Voor het bewerken en afdrukken van foto's had u vroeger een donkere kamer of een professioneel fotolaboratorium en een speciale opleiding nodig. In het afgelopen decennium hebben digitale camera's en computers echter een ware revolutie op het gebied van fotografie teweeggebracht, waardoor iedereen voortaan thuis foto's kan bewerken en afdrukken. In dit artikel is beschreven hoe u de hulpmiddelen in Windows kunt gebruiken voor het weergeven, het ordenen, het bewerken, het delen en het afdrukken van uw digitale afbeeldingen.

Foto's vanuit de camera overbrengen naar uw computer

In de meest digitale camera's worden de foto's opgeslagen op een Flash-geheugenkaart, zoals een CompactFlash- of een Secure Digital (SD)-kaart. Als de volledige capaciteit van de kaart voor opgeslagen foto's wordt benut, moet u deze foto's importeren op uw computer. Vervolgens kunt u de opgeslagen foto's van de geheugenkaart wissen, zodat u weer een nieuwe serie foto's kunt maken.

Er zijn twee belangrijke methoden voor het importeren van foto's. U kunt:

 • De camera rechtstreeks op de computer aansluiten. U kunt foto's importeren door uw camera met behulp van een USB-kabel (Universal Serial Bus) rechtstreeks op uw computer aan te sluiten. Het is bij deze methode noodzakelijk dat uw camera wordt ingeschakeld. Dit houdt in dat voor het importeren van de foto's de batterijvoeding wordt aangesproken. Dit houdt tevens in dat u een kabel binnen handbereik moet hebben als u regelmatig foto's importeert.

  Illustratie van een USB-kabel
  Een USB-kabel
 • Een geheugenkaartlezer gebruiken. De snelste manier waarop u foto's kunt importeren, is via het gebruik van een geheugenkaartlezer die u apart hebt aangeschaft. Verwijder de geheugenkaart uit uw camera, plaats de kaart in de kaartlezer en sluit vervolgens de kaartlezer aan op een USB-poort op uw computer. Een groot aantal computers beschikt tegenwoordig over een interne kaartlezer, zodat de geheugenkaart rechtstreeks in de computer kan worden geplaatst.

  Illustratie van een geheugenkaartlezer
  Een geheugenkaartlezer

Welke methode u ook kiest, uw camera of kaartlezer moet automatisch door Windows worden herkend wanneer u dit apparaat aansluit op de computer. Als dit niet het geval is, raadpleegt u Problemen met de aansluiting van camera's oplossen of Tips voor het oplossen van problemen met USB-apparaten. Volg vervolgens de volgende stappen:

 1. Klik in het dialoogvenster Automatisch afspelen op Foto's importeren met Windows. Windows zoekt de foto's op uw geheugenkaart.

  Afbeelding van het dialoogvenster Automatisch afspelen
  Dit dialoogvenster wordt weergegeven wanneer u een camera of een kaartlezer op uw computer aansluit
 2. Nadat uw foto's door Windows zijn gevonden, wordt u gevraagd of u voor de foto's die u importeert een label (een woord of een korte zin waarmee u de groep beschrijft) wilt aanmaken. Als dat het geval is, typt u de labelnaam in het vak Label aan deze foto's toevoegen (optioneel). Als de foto's die u importeert niets met elkaar gemeen hebben, kunt u deze stap overslaan. U kunt bovendien op elk gewenst later tijdstip labels aan afzonderlijke foto's toevoegen (zie Foto's ordenen en zoeken verderop in dit artikel).

  Afbeelding van het dialoogvenster Afbeeldingen en video's importeren
  U kunt foto's van een label voorzien wanneer u deze importeert
 3. U kunt het selectievakje Foto's na importeren wissen inschakelen als u wilt dat de foto's door Windows van de geheugenkaart worden verwijderd nadat het importeren is voltooid. Hierdoor wordt er ruimte op de kaart vrijgemaakt, zodat u een nieuwe serie foto's kunt nemen.

  Afbeelding van het dialoogvenster Afbeeldingen en video's importeren
  U kunt het selectievakje inschakelen als u de geïmporteerde foto's van de geheugenkaart wilt verwijderen

Nadat u uw foto's hebt geïmporteerd, worden deze weergegeven in Windows Fotogalerie.

Tip 

 • U kunt een zogeheten scanner gebruiken als u gewone foto's naar digitale foto's wilt converteren.

