Beveiliging en Windows Media Player 11

Laatst bijgewerkt: juni 2007

Deze beveiligingsverklaring is van toepassing op Windows Media Player 11 voor Windows XP, Windows Media Player 11 voor Windows Vista en Windows Media Player 11 voor Windows Server 2008.

Bij Microsoft doen we voortdurend ons best om gebruikers een veilige en betrouwbare computerbeleving te bieden. Het ontwikkelen en uitgeven van updates en oplossingen voor erkende problemen maakt deel uit van onze inspanningen. Op gezette tijden voegen we veel van deze oplossingen samen tot één enkel pakket dat je vervolgens op je computer kunt installeren. Deze pakketten noemen we Service Packs.

Zo bevat Windows XP Service Pack 2 (SP2) bijvoorbeeld een verzameling updates voor Windows XP Home Edition en Windows XP Professional. Deze updates helpen de betrouwbaarheid en de compatibiliteit van het besturingssysteem te verbeteren. Windows XP SP2 bevat ook diverse beveiligingstechnologieën die helpen je computer te beschermen tegen schadelijke aanvallen door virussen en worms. Deze technologieën zijn niet bedoeld om de periodiek uitgebrachte beveiligingsupdates te vervangen, maar om het vermogen van Windows XP te versterken om schadelijke aanvallen af te slaan. Gecombineerd maken ze het moeilijker een aanval uit te voeren op Windows XP, zelfs als de laatste updates niet zijn geïnstalleerd. Windows XP SP2 kun je downloaden via de Windows Update-website.

Als je Windows XP gebruikt en er nog niet klaar voor bent om te upgraden naar Windows Vista, vormt de installatie van Windows XP SP2 je eerste verdedigingslinie ter verbetering van de beveiliging van je computer. Maar als je een website bekijkt, digitale media-inhoud afkomstig van internet afspeelt of inhoud of informatie opslaat op je computer, is het belangrijk om te weten of je privacy niet in het geding komt en of je computer op de best mogelijke manier tegen aanvallen wordt beschermd. Hoewel internet nieuwe en spannende kansen biedt, kan het ook gevaren introduceren voor de bescherming van je computer en alle persoonlijke gegevens die erop worden bewaard.

Om je te helpen de beveiliging van je computer en de privacy van je persoonlijke gegevens op peil te houden, is het van belang om deze elementaire richtlijnen te volgen:

Deze pagina bevat informatie over beveiligingsfuncties in Windows Media Player 11 en de beste procedures die helpen de beveiliging van je computer en de privacy van je persoonlijke gegevens op peil te houden.

Beveiligingsinstellingen aanpassen in Player

Windows Media Player 11 biedt uitgebreide beveiligingsfuncties op het tabblad Beveiliging in het dialoogvenster Opties:

 • Scriptopdrachten, indien aanwezig, uitvoeren. Deze optie bepaalt of scriptopdrachten URL en FILENAME worden uitgevoerd als je digitale media-inhoud afspeelt waarin ze zich bevinden. (Als Player een scriptopdracht URL aantreft tijdens het afspelen, wordt in je standaardbrowser de webpagina weergegeven die overeenkomt met de URL die in de scriptopdracht wordt vermeld. Als Player een scriptopdracht FILENAME bereikt, wordt het digitale mediabestand geopend dat in de scriptopdracht wordt vermeld.) Scriptopdrachten kunnen instructies bevatten die de afspeelervaring verrijken. Zo kan een scriptopdracht je internetbrowser openen en een verwante webpagina weergeven terwijl Player inhoud afspeelt. Digitale media-inhoud kan echter schadelijke scriptopdrachten bevatten die proberen ongewenste acties op je computer uit te voeren. Webpagina's kunnen ook schadelijke scriptopdrachten bevatten die zonder dat je dat weet op je computer worden uitgevoerd. Standaard worden scriptopdrachten niet uitgevoerd. Je kunt dit selectievakje aanvinken als je de scriptopdrachten in Player wilt inschakelen.

