Problemen met tv kijken op uw computer oplossen

Hier volgen oplossingen voor een paar veelvoorkoemnde problemen die kunnen optreden wanneer u Windows Media Center gebruikt om op uw computer tv te kijken.

Alles weergeven

Waarom krijg ik een foutmelding als ik probeer tv te kijken?

De volgende tabel biedt informatie over het oplossen van problemen met tv.

Beschrijving van fout
Actie

De tuner is niet geïnstalleerd (externe USB-tuner): de tuner is niet aangesloten, beschikt niet over bijgewerkte stuurprogramma's of is niet geconfigureerd voor gebruik met Windows Media Center.

Controleer of de externe tv-tuner is aangesloten op de computer.

Raadpleeg de documentatie bij de tuner voor informatie over het bijwerken van het stuurprogramma.

Als u de tuner wilt configureren voor gebruik met Windows Media Center, bladert u op het startscherm naar Taken en klikt u achtereenvolgens op Instellingen, Tv en Tv-signaal instellen.

De tuner is niet gevonden (interne tunerkaart): de tunerkaart is niet geïnstalleerd, is niet ingeschakeld, beschikt niet over bijgewerkte stuurprogramma's of is niet geconfigureerd voor gebruik met Windows Media Center.

Controleer of de tv-tunerkaart is geïnstalleerd op de computer.

Controleer of er een bijgewerkt stuurprogramma voor de tv-tunerkaart beschikbaar is. Zie Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor meer informatie.

Zie Help-informatie opvragen over uw tv-tunerkaart als u hulp nodig hebt van de fabrikant van het stuurprogramma.

Als u de tv-tunerkaart wilt configureren voor gebruik met Windows Media Center, bladert u op het startscherm naar Taken en klikt u achtereenvolgens op Instellingen, Tv en Tv-signaal instellen.

De tuner is in gebruik: de tuner wordt door een ander programma gebruikt.

Sluit alle andere mediaprogramma's die de tv-tuner gebruiken en probeer tv te kijken in Windows Media Center.

Tunerfout (ongeldige tv-indeling): de tunerhardware ondersteunt de tv-indeling voor het geselecteerde land of de geselecteerde regio niet.

 • Stem af op een ander kanaal.

 • Start Windows Media Center opnieuw.

 • Start de computer opnieuw op.

Videofout: de videodecoder wordt door een ander programma gebruikt.

Sluit alle andere mediaprogramma's die de decoder gebruiken en probeer het opnieuw.

Videofout: de videodecoder werkt niet goed of is niet geïnstalleerd.

 • Start Windows Media Center opnieuw.

 • Start de computer opnieuw op.

 • Neem contact op met de fabrikant van uw hardware voor hulp bij het opnieuw installeren of het bijwerken van de decodersoftware.

Fout in het audioapparaat: de audiokaart is niet geïnstalleerd, is niet ingeschakeld of beschikt niet over bijgewerkte stuurprogramma's.

Controleer of de audiokaart (geluidskaart) in uw computer is geïnstalleerd.

Schakel in Windows Apparaatbeheer de audiokaart in.

Neem contact op met de fabrikant van uw hardware voor informatie over het bijwerken van het stuurprogramma.

Waarom is de tv gestopt of is het kanaal onverwacht gewijzigd?

Sommige tv-tuners hebben zowel een FM-radio-invoer als een invoer voor een tv-signaal. Sommige van deze apparaten kunnen niet tegelijkertijd een FM-radiosignaal en een tv-signaal ontvangen. Als de tuner bijvoorbeeld voor FM-radio wordt gebruikt op het moment dat Windows Media Center een geplande tv-opname wil starten, wordt er een waarschuwing weergegeven dat de FM-radiosessie wordt gestopt wanneer de tv-opname begint. Als u geen keuze maakt, stopt Windows Media Center de FM-radio automatisch en wordt de tv-opname volgens de planning gestart. Zie Tv op uw computer: tv-signalen en tv-tuners voor meer informatie over tv-tuners.

