Beveiligingsverklaring Windows Media Player 11 voor Windows XP en Windows Vista

Laatst bijgewerkt op: oktober 2006


Bij Microsoft doen we er alles aan om te bevorderen dat u uw computer op een veilige en betrouwbare manier kunt gebruiken. Voortkomend uit dit streven ontwikkelen we updates en oplossingen voor erkende problemen. Deze oplossingen worden regelmatig samengevoegd in pakketten die u op uw computer kunt installeren. Deze pakketten worden Service Packs genoemd.

Windows XP Service Pack 2 (SP2) bevat de recentste verzameling met updates voor Windows XP Home Edition en Windows XP Professional. Met deze updates kunt u de betrouwbaarheid en compatibiliteit van het besturingssysteem verbeteren. Windows XP SP2 bevat daarnaast diverse beveiligingstechnologieën waarmee u uw computer kunt beveiligen tegen aanvallen van virussen en wormen. Deze technologieën zijn niet bedoeld om de periodieke beveiligingsupdates te vervangen, maar vormen een aanvulling op de beveiliging van Windows XP, zodat aanvallen van kwaadwillende gebruikers kunnen worden voorkomen. Deze combinatie maakt het moeilijker voor kwaadwillende gebruikers om uw computer met Windows XP te beschadigen, ongeacht of de recentste updates zijn geïnstalleerd. Ga voor het downloaden van Windows XP SP2 naar de website Windows Update.

Het installeren van Windows XP SP2 vormt de eerste stap bij het verbeteren van de beveiliging van uw computer. Maar als u een website bezoekt, digitale-media-inhoud van internet afspeelt of inhoud of informatie opslaat op uw computer, is het belangrijk te weten of uw privacy gewaarborgd blijft en of uw computer zo goed mogelijk is beveiligd tegen aanvallen. Hoewel internet nieuwe en spannende mogelijkheden biedt, kan dit medium ook risico's voor de beveiliging van uw computer en de opgeslagen persoonlijke gegevens met zich meebrengen.

Volg de onderstaande richtlijnen om uw computer en uw persoonlijke gegevens te beveiligen:

Deze pagina bevat informatie over de beveiligingsfuncties van Windows Media Player 11 en tips om de beveiliging van uw computer en de privacy van uw persoonlijke gegevens te bevorderen.

Beveiligingsinstellingen aanpassen in Windows Media Player

Windows Media Player 11 heeft uitgebreide beveiligingsopties op het tabblad Beveiliging van het dialoogvenster Extra > Opties:

 • Scriptopdrachten uitvoeren indien aanwezig. Met deze optie kunt u opgeven of u de scriptopdrachten URL en FILENAME wilt uitvoeren als u digitale mediabestanden afspeelt waarin deze elementen zijn opgenomen. (Als Windows Media Player de scriptopdracht URL aantreft tijdens het afspelen, geeft uw standaardbrowser de webpagina weer die bij de URL hoort die u in de scriptopdracht hebt opgegeven. Als Windows Media Player de scriptopdracht FILENAME aantreft, wordt het bijbehorende digitale-mediabestand geopend.) Scriptopdrachten kunnen instructies bevatten ter verbetering van de afspeelmogelijkheden. Met een scriptopdracht wordt in uw internetbrowser bijvoorbeeld een verwante webpagina weergegeven terwijl inhoud wordt afgespeeld in Windows Media Player. Digitale-media-inhoud kan echter scriptopdrachten van kwaadwillende gebruikers bevatten die ongewenste acties op uw computer proberen uit te voeren. Webpagina's kunnen bovendien scriptopdrachten van kwaadwillende gebruikers bevatten die ongemerkt op uw computer worden uitgevoerd. Standaard worden scriptopdrachten niet uitgevoerd. U kunt het selectievakje inschakelen als u scriptopdrachten in Windows Media Player wilt inschakelen.

 • Scriptopdrachten en informatierijke streamingmedia uitvoeren als Windows Media Player wordt uitgevoerd binnen een webpagina. Met deze optie kunt u opgeven of u de scriptopdrachten URL en FILENAME wilt uitvoeren als u digitale-media-inhoud afspeelt die is ingesloten in een webpagina. Deze optie is standaard ingeschakeld. U kunt dit selectievakje uitschakelen als u wilt voorkomen dat scriptopdrachten en informatierijke streaming media worden uitgevoerd in een webpagina. Wanneer u dit selectievakje uitschakelt, is het mogelijk dat informatierijke mediastreams niet worden uitgevoerd. Informatierijke streaming media kunnen HTML, een Microsoft PowerPoint-diapresentatie of digitale-media-inhoud bevatten.

 • Met webpagina's uitgebreide inhoud afspelen zonder waarschuwing. Met deze optie kunt u opgeven of u een bericht wilt ontvangen wanneer u digitale-media-inhoud wilt afspelen die is verbeterd met webpagina's. In deze webpagina's wordt informatie weergegeven over de inhoud die u afspeelt. Aangezien bepaalde inhoud echter webpagina's van kwaadwillende gebruikers kan bevatten, wordt u door Windows Media Player gevraagd of u wilt doorgaan wanneer er verbeterde digitale-media-inhoud is gevonden. Deze vraag wordt standaard weergegeven. Als u deze optie wilt uitschakelen, schakelt u dit selectievakje in.

