Privacyverklaring

Microsoft Security Essentials Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: april 2013

Microsoft doet er alles aan om uw privacy te beschermen bij het leveren van producten met de prestaties, het vermogen en het gemak dat u wilt voor persoonlijk gebruik. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gegevens worden verzameld en gebruikt door Microsoft Security Essentials (het "product"). De verklaring is niet van toepassing op andere online of offline websites, producten of services van Microsoft.

Het product helpt uw pc te beschermen tegen malware, zoals virussen, spyware en andere mogelijk schadelijke software.

Het product helpt op drie manieren voorkomen dat malware en andere mogelijk ongewenste software uw pc infecteren:

  • Realtime-beveiliging. Het product waarschuwt als malware, spyware of mogelijk ongewenste software proberen zichzelf op uw computer te installeren of uit te voeren. Ook wordt u gewaarschuwd wanneer programma's proberen belangrijke Windows-instellingen te wijzigen.

  • Scanopties. U kunt met het product scannen op bedreigingen, virussen, spyware en andere mogelijk ongewenste software die op de computer kan zijn geïnstalleerd, regelmatig uitgevoerde scans plannen en automatisch alle schadelijke software verwijderen die tijdens een scan wordt gedetecteerd.

  • Detectie. Als er schadelijke software op uw pc wordt gedetecteerd, worden er automatisch bepaalde acties uitgevoerd om de schadelijke software te verwijderen en uw pc te beschermen tegen verdere besmetting. Nadat de schadelijke software is verwijderd, worden mogelijk enkele Windows-instellingen opnieuw ingesteld (zoals uw startpagina en zoekprogramma).

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

Wanneer we informatie nodig hebben op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd of er contact met u kan worden opgenomen, zullen wij u hier expliciet om vragen. De persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, worden door Microsoft, en haar gecontroleerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen gebruikt om de service(s) te leveren of de transactie(s) uit te voeren die u hebt aangevraagd of geautoriseerd. De gegevens mogen ook worden gebruikt om u te vragen om aanvullende informatie over feedback die u hebt gegeven over het product of de service die u gebruikt; om belangrijke updates te leveren en u kennisgevingen te sturen met betrekking tot bètasoftware; of om het product of de service te verbeteren (bijvoorbeeld informatieverzoeken over bugs of onderzoeksformulieren).

Uitgezonderd zoals beschreven in deze verklaring, wordt door u geleverde persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Wij huren soms andere bedrijven in om namens ons beperkte diensten te verlenen, zoals het beantwoorden van vragen van klanten over producten en services of het uitvoeren van statistische analyses van onze services. We geven die bedrijven alleen de persoonlijke informatie die zij nodig hebben om de services te kunnen leveren en zij mogen deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden.

Microsoft is gerechtigd informatie over u te gebruiken of openbaar te maken, inclusief de inhoud van uw communicatie, om: (a) te voldoen aan wetgeving of gehoor te geven aan juridische verzoeken of processen; (b) de rechten of het eigendom van Microsoft of onze klanten te beschermen, waaronder het uitvoeren van onze overeenkomsten of beleid met betrekking tot uw gebruik van de services; of (c) te handelen in goede overtuiging dat zulke toegang of bekendmaking noodzakelijk is voor het beschermen van de persoonlijke veiligheid van Microsoft-werknemers of -klanten van Microsoft of het publiek. Wij kunnen ook persoonlijke informatie doorgeven als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een fusie of de verkoop van bezittingen.

Het verzamelen en gebruik van gegevens over uw computer

Deze software maakt gebruik van internetfuncties die bepaalde standaardinformatie op uw computer ("standaard computerinformatie") verzamelt en verzendt naar Microsoft. Standaard computerinformatie omvat bepaalde informatie over de software en hardware van uw computer, zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browser. De privacygegevens voor elk product in deze privacyverklaring beschrijven welke aanvullende informatie wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt.

Gegevens die door Microsoft zijn verzameld of naar Microsoft zijn verzonden, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of in een ander land waar Microsoft of aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders over faciliteiten beschikken. Microsoft houdt zich aan de Safe Harbor-principes die zijn opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Aanbevolen instellingen

Als u bij installatie de aanbevolen instellingen selecteert, wordt realtime-beveiliging ingeschakeld en zal er automatisch wekelijks op zondag om 14:00 uur een scan worden uitgevoerd.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Microsoft zal er alles aan doen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures waarmee uw gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking.

Meer informatie

Microsoft ontvangt graag uw feedback over deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze verklaring of van mening bent dat wij deze niet naleven, neem dan contact met ons op via ons webformulier. Als u een technische of algemene ondersteuningsvraag hebt, ga dan naar http://support.microsoft.com voor meer informatie over het aanbod van Microsoft Ondersteuning.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

Specifieke onderdelen

Tabblad Geschiedenis

Wat doet dit onderdeel: deze functie geeft een lijst weer van alle malware of vermoedelijke malware die door het product op uw pc is aangetroffen en de acties die vervolgens zijn ondernomen. De informatie die wordt weergegeven op het tabblad Geschiedenis heeft betrekking op alle gebruikers, niet op één individuele gebruiker.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens: er wordt een lijst op uw computer opgeslagen van alle malware of vermoedelijke malware die door het product op uw pc is aangetroffen en van de acties die vervolgens voor deze items zijn uitgevoerd. Deze overzichten vermelden alle productactiviteiten voor alle lokale gebruikers van de computer. De lijsten worden verstuurd naar Microsoft als onderdeel van MAPS.