Als u een of meer Windows Media Center Extenders op een thuisnetwerk hebt aangesloten en slecht één tv-tuner, heeft mogelijk iemand anders in een andere ruimte toegang tot de tv-tuner.

Waarom kan Windows Media Center het kanaal niet wijzigen?

Als het tv-signaal wordt ontvangen via een set-top box en Windows Media Center het kanaal niet kan wijzigen of niet goed wijzigt, controleert u het volgende:

 • Mogelijke is de kabel van de infrarood afstandsbediening. ook wel een IR blaster genoemd, niet goed aangesloten. Als de kabel is aangesloten, is deze mogelijk niet goed op de voorzijde van de set-top box geplaatst. Als de IR-kabel niet op de juiste wijze is geplaatst of aangesloten, kan Windows Media Center geen signaal naar de set-top box sturen om een kanaal te wijzigen.

  Gebruik een zaklamp om de signaalontvanger op de set-top box te zoeken als u problemen hebt met het plaatsen van de IR-kabel op de set-top box.

 • Als het kanaal telkens op dezelfde wijze onjuist wordt gewijzigd, zijn de IR-besturingscodes mogelijk niet goed geconfigureerd tijdens de instelling van het tv-signaal. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv en klik vervolgens op Tv-signaal instellen om het tv-signaal opnieuw te configureren.

Waarom is er geen tv-signaal op een standaard-tv-kanaal?

Er zijn twee typen tv-signalen: standaardsignalen en digitale kanalen. Als er een bericht wordt weergegeven dat Windows Media Center geen tv-signaal kan detecteren op een standaardkanaal, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

 • Als u uw tv-signaal via de ether en een antenne ontvangt, is het kanaal mogelijk tijdelijk niet beschikbaar of hebt u geen ontvangst.

 • Als u zich abonneert op een kabel- of satellietservice, is het kanaal dat u probeert te ontvangen, mogelijk niet in uw abonnement opgenomen. Als u kanalen wilt verwijderen die u niet kunt ontvangen, bladert u op het startscherm naar Taken, klikt u achtereenvolgens op Instellingen, Tv en Gids en klik u tot slot op Kanalen bewerken.

 • Als uw tv-signaal wordt ontvangen via een kabel of satelliet set-top box, is de set-top box mogelijk niet afgestemd op het juiste kanaal. Controleer of de set-top box is afgestemd op het kanaal dat u zoekt.

 • Als u een of meer tv-tuners op uw computer hebt aangesloten, is er mogelijk een probleem met een van de tv-tuners. Controleer of elke tv-tuner is ingeschakeld en of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Als u wilt controleren of uw tv-tuner compatibel is met Windows Vista, gaat u naar de website met de Windows Vista Hardware Compatibility List.

 • Als u het tv-signaal via de ether en een antenne ontvangt of via een kabelaansluiting, moet u ervoor zorgen dat de kabel goed is aangesloten op de TV-IN-aansluiting op de tv-tuner.

 • Als uw tv-signaal wordt ontvangen via een kabel of satalliet set-top box, controleert u of de set-top box is ingeschakeld en of de volgende twee kabels zijn aangesloten:

  • Een kabel die het tv-signaal verbindt met de set-top box

  • Een kabel die de set-top box verbindt met de TV-IN-aansluiting op de tv-tuner

 • Neem contact op met uw tv-serviceaanbieder om te vragen of de service actief is en of er geen technische problemen zijn.

Waarom is er geen tv-signaal voor de digitale tv-kanalen via een antenne die worden aangegeven in Windows Media Center?

Als u een antenne en een digitale tv-tuner gebruikt voor de ontvangst van een digitaal signaal en u krijgt een bericht dat Windows Media Center geen tv-signaal voor de digitale tv-kanalen kan detecteren, gaat u als volgt te werk:

 • Controleer of het signaal dat u ontvangt, sterk genoeg is. Verplaats hiervoor de antenne naar een positie zonder obstakels en controleer de signaalsterkte in Windows Media Center.

  Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv en klik vervolgens op Signaalsterkte van antenne voor digitale tv om de signaalsterkte voor digitale tv-kanalen te controleren.

 • Zorg ervoor dat de coaxkabel goed is aangesloten op zowel de de digitale tv-tuner als de digitale tv-antenne. Sommige digitale tv-tuners hebben meerdere aansluitingen. Zorg ervoor dat de kabel is aangesloten op de TV-IN-aansluiting.

 • Raadpleeg de documentatie bij de antenne voor digitale tv om te controleren of deze digitale tv ondersteunt.

 • Als u een signaalversterker voor de antenne voor digitale tv hebt, controleert u of de kabel tussen de twee apparaten goed is aangesloten en of de signaalversterker is ingeschakeld.

Waarom krijg ik geen signaal voor een specifiek digitaal tv-kanaal via de antenne?

Als u een antenne en een digitale tv-tuner gebruikt voor de ontvangst van een digitaal signaal en u krijgt een bericht dat Windows Media Center geen tv-signaal voor de digitale tv-kanalen kan detecteren, gaat u als volgt te werk:

 • Er kunnen geen sterke, consistente digitale tv-signalen via de ether worden ontvangen als gevolg van de plaatsing of de locatie van de antenne. Probeer de antenne anders te plaatsen voor een betere ontvangst van het tv-signaal en controleer vervolgens de signaalsterkte in Windows Media Center.

  Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv en klik vervolgens op Signaalsterkte van antenne voor digitale tv om de signaalsterkte voor digitale tv-kanalen te controleren.

  Raadpleeg de documentatie bij de antenne voor meer informatie over het verbeteren van de signaalsterkte door de plaatsing van de antenne.

 • In sommige gevallen kan een digitaal tv-signaal via de ether worden gestoord door bepaalde draadloze netwerken, mobiele telefoons, magnetrons of radiosignalen. Schakel elk van deze apparaten uit terwijl u digitale live-tv kijkt om te zien of deze de tv-signaalontvangst storen.

 • Bij lange onderbrekingen van het tv-signaal is het mogelijk dat het kanaal op bepaalde tijden van de dag geen tv-programma's uitzendt. Raadpleeg uw tv-programmagegevens voor meer informatie.

 • Als u in Europa woont en uw antenne DVB-T-kanalen (Digital Video Broadcast-Terrestrial) ondersteunt, zijn door de scan die wordt uitgevoerd door Windows Media Center mogelijk kanalen geïdentificeerd die u niet ontvangt. U kunt deze kanalen als volgt uit de Windows Media Center-gids verwijderen:

  Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Gids en klik vervolgens op Kanalen bewerken.

Waarom krijg ik geen sterk signaal voor een digitaal tv-kanaal via de kabel?

Als u een bericht krijgt dat Windows Media Center geen tv-signaal kan detecteren op een digitaal tv-kanaal via de kabel, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

 • U hebt mogelijk geen abonnement op het digitale kabelkanaal. Neem contact op met uw kabelmaatschappij voor meer informatie over de service. Als er een kanaal in de gids wordt weergegeven dat geen deel uitmaakt van uw kabelservice, kunt u het kanaal als volgt verwijderen:

  Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Tv, klik op Gids en klik vervolgens op Kanalen bewerken.

 • Als u een CableCARD hebt, is deze mogelijk niet goed geplaatst. Plaats de CableCARD opnieuw en probeer opnieuw af te stemmen. Mogelijk moet u de CableCARD opnieuw instellen in Windows Media Center. Volg hiervoor de instructies in de wizard.

Opmerkingen

 • WindowsMedia Center is alleen beschikbaar in Windows Vista Home Premium en Windows Vista Ultimate.

 • U hebt een analoge of digitale tv-tuner nodig om live tv af te spelen en op te nemen in Windows Media Center. Als bij uw computer geen tv-tunerkaart is geleverd, moet u er mogelijk een aanschaffen. Zie Help-informatie opvragen over uw tv-tunerkaart of neem contact op met de fabrikant van uw computer voor meer informatie.