Services die op de computer worden uitgevoerd, weergeven met Taakbeheer

Met Taakbeheer kunt u services weergeven die op uw computer worden uitgevoerd. Bovendien kunt u processen weergeven die aan een bepaalde service zijn gekoppeld. (Een proces is een bestand, bijvoorbeeld een uitvoerbaar bestand met de bestandsextensie .EXE, dat door de computer wordt gebruikt om een programma direct te starten of om andere services te starten.)

  1. U kunt Taakbeheer als volgt openen: klik met de rechtermuisknop op de taakbalk en klik vervolgens op Taakbeheer.

  2. Klik op de tab Services om de services te bekijken die momenteel worden uitgevoerd onder uw gebruikersaccount.

  3. Als u wilt weten of aan een service een proces is gekoppeld, klikt u met de rechtermuisknop op de service en klikt u vervolgens op Ga naar proces. Als Ga naar proces grijs wordt weergegeven en niet beschikbaar is, betekent dit dat de geselecteerde service is gestopt. In de kolom Status kunt u zien of een service wordt uitgevoerd of is gestopt.

Opmerkingen

  • Als er op het tabblad Processen geen proces is gemarkeerd als u op Ga naar proces klikt, wordt het proces niet onder uw gebruikersaccount uitgevoerd. Klik op de tab Processen en klik vervolgens op Processen van alle gebruikers weergeven om alle processen weer te geven. Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging. Klik op de tab Services en probeer opnieuw de processen weer te geven.

  • Als u geen gemarkeerde services ziet wanneer u met de rechtermuisknop op een proces op het tabblad Processen klikt en vervolgens op Ga naar service(s) klikt, zijn er geen services aan het proces gekoppeld, ongeacht of de processen van alle gebruikers worden weergegeven.

  • Als u onder aan het tabblad Services op Services klikt, wordt de MMC-module (Microsoft Management Console) Services geopend, waarin geavanceerde gebruikers meer details over services kunnen weergeven en extra opties kunnen configureren.