 • Scriptopdrachten en uitgebreide mediastreams uitvoeren wanneer Media Player in een webpagina is opgenomen Met deze optie geef je aan of je wilt dat scriptopdrachten URL en FILENAME mogen worden uitgevoerd als je digitale media-inhoud afspeelt die in een webpagina is ingesloten. Deze instelling is standaard geselecteerd. Je kunt dit selectievakje uitschakelen als je wilt voorkomen dat scriptopdrachten en uitgebreide mediastream op een webpagina worden uitgevoerd. Bedenk wel dat als je dit selectievakje uitschakelt, er geen uitgebreide mediastreams kunnen worden uitgevoerd. Uitgebreide mediastreams kunnen HTML, een PowerPoint-diapresentatie of digitale media-inhoud bevatten.

 • Extra inhoud op webpagina's zonder waarschuwing afspelen. Met deze optie geef je aan of je gewaarschuwd wilt worden als je op het punt staat digitale media-inhoud af te spelen die is uitgebreid met webpagina's. Deze webpagina's geven informatie weer die verwant is aan de inhoud die je op dat moment afspeelt. Maar omdat sommige inhoud schadelijke webpagina's kan bevatten, ontvang je een waarschuwing van Windows Media Player om te controleren of je wilt doorgaan als digitale media-inhoud wordt aangetroffen. Standaard wordt er een waarschuwing weergegeven. Om de waarschuwing uit te schakelen, moet je dit selectievakje aanvinken.

  Opmerking: de online winkel die bij je is geïnstalleerd kan je afspeelervaring verrijken door middel van webpagina's, maar je ontvangt dan mogelijk geen waarschuwing voor deze inhoud. Neem contact op met je onlinewinkel voor meer informatie.

 • Ondertitels weergeven indien aanwezig. Windows Media Player ondersteunt het gebruik van SAMI-ondertiteling (Synchronized Accessible Media Interchange) van media-inhoud. SAMI-inhoud kan zich op internet, je harde schijf, je cd of dvd bevinden. Tijdens het afspelen opent Windows Media Player de inhoud om vervolgens te zoeken naar SAMI-ondertitels en deze weer te geven. Door deze optie in te schakelen, kan er SAMI-inhoud worden gebruikt in alle zones met inhoud waar je computer toegang tot heeft. Door deze optie uit te schakelen, wordt toegang tot de internetzone beperkt. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

 • Zone-instellingen. Met deze opdracht wordt het dialoogvenster Beveiliging internetopties weergegeven, met daarin de zone-instellingen die bepalen welke soorten inhoud er in Player kunnen worden weergegeven. Player gebruikt de zone-instellingen voor internet voor veel van de HTML-inhoud die in Player wordt weergegeven. Je kunt de zone-instellingen voor Internet Explorer wijzigen om te bepalen hoe inhoud op webpagina's in Player wordt weergeven, en om het toegangsniveau van websites voor je computer te wijzigen. Bedenk wel dat je door het wijzigen van instellingen mogelijk de functionaliteit van Player verandert of dat er bepaalde inhoud niet kan worden weergegeven. Gewijzigde zone-instellingen hebben ook gevolgen voor Internet Explorer, Outlook, Outlook Express en andere programma's die zich baseren op de beveiligingszones voor internetopties. Zie de Help van Internet Explorer voor meer informatie over zones en zone-instellingen.

Beveiligde internetsites gebruiken voor transacties

Met Windows Media Player kunnen webpagina's worden weergegeven om je afspeelervaring te verbeteren. Een aantal van deze webpagina's zijn ingesteld om te voorkomen dat onbevoegden informatie kunnen zien die naar of vanaf deze site wordt verzonden. Dit zijn de zogenaamde 'beveiligde' sites. Windows Media Player ondersteunt de beveiligingsprotocollen die door beveiligde sites worden gebruikt en zorgt ervoor dat de beveiligingsinstellingen worden toegepast die je in Internet Explorer hebt ingesteld. (Een protocol is een set regels en standaards die ervoor zorgt dat computers informatie kunnen uitwisselen.)

