Problemen met het opnemen van tv op uw computer oplossen

Als uw computer geen tv-tuner heeft, hebt u een optionele analoge of digitale tv-tuner nodig om tv af te spelen en op te nemen in Windows Media Center.

Hier vindt u oplossingen voor enkele bekende problemen met het opnemen van tv op uw computer.

Alles weergeven

Waarom is er een opnameconflict?

In de volgende situaties kunt u een melding krijgen dat er sprake is van een opnameconflict:

 • U hebt één tv-tuner, maar u hebt meer dan een opname gepland voor hetzelfde tijdstip.

 • U hebt meer dan een tv-tuner ingeschakeld, maar u hebt voor een bepaald tijdstip meer opnamen gepland dan er tuners beschikbaar zijn.

Volg de instructies op het scherm om het conflict op te lossen. Als u het conflict niet oplost, wordt het automatisch opgelost en wordt door Windows Media Center bepaald welk programma wordt opgenomen. Soms kan Windows Media Center voor een van de programma's een alternatieve datum en tijd vinden. In dat geval wordt de opnameplanning aangepast zodat beide programma's toch worden opgenomen. Anders selecteert Windows Media Center het programma dat wordt opgenomen, op basis van deze volgorde:

 • Een eenmalige opname (geen deel van een serie).

 • De opgegeven prioriteit voor series, op basis van Serie, Trefwoord en Handmatig

 • Het programma dat het eerst is gepland

Als door Windows Media Center een opnameconflict wordt aangetroffen tussen twee afleveringen van verschillende aanvragen voor het opnemen van een serie, wordt op basis van de lijst met prioriteiten voor series bepaald welk programma wordt opgenomen. U kunt de serie die vooral wel moet worden opgenomen, boven aan de lijst met prioriteiten voor series zetten om ervoor te zorgen dat deze wordt opgenomen als er een conflict optreedt. Wanneer u een nieuwe serie plant, wordt deze onder aan de lijst toegevoegd en krijgt deze de laagste prioriteit.

De prioriteit van de opname van een serie aanpassen

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films, klik op Tv-opnamen, klik op Geplande opnamen weergeven, klik op Serie en klik vervolgens op Prioriteiten wijzigen.

 2. Gebruik de pijl-omhoog of de pijl-omlaag op het scherm om een geplande serie omhoog of omlaag te verplaatsen in de prioriteitenlijst.

 3. Klik op Gereed om terug te gaan naar het scherm Serie.

Waarom is mijn tv-programma niet opgenomen?

Wanneer een programma niet is opgenomen, kan dit verschillende oorzaken hebben. U kunt als volgt in de geschiedenis van een opname zoeken waarom het programma niet is opgenomen:

 1. Blader op het startscherm naar Tv en films, klik op Tv-opnamen, klik op Geplande opnamen weergeven en klik vervolgens op Geschiedenis.

 2. U kunt de lijst anders indelen door op Sorteren op naam, Sorteren op status of Sorteren op titel te klikken.

 3. Gebruik de pijlknoppen op het scherm om door de lijst te bladeren. De status voor elk programma wordt weergegeven als Opgenomen, Niet opgenomen, Verwijderd, Geannuleerd, Vervallen of Gedeeltelijk.

 4. Klik op het programma voor meer details over de opnamestatus. Het scherm Geschiedenis wordt dan weergegeven met een gedetailleerde beschrijving van de geschiedenis van het desbetreffende opname-item.

Een programma kan om de volgende redenen niet zijn opgenomen:

 • Er was een conflict met een andere opname die een hogere prioriteit had. Eerder in dit onderwerp vindt u meer informatie over prioriteiten van opnamen.

 • Er was geen tuner beschikbaar op het moment waarop het programma moest worden opgenomen.

 • Er was geen schijfruimte beschikbaar en er konden geen opnamen worden verwijderd om ruimte vrij te maken voor de opname. Zie Opgenomen tv-programma's beheren: veelgestelde vragen voor informatie over het verwijderen van opnamen.

 • Er zijn geen bijgewerkte gidsgegevens beschikbaar voor de geplande opname. Controleer of de meest recente gidsgegevens zijn gedownload in Windows Media Center. Zie Problemen met het downloaden van de gids oplossen voor meer informatie.

 • Het programma kon niet worden opgenomen als gevolg van restricties die waren ingesteld door de uitzender of de maker van de inhoud.

 • Het programma was al eerder opgenomen. Een aflevering in een serie wordt niet opgenomen door Windows Media Center als deze al is opgenomen of is verwijderd binnen de laatste acht weken.

 • U hebt de limiet bereikt voor het maximum aantal opnamen dat wordt bewaard voor een serie. Verwijder andere opnamen voor de serie of verhoog de limiet voor het maximum aantal opnamen dat kan worden bewaard voor een serie. Zie Opgenomen tv-programma's beheren: veelgestelde vragen voor informatie over het beheren van opnamen.