Windows Fotogalerie en de map Afbeeldingen

Windows Fotogalerie is een hulpmiddel dat wordt geleverd bij Windows. U kunt dit hulpmiddel gebruiken voor het weergeven, het ordenen, het bewerken, het delen en het afdrukken van uw digitale foto's (en video's). Fotogalerie wordt automatisch geopend nadat u een serie foto's hebt geïmporteerd. Als u het programma op een ander moment wilt openen, klikt u op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klikt u op Alle programma's en vervolgens op Windows Fotogalerie.
Afbeelding van Windows Fotogalerie
Windows Fotogalerie
Windows Fotogalerie is ontworpen voor gebruik met de map Afbeeldingen, de belangrijkste opslaglocatie voor afbeeldingen op uw computer. Afbeeldingen die zich in de map Afbeeldingen bevinden, waaronder de foto's die u hebt geïmporteerd, worden weergegeven in Fotogalerie. Als u de map Afbeeldingen wilt openen, klikt u op de knop StartAfbeelding van de knop Start, en klikt u vervolgens op Afbeeldingen.
Afbeelding van de map Afbeeldingen
De map Afbeeldingen

Windows Fotogalerie en de map Afbeeldingen bieden u een aantal dezelfde mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld zowel vanuit Fotogalerie als vanuit de map Afbeeldingen afbeeldingen weergeven, afbeeldingen afdrukken en een diavoorstelling van uw afbeeldingen starten. Welke van beide mogelijkheden verdient de voorkeur?

Fotogalerie is over het algemeen de meest geschikte plek als u met uw afbeeldingen wilt werken. U kunt hier al uw foto's op één plaats bekijken en u kunt ze eenvoudig weergeven op datum, label en andere criteria. Daarnaast bevat Fotogalerie een aantal functies die de map Afbeeldingen niet kent. U kunt bijvoorbeeld de belichting en de kleuren van een foto aanpassen, een foto bijsnijden en rode ogen verwijderen.

Uw afbeeldingen weergeven

Windows Fotogalerie biedt een scala aan opties voor het weergeven van uw verzameling afbeeldingen. Als u Fotogalerie voor de eerste keer opent, worden al uw afbeeldingen en video's weergegeven. Als u alleen afbeeldingen wilt weergeven, klikt op de pijl naast Alle afbeeldingen en video's en vervolgens klikt u op Afbeeldingen.

Afbeelding van het navigatievenster in Windows Fotogalerie
Klik op Afbeeldingen als u uw volledige verzameling afbeeldingen wilt weergeven

Werken met miniatuurweergaven

Uw afbeeldingen worden in Windows Fotogalerie weergegeven als miniatuurweergaven, ofwel als kleine versies van de volledige afbeeldingen. Als u zoveel mogelijk miniatuurweergaven wilt weergeven, zodat het Fotogalerie-venster het volledige scherm vult, klikt u op de knop MaximaliserenAfbeelding van de knop Maximaliseren.
Als u de grootte van de miniatuurweergaven wilt wijzigen, klikt u op de knop In-/uitzoomenAfbeelding van de knop In-/uitzoomen in Windows Fotogalerie en verplaatst u de schuifregelaar omhoog of omlaag. U kunt miniatuurweergaven kleiner maken, zodat u sneller door een grote verzameling afbeeldingen kunt bladeren. U kunt miniatuurweergaven groter maken als u de afzonderlijke afbeeldingen gedetailleerder wilt weergeven. Als u het formaat van miniatuurweergaven wijzigt, is dat niet van invloed op de volledige versie van de afbeelding.
Afbeelding van grote en kleine miniatuurweergaven in Windows Fotogalerie
Grote miniatuurweergaven (links) en kleine miniatuurweergaven (rechts)
Als u wilt terugkeren naar de oorspronkelijke weergave met middelgrote miniatuurweergaven, klikt u op de knop Miniatuurweergaven op standaardgrootte instellenAfbeelding van de knop Grootte van miniatuurweergaven in Windows Fotogalerie.

Als u kleine miniatuurweergaven en als u middelgrote miniatuurweergaven aanwijst, wordt er een voorbeeld met een groter formaat weergeven dat wordt vergezeld van enige informatie over de desbetreffende afbeelding.