Als je een beveiligde website bezoekt, stuurt deze je automatisch het bijbehorende certificaat en wordt er in de statusbalk van Player een pictogram met een slot weergegeven. Als je op het pictogram met het slot klikt, wordt het certificaat van de website weergegeven. (Een certificaat is een verklaring die dient ter controle van de identiteit van een persoon of de beveiliging van een website.)

Als je op het punt staat informatie (zoals je creditcardnummer) naar een website te versturen, dien je vast te stellen of het om een beveiligde verbinding gaat door te controleren of er in de statusbalk een pictogram met een slot wordt weergegeven. Als de beveiligingsreferenties van de site niet geheel betrouwbaar zijn, wordt het pictogram met het slot niet in Player weergegeven.

Het gebruik van verificatie

Windows Media-servers en bepaalde webservers maken gebruik van verschillende technologieën om je identiteit te controleren of verifiëren voordat je toegang krijgt tot digitale media-inhoud. Deze technologieën. die ook wel verificatiepakketten worden genoemd, zijn onder andere de protocollen Basic, NTLM, Digest, Kerberos en Negotiate.

Als je verbinding maakt met een server, wordt je mogelijk om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. Als het gebruikte verificatieprotocol niet goed genoeg beveiligd is om deze referenties te beschermen, wordt er een waarschuwing weergegeven. Denk goed na of je op een dergelijk moment je referenties wel wilt indienen. Je kunt ervoor kiezen je referenties niet in te dienen door op Annuleren te klikken.

Het valideren van de bestandsindeling

Er is tegenwoordig een grote verscheidenheid aan inhoud op het web beschikbaar. Hoewel veel van deze inhoud betrouwbaar is en door betrouwbare bronnen wordt aangeboden, is niet alle inhoud veilig. Sommige inhoud is gemanipuleerd om schadelijke acties op je computer te ondernemen of om persoonlijke gegevens te achterhalen zoals wachtwoorden of creditcardnummers. In een aantal gevallen worden de namen van bestanden gewijzigd door de bestandsnaamsextensies te wijzigen, om je er zo toe aan te zetten ongewilde inhoud down te loaden. Als Windows Media Player probeert een muziek- of videobestand af te spelen dat van internet is gedownload, wordt er eerst gecontroleerd of de bestandsnaamextensie overeenkomt met de bestandsindeling. Als deze niet overeenkomen, wordt je door Player gevraagd om te bevestigen of je wilt dat het bestand wordt afgespeeld. Als de extensie niet overeenkomt met de bestandsindeling, kan het afspelen onverwacht gedrag opleveren.

Het gebruik van een gebruikersaccount met beperkte rechten

Als je op je computer een versie van de besturingssystemen Windows XP, Windows Vista of Windows Server 2008 wordt uitgevoerd waardoor je verschillende soorten gebruikersaccounts zoals een beheerdersaccount of een standaardaccount kunt gebruiken, wordt je computer mogelijk beter beschermd als je je aanmeldt met een account met beperkte rechten. Gebruikers met beheerdersaccounts kunnen wijzigingen op een computer aanbrengen die voor het gehele systeem gelden, waaronder het installeren en verwijderen van programma's, het toevoegen of verwijderen van besturingssysteembestanden, het gebruik van wachtwoorden van andere gebruikers en van bibliotheekdatabases. Hierdoor kunnen schadelijke programma's of virussen dit soort gebruikersaccounts gebruiken om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens. Gebruikers met andere dan beheerdersaccounts hebben niet de rechten om programma's en toepassingen toe te staan automatisch te worden geïnstalleerd en uitgevoerd, waardoor je computer beter tegen virussen wordt beschermd. ZIe de Windows Help en ondersteuning.

