De weergavekwaliteit van het beeldscherm van uw computer kan door verschillende factoren worden beïnvloed. Het beeldscherm dat u gebruikt, de instellingen, de wijze waarop Windows is geconfigureerd en de wijze waarop u uw computer gebruikt, zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op de weergavekwaliteit.

Als u wilt controleren of uw beeldscherm correct is gekalibreerd, moet u de instructies in de documentatie bij uw beeldscherm raadplegen. Zie De beste weergave krijgen op uw beeldscherm voor informatie over hoe u beeldscherminstellingen in Windows kunt configureren.

Als u te veel programma's tegelijk uitvoert, kan dat tot weergaveproblemen leiden, zoals een schokkende of stotende videoweergave. Als u bemerkt dat de weergaveprestaties van uw beeldscherm onregelmatig zijn of afnemen, kunt proberen of u de problemen kunt oplossen via één of meer van de hierna beschreven acties. U kunt:

Alles weergeven

Het aantal geopende programma's of vensters verminderen

Windows gebruikt meer systeembronnen naarmate er meer programma's op het bureaublad zijn geopend. U kunt proberen of u het probleem kunt oplossen door een aantal programma's dat u momenteel niet gebruikt te sluiten of door het vensterformaat te verkleinen.

Het gelijktijdig uitvoeren van een groot aantal programma's dat het systeem grafisch belast, vermijden

Bepaalde programma's (waaronder programma's voor het bewerken van video) en functies (waaronder High Definition Television) gebruiken een groot aantal systeembronnen. Als u te veel van deze programma's tegelijk uitvoert, worden de systeembronnen zwaar belast, waardoor de weergavekwaliteit kan afnemen en waardoor video schokkend of stotend wordt weergegeven.

De resolutie van uw beeldscherm verlagen

Het gebruik van zeer hoge resoluties op sommige computers leiden tot een zware belasting van de systeembronnen. Als u bemerkt dat er weergaveproblemen optreden wanneer u hoge resoluties gebruikt, kunt u proberen of u deze problemen kunt verhelpen door de resolutie te verlagen.

  1. U kunt Beeldscherminstellingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op Persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Beeldscherminstellingen.

  2. Stel met de schuifregelaar onder Resolutie de gewenste resolutie in en klik vervolgens op Toepassen.

Zie De beeldschermresolutie wijzigen voor meer informatie.

Het kleurenschema wijzigen

Als de weergavekwaliteit slecht is wanneer u gebruikmaakt van het standaardkleurenschema voor het bureaublad, kunt u proberen of u de prestaties kunt verbeteren door een ander kleurenschema in te stellen, zoals het basisschema van Windows Vista.

  1. U kunt Instellingen voor vormgeving als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen, klik op Persoonlijke instellingen en klik vervolgens op Kleur en vormgeving van vensters. Klik onder aan de pagina op Eigenschappen van klassieke vormgeving openen als het dialoogvenster Instellingen voor vormgeving niet wordt weergegeven.

  2. Selecteer een ander kleurenschema in de lijst Kleurenschema en klik op OK.

Zie Problemen met Windows Aero oplossen voor meer informatie.

Het automatisch aanpassen van de grootte uitschakelen in programma's die niet zijn ontworpen voor weergave met hoge DPI

Als u de DPI hoger instelt dan 96 en u Windows Aero (de speciale visuele interface van Windows Vista) uitvoert, kunnen de tekst en andere elementen op het scherm onscherp worden weergegeven in bepaalde programma's die niet zijn ontwikkeld voor weergave met hoge DPI in deze versie van Windows. U voorkomt dit probleem door Windows XP-stijl DPI-schaalbaarheid te gebruiken voor deze programma's.

Tekst en items op het scherm duidelijker weergeven in programma's die niet zijn ontwikkeld voor hoge DPI

  1. U kunt Persoonlijke instellingen als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen en klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Lettertypen groter of kleiner maken (DPI). Beheerdersmachtiging vereist Typ het wachtwoord of een bevestiging als u wordt gevraagd om het Administrator-wachtwoord of een bevestiging.

  3. Klik in het dialoogvenster Schaal (DPI) op Aangepaste DPI.

  4. Schakel het selectievakje Windows XP-stijl DPI-schaalbaarheid gebruiken in en klik op OK.

Zie Tekst op het scherm groter of kleiner maken voor meer informatie.

Een upgrade naar een krachtigere videokaart uitvoeren

De videokaart in uw computer is voorzien van geheugen dat wordt benut voor grafische weergaven. Hoe meer geheugen de kaart heeft, des te beter is de weergavekwaliteit. Als uw kaart niet de gewenste weergaveprestaties biedt, kunt u overwegen om een upgrade naar een betere videokaart uit te voeren. Zie Videokaarten: veelgestelde vragen voor meer informatie.