Afbeelding van een miniatuurvoorbeeld
Wijs een miniatuurweergave aan als u een groter voorbeeld wilt weergeven

Een afbeelding draaien

Verticale afbeeldingen worden in Fotogalerie mogelijk op hun kant weergegeven. U kunt deze afbeeldingen in de juiste stand draaien door op de knop Linksom draaienAfbeelding van de knop Linksom draaien in Windows Fotogalerie of de knop Rechtsom draaienAfbeelding van de knop Rechtsom draaien in Windows Fotogalerie te klikken.
Afbeelding van een miniatuur voor en na draaien
Een miniatuurweergave voordat deze wordt gedraaid (links) en de gedraaide miniatuurweergave (rechts)

Afbeeldingen op volledige grote weergeven

Als u een afbeelding zodanig wilt weergeven dat deze het grootste deel van het Fotogalerie-venster vult, dubbelklikt u op de afbeelding. Aan de rechterzijde van het venster worden in het informatievenster gegevens van de afbeelding weergegeven. In dit venster kunt u labels aan de afbeelding toevoegen (zie 'Labels aan afbeeldingen toevoegen' hieronder).

Als u de grootst mogelijke weergave van de afbeelding wilt bekijken, maximaliseert u het Fotogalerie-venster. U kunt ook het informatievenster sluiten door op de afsluitknop in de bovenhoek van het venster te klikken.

Als u op een gedeelte van de afbeelding wilt inzoomen, klikt u op de knop In-/uitzoomen en vervolgens schuift u de schuifregelaar omhoog. Als u op de afbeelding hebt ingezoomd, kunt u elk gewenst gedeelte van de afbeelding slepen met de aanwijzer in de vorm van een handje Afbeelding van de aanwijzer in de vorm van een hand om de afbeelding te verplaatsen. Als u naar de normale weergave wilt terugkeren, klikt u op de knop Passend in vensterAfbeelding van de knop Passend in venster in Windows Fotogalerie.
Afbeelding van een digitale afbeelding op volledig formaat en ingezoomd
Een afbeelding op volledige grote (links) en een afbeelding waarop is ingezoomd (rechts)

Als u wilt terugkeren naar de weergave met de miniatuurweergaven, klikt u op Terug naar galerie.

Een diavoorstelling van uw afbeeldingen weergeven

U kunt uw digitale afbeeldingen weergeven als een automatische diavoorstelling op een volledig scherm. U kunt daarbij kiezen uit diverse thema's voor diavoorstellingen die animatie en andere visuele effecten bevatten. Bij sommige thema's worden er verscheidene afbeeldingen tegelijk op het scherm weergegeven, zoals in de volgende afbeelding.

Afbeelding van een diavoorstelling in Windows Fotogalerie
Een voorbeeld van een diavoorstelling

Als u een diavoorstelling wilt starten, selecteert u de gewenste afbeeldingen en klikt u vervolgens op de knop Diavoorstelling die onder aan Fotogalerie wordt weergegeven. Als u geen afbeeldingen selecteert, worden alle afbeeldingen in de huidige weergave in de diavoorstelling opgenomen.

Afbeelding van de knop Diavoorstelling
De knop Diavoorstelling

Tijdens de uitvoering van een diavoorstelling kunt u de voorstelling onderbreken, de snelheid aanpassen, vooruit- of teruggaan en kiezen of de afbeeldingen opeenvolgend of in een willekeurige volgorde moeten worden weergegeven. Verplaats de muis over de onderkant van het scherm om de besturingselementen voor de diavoorstelling weer te geven. Als de besturingselementen niet worden weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op de diavoorstelling om een menu weer te geven.

Afbeelding van de besturingselementen voor diavoorstellingen
De besturingselementen voor de diavoorstelling

Als u een diavoorstelling wilt beëindigen, drukt u op ESC of klikt u in de besturingselementen voor de diavoorstelling op Afsluiten.

Notities

 • Thema's voor diavoorstellingen kunnen alleen worden weergegeven wanneer uw computer een subscore heeft van ten minste 3.0 in de grafische categorie van de Windows Experience Index. Zie Wat is de Windows Experience Index? voor meer informatie.

 • Sommige thema's voor diavoorstellingen zijn alleen beschikbaar in Windows Vista Home Premium en Windows Vista Ultimate.

Uw afbeeldingen ordenen en afbeeldingen zoeken

Als u uw digitale camera regelmatig gebruikt, verzamelt u al snel honderden of duizenden foto's op uw computer. Als u een specifieke foto in uw verzameling zoekt, kunnen de hulpmiddelen in Windows Fotogalerie u daarbij van dienst zijn.

