Ouderlijk toezicht gebruiken in Windows Media Center

Als uw computer geen tv-tuner heeft, hebt u een optionele analoge of digitale tv-tuner nodig om tv af te spelen en op te nemen in Windows Media Center.

De komst van digitale media biedt weliswaar ongekende toegang tot een grote verscheidenheid aan inhoud, maar sommige inhoud is mogelijk niet geschikt voor iedere kijker. Ouders kunnen aangeven en bepalen welke inhoud geschikt is voor hun gezinsleden door Ouderlijk toezicht in Windows Media Center te configureren.

Wanneer u Ouderlijk toezicht inschakelt, kan alleen tv- en filminhoud worden bekeken die de maximum toegestane classificatie niet overschrijdt. Niet alle tv- en filminhoud is geclassificeerd, dus u kunt Ouderlijk toezicht ook zo configureren dat niet-geclassificeerde inhoud wordt geblokkeerd. Wanneer u Ouderlijk toezicht inschakelt, geeft u een toegangscode op die u later kunt gebruiken om toegang te krijgen tot geblokkeerde inhoud of om instellingen voor ouderlijk toezicht te wijzigen. U wordt aangeraden de code op te schrijven voor toekomstig gebruik.

Zie Welke instellingen kan ik opgeven in Ouderlijk toezicht? voor meer informatie.

Ouderlijk toezicht is niet beschikbaar in alle landen/regio's. Wanneer u Ouderlijk toezicht zo instelt dat programma's met een hogere classificatie dan een opgegeven classificatie worden geblokkeerd en u tot de ontdekking komt dat er toch een programma wordt weergegeven dat de classificatielimiet overschrijdt, wordt dit mogelijk veroorzaakt doordat de classificatiegegevens die met het tv-signaal worden verzonden, verschillen van de classificatie in de gids. In Windows Media Center wordt gebruikgemaakt van classificaties van het tv-signaal om te bepalen welke programma's worden geblokkeerd. De classificatiegegevens die u in de gids bekijkt, worden echter van internet gedownload. In zeldzame gevallen komt de classificatie in de gids niet overeen met de classificatiegegevens die via het tv-signaal worden ontvangen.

Alles weergeven

Ouderlijk toezicht instellen

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Algemeen en klik vervolgens op Ouderlijk toezicht.

 2. U wordt gevraagd een nummer van vier cijfers in te voeren om de code in te stellen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Tv-classificaties en klik op Tv-blokkering inschakelen om Ouderlijk toezicht voor tv-programma's in te stellen.

   U kunt maximaal toegestane tv-classificaties instellen voor het blokkeren van alle geclassificeerde programma's, programma's voor een algemeen publiek, programma's waarbij meekijken gewenst is en programma's die voor volwassenen zijn bedoeld.

  • (Optioneel) Klik op Niet-geclassificeerde tv-programma's blokkeren om inhoud te beperken die niet is geclassificeerd.

   U kunt ook op Geavanceerd klikken als u de classificatie-instellingen wilt aanpassen voor meer toezicht. In Geavanceerde tv-classificaties kunt u voor vijf gebieden classificaties instellen: fictief geweld, suggestieve taal, beledigende taal, seksuele inhoud en geweld.

  • Klik op Film-/dvd-classificaties en klik op Blokkering van films inschakelen om ouderlijk toezicht voor dvd's en films in te stellen.

   U kunt ook op Niet-geclassificeerde films blokkeren klikken om inhoud te blokkeren die niet is geclassificeerd en om de Maximaal toegestane filmclassificatie op te geven.

  • Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Ouderlijk toezicht opnieuw instellen

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Algemeen en klik vervolgens op Ouderlijk toezicht.

 2. Voer uw toegangscode in wanneer u daarom wordt gevraagd.

 3. Klik op Ouderlijk toezicht opnieuw instellen.

 4. Klik op Ja om de toegangscode te verwijderen en alle classificatielimieten weer op de beginwaarden in te stellen.

De toegangscode wijzigen

 1. Blader op het startscherm naar Taken, klik op Instellingen, klik op Algemeen en klik vervolgens op Ouderlijk toezicht.

 2. Klik op Toegangscode wijzigen.

 3. Voer een nieuwe toegangscode in en bevestig deze code.

 4. Klik in het dialoogvenster Toegangscode wijzigen op OK.