Windows Fotogalerie: veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over Windows Fotogalerie.

Alles weergeven

Waar kan ik de opties van Windows Fotogalerie vinden?

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Open het menu Bestand en klik op Opties.

Hoe voorkom ik dat miniatuurweergaven voor foto's en video's groter worden wanneer ik de muisaanwijzer erboven houd?

Standaard geeft Fotogalerie een groter voorbeeld van een foto of video weer wanneer u de muisaanwijzer boven de bijbehorende miniatuurweergave houdt.

Voorbeeldweergave van een foto
Voorbeeldweergave van een foto

Als u dit voorbeeld liever niet weergeeft, gaat u als volgt te werk:

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Open het menu Bestand en klik op Opties.

 3. Schakel het selectievakje Voorbeelden van afbeeldingen en video in knopinfo weergeven uit en klik op OK.

Als ik een foto bewerk en ik ben niet tevreden met het resultaat, hoe kan ik dan de oorspronkelijke versie van de foto herstellen?

Wanneer u in Fotogalerie een foto bewerkt met behulp van het deelvenster Corrigeren, wordt automatisch een kopie van de oorspronkelijke foto opgeslagen. Als u de oorspronkelijke versie van de foto wilt herstellen, opent u het menu Ongedaan maken in het deelvenster Corrigeren en klikt u op Origineel herstellen

Afbeelding van de opdracht Origineel herstellen
De opdracht Origineel herstellen

Waarom zou ik mijn oorspronkelijke foto's naar de Prullenbak verplaatsen?

Als u ruimte wilt vrijmaken op de vaste schijf, kunt u Fotogalerie zodanig instellen dat de oorspronkelijke foto's na een bepaalde tijd automatisch worden verwijderd. Dit is met name handig als u niet verwacht dat u de oorspronkelijke versies nog nodig zult hebben. Vergeet echter niet dat als u de oorspronkelijke foto's verwijdert, u deze oorspronkelijke versie niet meer kunt herstellen met de opdracht Origineel herstellen.

Opgeven wanneer oorspronkelijke foto's moeten worden verwijderd

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Open het menu Bestand en klik op Opties.

 3. Klik onder Originelen naar Prullenbak verplaatsen nadat op de tijd waarna de oorspronkelijke foto's moeten worden verwijderd.

Hoe kan ik bij het importeren van foto's en video's van mijn camera de map en de naam voor de geïmporteerde bestanden wijzigen?

Standaard worden alle foto's en video's opgeslagen in de map Afbeeldingen, in een submap waarvan de naam bestaat uit de huidige datum en het label dat u bij het importeren aan de foto's toekent. Elke foto krijgt een naam waarin het label voorkomt. Ga als volgt te werk om de manier waarop uw foto's en video's op de computer worden opgeslagen, te wijzigen:

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Open het menu Bestand en klik op Opties.

 3. Open het tabblad Importeren en voer een van de volgende bewerkingen uit:

  • Klik op Bladeren om een andere map te selecteren voor het kopiëren van foto's en video's.

  • Klik op de lijst Mapnaam om de naam van de map van andere elementen te voorzien, zoals het datumbereik waarin de foto's werden gemaakt. U kunt verschillende items samen toevoegen om de map een meer beschrijvende naam te geven.

  • Klik op de lijst Bestandsnaam om andere gegevens te gebruiken voor het samenstellen van de bestandsnaam van de foto of video.

 4. Klik op OK als u klaar bent.

Is er bij het importeren van foto's en video's een limiet aan de lengte van bestands- of mapnamen die ik kan kiezen?

Die limiet is er inderdaad. In de meeste gevallen is deze limiet geen enkel probleem, maar in zeldzame gevallen kan in een foutbericht worden gemeld dat de bestandsnaam te lang is. In dat geval kort u de bestands- of mapnaam in of wijzigt u de locatie voor het importeren van foto's en video's. Zie Bestandsnamen en bestandsextensies: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Wat zijn labels en waarom word ik bij het importeren gevraagd er een toe te voegen?

Labels zijn stukjes informatie die u zelf kunt maken en aan uw foto's en video's kunt koppelen om ze gemakkelijker te kunnen vinden en indelen. Als u bij het importeren van foto's en video's een label opgeeft, wordt deze automatisch aan al deze bestanden toegevoegd. U kunt in Fotogalerie de label altijd naderhand wijzigen of nieuwe labels toevoegen.

Afbeelding van het dialoogvenster waarin u wordt gevraagd een label toe te voegen
Dialoogvenster waarin u wordt gevraagd een label toe te voegen

Als u nooit labels wilt gebruiken bij het importeren van foto's en video's, kunt u er als volgt voor zorgen dat u niet meer wordt gevraagd of u labels wilt toevoegen:

Vragen om een label uitschakelen bij het importeren van foto's en video's

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Open het menu Bestand en klik op Opties.

 3. Open het tabblad Importeren.

 4. Schakel het selectievakje Bij importeren om label vragen uit en klik op OK.

Moet ik na het importeren de computer foto's van de camera laten wissen?

Als u na het importeren de foto's op uw camera niet wilt behouden, is er geen enkele reden waarom u deze niet door de computer laat wissen. Er bestaat geen enkel risico dat uw foto's en video's per ongeluk verloren gaan, omdat ze pas van de camera worden gewist nadat de bestanden naar de computer zijn geïmporteerd. Het automatisch wissen van foto's en video's na het importeren is handig en kan bijdragen aan een langer gebruik van de accu van de camera.

Wat houdt het draaien van foto's bij het importeren in?

Als de camera kan detecteren of de foto horizontaal of verticaal is genomen (meestal met behulp van een sensor die waarneemt hoe de camera wordt gehouden), kan de computer de JPEG-foto's automatisch de juiste draaiing meegeven. Als u deze optie gebruikt, hoeft u foto's die op uw computer op hun kant worden weergegeven, niet handmatig te draaien en wordt de beeldkwaliteit van de foto's niet beïnvloed. Deze bewerking wordt in Windows standaard uitgevoerd, maar u kunt deze functie uitschakelen.

Automatisch draaien van foto's uitschakelen

 1. U kunt Windows Fotogalerie als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik vervolgens op Windows Fotogalerie.

 2. Open het menu Bestand en klik op Opties.

 3. Open het tabblad Importeren.

 4. Schakel het selectievakje Afbeeldingen bij importeren draaien uit en klik op OK.

Welke bestandsindelingen worden door Fotogalerie ondersteund?

Fotogalerie kan foto's en video's van de volgende bestandstypen weergeven:

 • BMP

 • JPEG

 • JFIF

 • TIFF

 • PNG

 • WDP

 • ASF

 • AVI

 • MPEG

 • WMV

Fotogalerie kan alleen video's weergeven als Windows Movie Maker is geïnstalleerd.

Zie Bestandstypen voor afbeeldingen voor meer informatie over deze bestandstypen.

Hoe kan ik updates van Windows Fotogalerie downloaden en gebruiken?

Het kan gebeuren dat bij het starten van Fotogalerie een bericht wordt weergegeven dat nieuwe updates beschikbaar zijn. Meestal kunt u met deze updates nieuwe soorten foto's of video's weergeven en bewerken. Als u bijvoorbeeld foto's importeert met de RAW-indeling van de camera, laat Fotogalerie het weten wanneer er software beschikbaar komt waarmee die foto's kunnen worden bewerkt.

Als u aangeeft dat u de update wilt installeren, wordt de webbrowser geopend. Volg de instructies van de webpagina om de update te downloaden en te installeren. Als u de update hebt geïnstalleerd, wordt deze pas van kracht als u Fotogalerie opnieuw opstart.