Afbeeldingen zoeken op datum

Uw digitale camera voorziet uw foto's van een label met de datum waarop deze zijn gemaakt. Fotogalerie gebruikt deze informatie om uw foto's automatisch op datum te ordenen. Op deze wijze kunt u foto's sorteren op het jaar, de maand of de dag waarop deze zijn genomen.

Als u afbeeldingen op datum wilt zoeken, klikt u onder Datum van opname in het navigatievenster (linkervenster) van Fotogalerie op een jaar, maand of dag. Alle foto's worden weergegeven die in de geselecteerde periode zijn genomen.

Afbeelding van het filter Genomen op in het navigatievenster van Windows Fotogalerie
Klik op een jaar, maand of dag om de gewenste foto's weer te geven

Zie Afbeeldingen zoeken op datum voor meer informatie.

Labels aan afbeeldingen toevoegen

U kunt Windows Fotogalerie gebruiken als u labels aan uw afbeeldingen wilt toevoegen. Labels zijn woorden of zinnen waarmee u beschrijft wie of wat er in de afbeelding wordt weergeven en wanneer de afbeelding is gemaakt. Als u uw afbeeldingen van labels voorziet, wordt het in de toekomst veel eenvoudiger als u naar afbeeldingen wilt zoeken omdat u alle afbeeldingen met een bepaald label kunt weergeven.

U kunt aan een hele serie afbeeldingen tegelijk labels toevoegen omdat het een bijzonder tijdrovende aangelegenheid zou worden als u dat voor elke afzonderlijke afbeelding zou moeten doen. U kunt bijvoorbeeld aan een serie van 20 of 30 foto's van een verjaardagsfeest het label Verjaardagen toevoegen. Volg de volgende stappen als u labels aan afbeeldingen wilt toevoegen:

 1. Selecteer in Fotogalerie de afbeeldingen waaraan u een label wilt toevoegen. Als u meerdere afbeeldingen wilt selecteren, houdt u de CTRL-toets ingedrukt, terwijl u op de afbeeldingen klikt.

 2. Klik op de knop InfoAfbeelding van de knop Info in Windows Fotogalerie. Het deelvenster Info wordt geopend.
 3. Klik in het informatievenster op Labels toevoegen, typ de naam van het label en druk vervolgens op ENTER. Het label wordt vervolgens aan alle geselecteerde afbeeldingen toegevoegd. U kunt zoveel labels toevoegen als u wilt.

  Afbeelding waarin u kunt zien hoe u een label aan vier foto's toevoegt met het deelvenster Info
  Selecteer de afbeeldingen en typ vervolgens de labels in het deelvenster Info

Als u labels al eerder hebt aangemaakt, hoeft u deze niet opnieuw te typen. (Als u wilt weergeven welke labels u reeds hebt aangemaakt, klikt u op de pijl die in het navigatievenster van Fotogalerie naast Label wordt weergegeven.) Als u een bestaand label aan een of meer afbeeldingen wilt toevoegen, sleept u de afbeelding of afbeeldingen naar het label, zoals in de volgende afbeelding is weergegeven.

Afbeelding waarin u kunt zien hoe een label toevoegt door een foto naar het label te slepen in het navigatiedeelvenster
Sleep de afbeeldingen naar een label als u het desbetreffende label aan deze afbeeldingen wilt toevoegen

Zorg ervoor dat u uw afbeeldingen onmiddellijk van labels voorziet nadat u deze hebt geïmporteerd. Op deze wijze voorkomt u dat u hierbij een achterstand oploopt. Zie Een label toevoegen aan afbeeldingen om deze sneller te kunnen vinden en Tips voor het ordenen van foto's voor meer informatie.

Afbeeldingen zoeken op label

Als u afbeeldingen in Fotogalerie eenmaal van labels hebt voorzien, kunt u eenvoudig naar de desbetreffende afbeeldingen zoeken. Typ hiertoe het label in het vak Zoeken. Vervolgens worden alle afbeeldingen met het desbetreffende label weergegeven. Als u, zoals in het volgende voorbeeld, het woord Dieren typt, wordt er gezocht naar alle afbeeldingen waarvan het label het woord dieren bevat. Als er afbeeldingen zijn waarbij het woord dieren in de bestandsnaam voorkomt, worden deze eveneens weergegeven.

Afbeelding waarin u kunt zien hoe u foto's zoekt door tekst te typen in het vak Zoeken
Typ de gewenste tekst in het vak Zoeken als u wilt zoeken naar afbeeldingen die u van een label hebt voorzien

Als u niet meer weet welke labels u hebt gemaakt, klikt u op een label in de lijst Labels om alle afbeeldingen met dat label te bekijken.

