U kunt Verbinding met extern bureaublad in plaats vanuit het menu Start ook starten via het zoekvak van deze versie van Windows, vanuit het dialoogvenster Uitvoeren en vanaf de opdrachtregel. U kunt op deze manier extra opdrachtregelparameters gebruiken, waarmee u kunt instellen hoe Verbinding met extern bureaublad wordt weergegeven en gebruikt.

Volg de volgende stappen als u Verbinding met extern bureaublad wilt starten vanuit het dialoogvenster Uitvoeren:

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Uitvoeren.

 2. Typ mstsc in het vak Openen.

 3. Typ een spatie en typ vervolgens de parameters die u wilt gebruiken.

In de volgende tabel worden de parameters weergegeven die u kunt gebruiken.

Opdrachtregelsyntaxis voor Verbinding met extern bureaublad

Syntaxis

mstsc [<verbindingsbestand>] [/v:<server[:poort]>] [/admin] [/f[ullscreen]] [/w:<breedte>] [/h:<hoogte>] [/public] | [/span] [/edit "verbindingsbestand"] [/migrate] [/?]

Opdrachtregelparameters voor Verbinding met extern bureaublad

Parameter
Beschrijving

/v:<server[:poort]>

Hiermee specificeert u de externe computer waarmee u verbinding wilt maken.

/admin

Wordt gebruikt voor het beheer van een terminalserver. In deze versie van Verbinding met extern bureaublad heeft het gebruik van mstsc /admin het volgende resultaat als de service voor de functie van terminalserver op de externe computer is geïnstalleerd (alleen voor de huidige verbinding):

 • Client Access Licensing voor Terminal Services uitschakelen.

 • Omleiden van tijdzone uitschakelen

 • Omleiden van TS Session Broker uitschakelen.

 • TS EasyPrint uitschakelen.

/admin doet ook het volgende op verbindingen met Windows Server 2008 waarop de service voor de functie van terminalserver is geïnstalleerd:

 • Schakelt het omleiden van Plug-en-Play-apparaten alleen voor deze verbinding uit.

 • Wijzigt het thema voor de externe sessie alleen voor deze verbinding in de Windows Klassieke weergavef.

Voer de volgende stappen uit om verbinding te maken met een externe computer waarop de functie van terminalserver is geïnstalleerd:

 1. U kunt het opdrachtpromptvenster als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's, klik op Bureau-accessoires en klik vervolgens op Opdrachtprompt.

 2. Typ mstsc /v:server /admin.

/f

Hiermee start u Verbinding met extern bureaublad in de modus Volledig scherm.

/w:<breedte>

Hiermee specificeert u de breedte van het Verbinding met extern bureaublad-venster.

/h:<hoogte>

Hiermee specificeert u de hoogte van het Verbinding met extern bureaublad-venster.

/public

Hiermee stelt u in dat Verbinding met extern bureaublad in de openbare modus moet worden uitgevoerd.

/span

Hiermee past u de breedte en hoogte van Extern bureaublad aan het lokale virtuele bureaublad aan, waarbij dit, als dat nodig is, wordt weergegeven over meerdere beeldschermen. De beeldschermen moeten voor het weergeven over meerdere schermen allemaal dezelfde hoogte hebben en naast elkaar staan.

/edit "connection file"

Hiermee opent u het opgegeven .rdp-bestand voor bewerking.

/migrate

Hiermee migreert u oude verbindingsbestanden die zijn gemaakt met Clientverbindingsbeheer, naar nieuwe .rdp-verbindingsbestanden.

/?

Hiermee geeft u deze parameters weer.