Offline met Player werken

Offline werken (niet op internet aangesloten) is de veiligste manier om Player te gebruiken. Bedenk dan echter wel dat veel functies van Player niet werken als je offline werkt. Als je bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot een onlinewinkel terwijl je offline werkt, wordt door Player een pagina weergegeven die meldt dat de computer met internet moet zijn verbonden om deze functie te kunnen gebruiken. Een aantal andere functies waarvoor een internetverbinding nodig is:

 • Inhoud aanschaffen

 • Ophalen en weergeven van mediagegevens, waaronder albumhoezen

 • Zoeken naar, weergeven en bijwerken van albumgegevens

 • Zoeken naar en weergeven van dvd-gegevens

 • Aanschaffen en terugzetten van gebruiksrechten voor media

 • Downloaden van codecs, visualisaties, stuurprogramma's voor draagbare apparaten, plug-ins en weergaven

 • Controleren op updates voor Player en uitvoeren van beveiligingsupgrades

 • Instellen van de beveiligde klok op draagbare apparaten op basis van Windows Media DRM 10 for Portable Devices

 • Bladeren in de Help op het web voor Windows Media Player

Zie de Help van Windows Media Player voor meer informatie over offline werken en de Player-functies waarvoor een internetverbinding vereist is.

Je privacy waarborgen

Het waarborgen van je privacy is nauw verbonden met de bescherming van je computer. Windows Media Player 11 biedt een aantal opties waarmee je kunt bepalen op welke manier Player met je persoonlijke gegevens omgaat. Zie de help van Windows Media Player, de privacyverklaring van Windows Media Player 11 voor Windows XP of de privacyverklaring van Windows Media Player 11 voor Windows Vista en van Windows Server 2008 als je meer wilt weten over welke instellingen van Player gevolgen hebben voor je privacy.

Je computer bijwerken

Microsoft is er alles aan gelegen om op tijd updates beschikbaar te maken die je helpen de beveiliging van je computer te waarborgen. Als er problemen met de beveiliging en privacy worden ontdekt, zorgt Microsoft ervoor dat er zo snel mogelijk softwarepatches beschikbaar zijn. Zie de webpagina Trustworthy Computing Security voor de meest recente informatie en patches voor je computer.

Zorg er bovendien voor dat je weet wat de beveiligingsfuncties van Internet Explorer inhouden, en installeer de meest recente beveiligings- en privacyupdates. Raadpleeg de Beveiligings- en privacyfuncties van Internet Explorer als je wilt weten hoe dat in zijn werk gaat.

Via de website Windows Update kun je de laatste Service Packs apparaatstuurprogramma's, compatibiliteitsupdates voor toepassingen en beveiligingsupdates voor je computer installeren. Windows Update bevat ook een specifieke selectie updates die alleen van toepassing is op de software en hardware die op je computer is geïnstalleerd. Elke update waarvan Microsoft denkt dat deze van essentieel belang is voor de werking van je besturingssysteem, programma's of hardware, wordt geclassificeerd als essentiële update en wordt automatisch voor je geselecteerd om te worden geïnstalleerd. Essentiële updates worden beschikbaar gemaakt om te helpen bij de oplossing van bekende problemen, en om je computer te beschermen tegen bekende beveiligingsproblemen. Voor meer informatie over het gebruik van Windows Update kun je Windows Help and ondersteuning raadplegen.

Beveiligingsproblemen melden

Het Microsoft Security Response Center onderzoekt alle meldingen over beveiligingsproblemen die gevolgen hebben voor Microsoft-producten. Als je denkt dat je een beveiligingsprobleem hebt gevonden dat gevolgen heeft voor een Microsoft-product, willen we dit graag met jouw hulp verder uitzoeken. Neem contact op met het Microsoft Security Response Center als je een beveiligingsprobleem wilt melden. Zie de webpagina Definition of a Security Vulnerability voor meer informatie over beveiligingsproblemen.