Afbeelding van de lijst Labels
De lijst Labels

Zie Een afbeelding op de computer zoeken voor meer informatie.

Afbeeldingen retoucheren

Het is niet eenvoudig of een perfecte foto te maken. Windows Fotogalerie bevat daarom nuttige hulpmiddelen waarmee u uw foto's kunt retoucheren. Als u deze hulpmiddelen wilt gebruiken, selecteert u een afbeelding, vervolgens klikt u op de knop Bewerken op de werkbalk en ten slotte klikt u op een van de volgende items in het deelvenster Bewerken:

 • Automatisch aanpassen. Hiermee kunt u de helderheid, het contrast en de kleuren automatisch aanpassen.

 • Belichting aanpassen. Hiermee kunt u de helderheid en het contrast handmatig aanpassen. Zie De helderheid en het contrast in een afbeelding aanpassen.

 • Kleur aanpassen. Hiermee kunt u de kleurtemperatuur, de tint en de intensiteit aanpassen. Zie De kleuren in een foto aanpassen.

 • Afbeelding bijsnijden. Hiermee kunt u hinderlijke elementen uit uw foto snijden, zodat alleen een bepaald gedeelte van een scène wordt weergeven en u kunt hiermee de afmetingen van uw foto wijzigen. Zie Een foto bijsnijden.

 • Rode ogen verwijderen. Hiermee kunt u rode ogen verwijderen die het gevolg zijn van het weerkaatsen van de flits in de ogen. Zie Rode ogen uit een foto verwijderen.

Afbeelding van een digitale afbeelding voor en na bijsnijden
Een afbeelding die is gemarkeerd voor bijsnijden (links) en een afbeelding die is bijgesneden (rechts)

U kunt zoveel experimenteren als u maar wilt omdat u altijd alle wijzigingen ongedaan kunt maken en de oorspronkelijke versie kunt herstellen. Zie Tips voor het bewerken van foto's.

Foto's delen

Als u uw digitale foto's deelt, stelt u deze beschikbaar zodat andere mensen deze op hun computer kunnen weergeven. Veelgebruikte methoden voor het delen van foto's zijn het posten van foto's op een website en het verzenden van foto's in e‑mailberichten.

Websites voor het delen van foto's

U kunt uw foto's onder meer met anderen delen door deze te uploaden (kopiëren) naar een website voor het delen van foto's. U kunt vervolgens uw vrienden en familieleden uitnodigen om de website te bezoeken, zodat zij uw fotoalbums kunnen weergeven. Op de meeste websites voor het delen van foto's kunt u uw foto's gratis delen en opslaan. Houd er echter rekening mee dat op sommige sites uw foto's worden verwijderd als u binnen een bepaalde periode geen afdrukken of andere producten aanschaft. Zorg er in elk geval voor dat u het beleid van de desbetreffende website controleert.

Foto's delen via e‑mail

U kunt uw foto's ook via e‑mail delen. U kunt Windows Fotogalerie gebruiken als u foto's als bijlagen in e‑mailberichten wilt invoegen. U kunt met Fotogalerie uw foto's automatisch comprimeren (de bestandsgrootte verkleinen), zodat het e‑mailbericht sneller wordt verzonden en zodat de foto's minder ruimte in beslag nemen op de computer van de geadresseerde. Het comprimeren is niet van invloed op de oorspronkelijk foto's.

Als u foto's via een e‑mailbericht wilt verzenden, selecteert u de foto's in Windows Fotogalerie en vervolgens klikt u op de knop E‑mail op de werkbalk. Selecteer in het dialoogvenster Bestanden bijsluiten een fotoformaat (in de meeste gevallen kunt u het standaardformaat (middelgroot) gebruiken) en klik vervolgens op Bijlage.

Afbeelding van het dialoogvenster Afbeeldingen en bestanden bijvoegen
Kies het fotoformaat voor het e‑mailbericht

Er wordt vervolgens door Windows een nieuw e‑mailbericht geopend in uw e‑mailprogramma. Dit is standaard Windows Mail. (Zie Het standaard e‑mailprogramma wijzigen als u het standaard e-mailprogramma wilt wijzigen.) De geselecteerde foto's worden vervolgens als bijlagen in het bericht ingevoegd.