  Opmerking: als u een online winkel hebt geïnstalleerd, kunnen de afspeelmogelijkheden ook via webpagina's worden uitgebreid. U ontvangt hier mogelijk echter geen bericht over. Raadpleeg een medewerker van de online winkel voor meer informatie.

 • Ondertitels weergeven indien aanwezig. Windows Media Player biedt ondersteuning voor SAMI-ondertiteling (Synchronized Accessible Media Interchange) van media-inhoud. SAMI-inhoud kan worden gevonden op internet, op uw vaste schijf of op uw cd of dvd. Tijdens het afspelen, opent Windows Media Player de inhoud om de SAMI-ondertitels te zoeken en weer te geven. Als u deze optie inschakelt, hebt u toegang tot SAMI-inhoud in alle inhoudzones op uw computer. Als u deze optie uitschakelt, hebt u beperkte toegang tot de internet-zone. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

 • Zone-instellingen. Met deze opdracht kunt u het tabblad Beveiliging in het dialoogvenster Internet-opties openen. Hierin worden de zone-instellingen weergegeven waarmee wordt bepaald welke soorten inhoud in Windows Media Player kunnen worden weergegeven. Windows Media Player maakt gebruik van deze zone-instellingen voor veel van de HTML-inhoud die wordt weergegeven. U kunt de zone-instellingen voor Internet Explorer wijzigen om te bepalen hoe inhoud op webpagina's in Windows Media Player wordt weergegeven en om het toegangsniveau van websites tot uw computer te wijzigen. Houd er rekening mee dat het wijzigen van de instellingen mogelijk van invloed is op de werking van de functies in Windows Media Player. Ook kan de weergave van informatie worden geblokkeerd. Als u wijzigingen aanbrengt in de zone-instellingen, zijn deze ook van invloed op Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook, Outlook Express en andere programma's die afhankelijk zijn van de beveiligingszones in het menu Internet-opties. Raadpleeg de Help van Internet Explorer voor meer informatie over zones en zone-instellingen.

Beveiligde websites gebruiken voor transacties

Met Windows Media Player kunt u webpagina's weergeven om de afspeelmogelijkheden te vergroten. Sommige webpagina's zijn zodanig ingesteld dat de informatie die van en naar deze webpagina's wordt verzonden, niet toegankelijk is voor onbevoegden. Deze sites worden beveiligde sites genoemd. Windows Media Player ondersteunt de beveiligingsprotocollen die door veilige sites worden gebruikt, en houdt de beveiligingsinstellingen aan die u in Internet Explorer hebt ingesteld. (Een protocol is een groep regels en standaarden op basis waarvan computers informatie kunnen uitwisselen.)

Als u een beveiligde website bezoekt, ontvangt u automatisch een certificaat. Bovendien wordt er in Windows Media Player een pictogram van een slot op de statusbalk weergegeven. Als u op dit pictogram klikt, wordt het certificaat van de website weergegeven. (Een certificaat is een verklaring waarin de identiteit van een persoon wordt vastgesteld of waarin wordt aangegeven dat het een beveiligde website betreft.)

Als u informatie (zoals uw creditcardnummer) naar een website verzendt, moet u proberen vast te stellen of u een beveiligde internetverbinding hebt. U kunt dit doen door te controleren of er een pictogram van een slot in de statusbalk wordt weergegeven. Wanneer de beveiligingsreferenties van de site verdacht zijn, wordt het pictogram van een slot niet weergegeven.

Gebruik van verificatie

Windows Media-servers en bepaalde webservers maken gebruik van verschillende technologieën voor het verifiëren van uw identiteit voordat u digitale-media-inhoud kunt openen. Deze technologieën, ook wel bekend als verificatiepakketten, omvatten de protocollen Basic, NTLM, Digest, Kerberos en Negotiate.

Als u verbinding maakt met een server, wordt u mogelijk gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als het verificatieprotocol niet zodanig beveiligd is dat deze referenties niet worden beschermd, wordt er een waarschuwing weergegeven. Denk daarom goed na of u uw gegevens op dit moment wilt verzenden. Als u op Annuleren klikt, worden uw gegevens niet verzonden.

Bestandsindeling verifiëren

Internet biedt tegenwoordig verschillende soorten inhoud. Hoewel veel van deze inhoud beveiligd is en afkomstig is van een betrouwbare bron, geldt dit niet voor alle inhoud. Met sommige inhoud is geknoeid waardoor er ongewenste acties op uw computer kunnen worden uitgevoerd of persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden of creditcardnummers, van uw computer kunnen worden verkregen. In sommige gevallen worden bestanden hernoemd met een andere extensie in een poging u te verleiden ongewenste inhoud te downloaden. Wanneer u met Windows Media Player een gedownload muziek- of videobestand wilt afspelen, wordt eerst gecontroleerd of de bestandsextensie overeenkomt met de bestandsindeling. Is dit niet het geval, dan wordt u door Windows Media Player gevraagd of u het bestand toch wilt afspelen. Als de extensie niet overeenkomt met de indeling, wordt het bestand mogelijk niet correct afgespeeld.