 • De programmering of het kanaalnummer voor een bepaalde omroep is gewijzigd of het programma is niet uitgezonden.

 • Er was geen tv-signaal omdat het kanaal niet beschikbaar was, de verbinding met het tv-signaal was verbroken of de tuner was uitgeschakeld.

 • De computer was uitgeschakeld of had geen stroom op het moment waarop het programma had moeten worden opgenomen. Uw computer moet zijn ingeschakeld of in de modus Stand-by, Afwezig of Sluimerstand zijn om een programma te kunnen opnemen.

 • Als u een settopbox hebt, was de infraroodkabel (IR) mogelijk niet aangesloten, waardoor Windows Media Center het kanaal niet kon wijzigen om de opname te starten.

Waarom kan ik een opname niet vinden?

Wanneer u een opname niet kunt vinden, kan dat de volgende oorzaken hebben:

 • Het programma is niet opgenomen of is opgenomen en weer verwijderd. Controleer de opnamegeschiedenis om te zien of het programma is opgenomen of verwijderd. Eerder in dit onderwerp wordt beschreven hoe u dit doet.

 • Het opgenomen programma bevindt zich in een map die niet beschikbaar is en dit is niet de map die is ingesteld voor opnamen. Controleer of de map die de opname bevat beschikbaar is en toegankelijk is via uw computer. U kunt ook de standaardmap wijzigen waarin opgenomen tv-programma's worden opgenomen. Dit doet u als volgt:

  1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Recorder en klik vervolgens op Opslag voor recorder.

  2. Klik op de knop - of + naast de optie Opnemen op station om een ander station te kiezen, klik op Opslaan en ga vervolgens naar het scherm Tv-opnamen om het programma opnieuw te zoeken.

 • Als u het opgenomen tv-programma nog steeds niet kunt vinden, zoekt u in de map Tv-opnamen. (De standaardlocatie van deze map is C:\Gebruikers\Openbaar\Tv-opnamen.) Als u uw opnamen hebt opgeslagen op een extern station, is de maplocatie bijvoorbeeld G:\Tv-opnamen.

Waarom is het verkeerde kanaal opgenomen?

Als u uw tv-signaal via een settopbox ontvangt, kan er een fout optreden wanneer het kanaal moet worden gewijzigd om de opname van een programma te starten. Een fout bij het wijzigen van het kanaal op een settopbox kan de volgende oorzaken hebben:

 • De infraroodkabel (IR) is niet goed geplaatst aan de voorkant van de settopbox of is niet aangesloten, en Windows Media Center kan geen signaal naar de settopbox sturen om het kanaal te wijzigen.

 • De snelheid voor het wijzigen van het kanaal op de settopbox is niet goed ingesteld. Als er bijvoorbeeld een verkeerde snelheid is geselecteerd voor het wijzigen van het kanaal, krijgt de settopbox mogelijk slechts het signaal voor twee van de drie kanaalnummers die worden verzonden door Windows Media Center, waardoor er slechts twee cijfers van het kanaal worden gewijzigd in plaats van drie. U kunt uw tv-signaal opnieuw instellen en een andere snelheid kiezen voor het wijzigen van het kanaal.

  De snelheid wijzigen waarmee het kanaal wordt gewijzigd

  • Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik vervolgens op Tv-signaal instellen en volg de stappen in de wizard.

 • Windows Media Center heeft geprobeerd af te stemmen op een kanaal dat niet is opgenomen in uw tv-pakket. In sommige gevallen is de automatische werking van bepaalde settopboxen van invloed op de wijze waarop Windows Media Center de settopbox kan besturen. Wanneer Windows Media Center afstemt op een kanaal dat niet is opgenomen in uw tv-pakket, kan de settopbox bijvoorbeeld overschakelen naar een standaardkanaal, een bericht weergeven op het scherm, op het laatste kanaal blijven of overschakelen naar het dichtstbijzijnde beschikbare kanaal in de lijst. In alle gevallen wordt door de settopbox een standaardactie uitgevoerd die niet kan worden gedetecteerd door Windows Media Center en die ertoe leidt dat het verkeerde kanaal wordt opgenomen door Windows Media Center. U kunt als volgt voorkomen dat Windows Media Center toegang zoekt tot en probeert opnamen te maken van kanalen die niet zijn opgenomen in uw tv-pakket:

  1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Gids en klik vervolgens op Kanalen bewerken.

  2. Gebruik de pijlknoppen op het scherm om door de lijst te bladeren en de kanalen te zoeken die u wilt weergeven of verbergen. Als u op een kanaal klikt, wordt dat kanaal weergegeven in het bijvenster.