Afbeelding van een digitale afbeelding die bij een e‑mailbericht is bijgevoegd
Een foto die als bijlage in een e‑mailbericht is ingevoegd

Typ de e‑mailadressen van de geadresseerden, typ een onderwerp en schrijf een bericht als u de foto wilt verzenden. Klik vervolgens op Verzenden. Zie Aan de slag met e‑mailberichten en Foto's of video's verzenden in e‑mailberichten voor meer informatie.

Tip 

 • U kunt ook afbeeldingen uit de map Afbeeldingen in een e‑mailbericht verzenden. Klik op de afbeeldingen die u wilt verzenden en klik vervolgens op E‑mail op de werkbalk.

Foto's afdrukken

In dit gedeelte worden drie belangrijke methoden voor afdrukken besproken. Zie Aan de slag met afdrukken voor algemene informatie over afdrukken.

Afdrukken op een printer bij u thuis

Als u bij u thuis over een printer beschikt, kunt u uw eigen foto's afdrukken. U kunt met Inkjet-printers en andere kleurveredelingsprinters kwalitatief hoogwaardige foto's afdrukken als u daarvoor speciaal papier gebruikt. Veel printers zijn voorzien van interne geheugenkaartlezers en kleine LCD-schermen, zodat u de foto's kunt weergeven zonder dat u daarvoor uw computer hoeft te gebruiken.

Illustratie van een inkjetprinter
Een Inkjet-printer

U kunt uw foto's op verschillende manieren vanaf uw computer afdrukken. U kunt een enkele foto afdrukken, u kunt meerdere foto's op één pagina afdrukken en u kunt een overzichtsafdruk (een raster met miniatuurweergaven waarin u uw foto's eenvoudig kunt terugvinden) afdrukken.

Als u foto's wilt afdrukken met Windows Fotogalerie, selecteert u de afbeeldingen die u wilt afdrukken. Klik op Afdrukken op de werkbalk en klik op Afdrukken. Kies in het dialoogvenster Afbeeldingen afdrukken de gewenste afdrukopties en klik vervolgens op Afdrukken. Zie Foto's afdrukken: veelgestelde vragen voor meer informatie over DirectX.

Afbeelding van het venster Afbeeldingen afdrukken
Het venster Afbeeldingen afdrukken

Online afdrukken bestellen

U kunt met uw printer thuis gemakkelijk en snel foto's afdrukken. Als u zich echter de moeite en de kosten van het aanschaffen van inkt en papier wilt besparen, kunt u overwegen om gebruik te maken van een online service voor het afdrukken van foto's. Dergelijke services stellen u in staat om foto's te uploaden (kopiëren) naar een website. Vervolgens kunt u via deze website afdrukken in een verscheidenheid aan formaten bestellen en deze met uw creditcard betalen. U ontvangt de afdrukken vervolgens per post thuis of op kantoor.

Een van de voordelen van het gebruik van een online service voor het afdrukken van foto's is dat dergelijke services een verscheidenheid aan producten aanbieden. Naast gewone afdrukken, kunt u ook persoonlijk afgestemde T-shirts, wenskaarten, mokken, posters, muismatten, enzovoorts met de gewenste foto's erop bestellen. Daarnaast bieden deze sites meestal een service voor het delen van foto's (zie het hiervoor beschreven onderwerp Foto's delen).

U kunt ook rechtstreeks vanuit Windows Fotogalerie en vanuit de map Afbeeldingen afdrukken bestellen. Zie Online afdrukken van foto's bestellen voor meer informatie.

Afdrukken bij een detailhandelaar bestellen

Als u zelf geen printer hebt en als u toch snel uw foto's wilt laten afdrukken, kunt u de geheugenkaart van uw camera meenemen naar een winkel die services op het gebied van het afdrukken van digitale foto's biedt. Voor dergelijke services kunt u onder meer terecht bij camerawinkels en speciale fotozaken en bij sommige supermarkten en drogisterijen. Sommige winkels zijn zelfs voorzien van fotokiosks die u in staat stellen om binnen enkele minuten uw foto's te bewerken, bij te snijden en af te drukken.

Back-ups van uw foto's maken

Als u een digitale camera gebruikt, verzamelt u binnen een paar jaar waarschijnlijk duizenden digitale foto's. Deze foto's bevatten kostbare herinneringen en kunnen niet worden vervangen als de vaste schijf van uw computer het zou begeven. Het is daarom belangrijk dat u back-ups van uw foto's maakt en dat u deze kopieën ergens anders bewaart. U doet er verstandig aan om hiervoor beschrijfbare dvd's of cd's, een externe vaste schijf of een op internet gebaseerde opslagservice voor bestanden te gebruiken.