Een gebruikersaccount met beperkte bevoegdheden gebruiken

Als op uw computer een versie van Windows XP of Windows Vista wordt uitgevoerd waarmee u verschillende accounttypen kunt gebruiken, zoals beheerderaccounts of standaardaccounts, kunt u zich het beste aanmelden met een account met beperkte bevoegdheden om uw computer beter te beveiligen. Aangezien gebruikers met beheerderaccounts systeemomvattende wijzigingen op de computer kunnen aanbrengen, kunnen programma's of virussen van kwaadwillende gebruikers deze account gebruiken om toegang te verkrijgen tot persoonlijke gegevens. Voorbeelden van dergelijke wijzigingen zijn het installeren en verwijderen van programma's, het toevoegen en verwijderen van systeembestanden en het verkrijgen van toegang tot wachtwoorden en databases van de mediabibliotheek van anderen. Gebruikers die geen beheerderaccounts hebben, kunnen geen programma's en toepassingen installeren en deze automatisch uitvoeren. Hiermee wordt uw computer mogelijk beschermd tegen virussen. Raadpleeg de Help en ondersteuning van Windows voor meer informatie over gebruikersaccounts.

Windows Media Player offline gebruiken

Voor optimale beveiliging kunt u Windows Media Player het beste offline gebruiken (geen verbinding met internet). Houd er echter rekening mee dat veel van de functies in Windows Media Player niet beschikbaar zijn als u offline werkt. Als u bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot een online winkel wanneer u offline bent, wordt in de Media Player een pagina weergegeven met de mededeling dat uw computer verbinding moet hebben met internet om deze functie te kunnen gebruiken. Andere functies waarvoor u verbinding met internet nodig hebt, zijn onder andere:

 • Inhoud ophalen

 • Mediagegevens ophalen en weergeven, zoals de albumhoes

 • Informatie over het album zoeken, weergeven en bijwerken

 • Dvd-informatie zoeken en weergeven

 • Gebruiksrechten voor media verkrijgen of herstellen

 • Codecs, visualisaties, stuurprogramma's voor draagbare apparaten, invoegtoepassingen en weergaven downloaden

 • Controleren of er updates beschikbaar zijn voor Windows Media Player en beveiligingsupgrades uitvoeren

 • De beveiligde klok instellen op draagbare apparaten op basis van Windows Media DRM 10 voor draagbare apparaten

 • Zoeken in de Help op het web van Windows Media Player

Raadpleeg de Help van Windows Media Player voor meer informatie over offline werken en over functies waarvoor een internetverbinding nodig is.

Uw privacy waarborgen

Het waarborgen van uw privacy hangt samen met het beveiligen van uw computer. Windows Media Player 11 bevat een aantal opties waarmee u kunt opgeven hoe er wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Raadpleeg de Help van Windows Media Player en de privacyverklaring van Windows Media Player 11 voor meer informatie over de instellingen die te maken hebben met uw privacy.

Uw computer bijwerken

Microsoft streeft ernaar regelmatig updates uit te brengen om u te helpen uw computer te beveiligen. Wanneer er nieuwe privacy- of beveiligingsproblemen optreden, maakt Microsoft zo snel mogelijk de benodigde informatie en beveiligingsupdates beschikbaar. Ga naar de webpagina met informatie over beveiligd werken met de computer voor de recentste informatie en updates.

Zorg dat u de beveiligingsfuncties van Internet Explorer goed begrijpt en de recentste privacy- en beveiligingsupdates installeert. Ga hiervoor naar de webpagina met informatie over het onderhouden van de beveiliging met Internet Explorer.

U kunt naar de website Windows Update gaan om de recentste Service Packs, apparaatstuurprogramma's, updates voor toepassingscompatibiliteit en beveiligingsupdates voor uw computer te installeren. Windows Update biedt u tal van nauwkeurig geselecteerde updates die alleen van toepassing zijn op de hardware en de software die op uw computer zijn geïnstalleerd. Alle updates die door Microsoft worden beschouwd als noodzakelijk voor de werking van uw besturingssysteem, programma's of hardware, worden aangeduid als essentiële updates. Deze worden automatisch geselecteerd zodat u ze direct kunt installeren. Met de essentiële updates kunt u bekende problemen oplossen en uw computer beschermen tegen bekende beveiligingsproblemen. Raadpleeg de Help en ondersteuning van Windows voor meer informatie over Windows Update.

Beveiligingsproblemen melden

Het MSRC (Microsoft Security Response Center) onderzoekt meldingen van klanten met betrekking tot beveiligingsproblemen die van invloed zijn op Microsoft-producten. Als u denkt dat u een dergelijk beveiligingsprobleem hebt ontdekt, willen we graag met u samenwerken om dit probleem verder te onderzoeken. Als u een beveiligingsprobleem wilt melden, neemt u contact op met het MSRC (Microsoft Security Response Center) (in het Engels). Ga naar de webpagina met definities van beveiligingsproblemen (in het Engels) voor meer informatie over beveiligingsproblemen.