   Afbeelding van het bijvenster
   Afbeelding van het bijvenster
  3. Schakel het selectievakje naast elk kanaal in of uit. Wanneer het selectievakje is ingeschakeld, wordt het kanaal weergegeven in de gids. Wanneer het selectievakje is uitgeschakeld, wordt het kanaal niet weergegeven.

  4. Wanneer u de wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Opslaan om terug te keren naar het scherm Instellingen voor de gids.

  In het geval waarin er een bericht wordt weergegeven op het scherm, is er geen kanaalnavigatie voor het opnemen van tv mogelijk totdat u een actie uitvoert met de afstandsbediening van de settopbox. Een dergelijk bericht kan leiden tot verschillende onjuiste opnamen als u zich niet in de buurt van de computer bevindt en het probleem niet meteen kunt verhelpen.

Wat gebeurt er als de vaste schijf vol is of weinig vrije ruimte heeft?

De meldingen over onvoldoende of geen schijfruimte geven aan dat de vaste schijf waarop tv-programma's worden opgenomen bijna vol is en dat Windows Media Center de volgende geplande opname of eventuele opnamen daarna niet kan uitvoeren totdat er voldoende schijfruimte is vrijgemaakt. In de volgende gevallen kan de vaste schijf bijna vol zijn:

 • Er is een aantal opnamen die niet kunnen worden verwijderd. Zie Opgenomen tv-programma's beheren: veelgestelde vragen voor meer informatie.

 • Op de vaste schijf waarop tv-programma's worden opgenomen bevindt zich een groot aantal andere bestanden, waaronder mediabestanden zoals muziek, afbeeldingen of video's.

 • Er is een groot aantal digitale tv-programma's opgenomen die niet kunnen worden verwijderd. Opgenomen tv-programma's van bepaalde digitale tv-kanalen behouden het verbeterde beelddetail en de hogere geluidskwaliteit van HD (hoge definitie). De bestandsgrootte van opgenomen digitale tv-programma's is daardoor groter dan die van opnamen van tv met de standaarddefinitie, waardoor uw vaste schijf sneller vol kan raken.

 • De vaste schijf waarop u opneemt, is te klein. In dat geval kunt u een andere, grotere schijf gebruiken.

  U kunt meteen schijfruimte vrijmaken door een aantal opgenomen tv-programma's handmatig te verwijderen of door meer schijfruimte toe te wijzen voor opnamen. Zie Opgenomen tv-programma's beheren: veelgestelde vragen voor informatie over het verwijderen van een opname.

Hoe kan ik de limiet verhogen zodat er meer afleveringen van een serie kunnen worden opgenomen?

De opname is geannuleerd omdat de limiet is bereikt voor het aantal opnamen van een serie dat wordt bewaard. U kunt deze limiet verhogen om ervoor te zorgen dat toekomstige afleveringen wel worden opgenomen. (Zie Opgenomen tv-programma's beheren: veelgestelde vragen.)

Waarom kan Windows Media Center het kanaal voor de opname niet vinden?

U moet het kanaal mogelijk inschakelen en de opname opnieuw plannen. U kunt een kanaal als volgt inschakelen:

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Gids en klik vervolgens op Kanalen bewerken.

 2. Gebruik de pijlknoppen op het scherm om door de lijst te bladeren en de kanalen te zoeken die u wilt weergeven of verbergen. Als u op een kanaal klikt, wordt dat kanaal weergegeven in het bijvenster.

 3. Schakel het selectievakje in naast het kanaal dat u wilt inschakelen. Wanneer het selectievakje is ingeschakeld, wordt het kanaal weergegeven in de gids. Wanneer het selectievakje is uitgeschakeld, wordt het kanaal niet weergegeven.

 4. Wanneer u de wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Opslaan om terug te keren naar het scherm Instellingen voor de gids.

Waarom heeft Windows Media Center niet opgenomen?

Plan de opname opnieuw. In sommige gevallen hoeft u de opname alleen opnieuw te plannen. Zie Opgenomen tv-programma's beheren: veelgestelde vragen voor informatie over het opnieuw plannen van een opname. In andere gevallen ligt het iets ingewikkelder en moet u de Windows Media Center-computer opnieuw opstarten.

Waarom is Windows Media Center niet gestopt met opnemen?

Probeer de opname handmatig te stoppen of start de computer opnieuw.

Waarom kon Windows Media Center het opnamebestand niet maken?

Uw computer heeft onvoldoende vrije schijfruimte of de map Tv-opnamen is niet gevonden. Verwijder enkele opnamen om schijfruimte vrij te maken, controleer of de map Tv-opnamen bestaat en probeer vervolgens de opname opnieuw te plannen. Zie Opgenomen tv-programma's beheren: veelgestelde vragen voor informatie over het opnieuw plannen van een opname.