen).

 3. Klik op Volgende in het scherm Internetverbinding instellen.

 4. Klik op Nee bij Hebt u een permanente internetverbinding? en klik op Volgende.

 5. Kies in het scherm Verbinding selecteren de inbelinternetverbinding die u hebt gemaakt en klik op Volgende.

 6. Klik in het scherm Er is een internetverbinding ingesteld op Testen. Wanneer de test is voltooid, klikt u op Volgende.

 7. Klik op Voltooien.