Keuze en beheer: Geschiedenisoverzichten kunnen door de lokale computeradministrator worden verwijderd. Standaard worden alle items voor alle gebruikers weergegeven. Als u alleen de lokale computeradministrator wilt toestaan om alle items weer te geven, selecteert u in het tabblad Instellingen het tabblad Geavanceerd en schakelt u de optie 'Alle gebruikers mogen de volledige geschiedenisresultaten weergeven' uit.

Microsoft Update

Wat dit onderdeel doel: het product schakelt automatisch bijwerken in Windows Update en Microsoft Update in om de software op uw computer bij te werken met de nieuwste updates voor Windows en andere Microsoft-software. Dit betekent dat deze wijziging van invloed is op alle software die gebruikmaakt van Windows en Microsoft Update. Microsoft Update is essentieel voor de levering van de nieuwste bijgewerkte malwaredefinitiebestanden voor het product.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens: zie voor meer informatie over Windows Update en Microsoft Update de Update Services Privacyverklaring op http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Keuze en beheer: Windows Update en Microsoft Update zijn standaard ingeschakeld, zodat u altijd de meest recente software en virushandtekeningen ontvangt. Als u updates later wilt uitschakelen, dan kan dit in de Windows-instellingen. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring voor Update Services op http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234.

Automatisch scannen op malware

Wat doet dit onderdeel: het product bevat een automatische scanfunctie, die uw computer scant en die u waarschuwt als er malware wordt gevonden. U kunt automatische scans in- of uitschakelen en de frequentie en het type van de scans wijzigen op het tabblad Instellingen van het product. U kunt ook kiezen welke acties automatisch worden toegepast op de software die het product detecteert tijdens een geplande scan. In het geval van ernstige/hoge bedreigingen, worden bepaalde acties standaard automatisch uitgevoerd om schadelijke software zo snel mogelijk te verwijderen en uw computer te beschermen tegen mogelijke verdere infecties. Nadat de schadelijke software is verwijderd, worden mogelijk enkele Windows-instellingen opnieuw ingesteld (zoals uw startpagina en zoekprogramma). Bij lage/gemiddelde bedreigingen wordt u gevraagd om zelf actie te ondernemen. Raadpleeg de sectie Keuze en beheer hieronder als u de acties die in reactie op deze dreigingen worden uitgevoerd, wilt wijzigen.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens: er wordt een lijst op uw computer opgeslagen van alle malware of vermoedelijke malware die door het product op uw pc is aangetroffen en van de acties die vervolgens voor deze items zijn uitgevoerd. Deze overzichten vermelden alle productactiviteiten voor alle lokale gebruikers van de computer. De lijsten worden verstuurd naar Microsoft als onderdeel van MAPS.

Keuze en beheer: hoewel we u dit afraden, kunt u automatisch scannen uitschakelen op het tabblad Instellingen van het product. U kunt de acties die per bedreigingsniveau worden uitgevoerd ook configureren in het instellingenpaneel van het product.

Realtime-beveiliging

Wat doet dit onderdeel: de realtime-beveiligingsfunctie van het product waarschuwt u als virussen, spyware of mogelijk ongewenste software proberen zichzelf op uw computer te installeren of uit te voeren. In het geval van ernstige/hoge bedreigingen, worden bepaalde acties standaard automatisch uitgevoerd om schadelijke software zo snel mogelijk te verwijderen en uw computer te beschermen tegen mogelijke verdere infecties. Nadat de schadelijke software is verwijderd, worden mogelijk enkele Windows-instellingen opnieuw ingesteld (zoals uw startpagina en zoekprogramma). Bij lage/gemiddelde bedreigingen wordt u gevraagd om zelf actie te ondernemen. Raadpleeg de sectie Keuze en beheer hieronder als u de acties die in reactie op deze dreigingen worden uitgevoerd, wilt wijzigen.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens: er wordt een lijst op uw computer opgeslagen van alle malware of vermoedelijke malware die door het product op uw pc is aangetroffen en van de acties die vervolgens voor deze items zijn uitgevoerd. Deze overzichten vermelden alle productactiviteiten voor alle lokale gebruikers van de computer. De lijsten worden verstuurd naar Microsoft als onderdeel van MAPS.

Keuze en beheer: hoewel we u dit afraden, kunt u automatisch scannen uitschakelen op het tabblad Instellingen van het product. U kunt de acties die per bedreigingsniveau worden uitgevoerd ook configureren in het instellingenpaneel van het product.

Shelluitbreiding

Wat dit onderdeel doet: shelluitbreiding is een scanningtool waarmee u specifieke bestanden en/of mappen kunt selecteren en met het product kunt scannen.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens: er wordt een lijst op uw computer opgeslagen van alle malware of vermoedelijke malware die door het product op uw pc is aangetroffen en van de acties die vervolgens voor deze items zijn uitgevoerd. Deze overzichten vermelden alle productactiviteiten voor alle lokale gebruikers van de computer. De lijsten worden verstuurd naar Microsoft als onderdeel van MAPS.

Keuze en beheer: de shelluitbreidingsfunctie is een handmatig hulpprogramma, dat u al of niet kunt gebruiken.

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

Wat deze functie doet: Microsoft Active Protection Service (MAPS) kan uw pc beter beschermen door nieuwe handtekeningen voor nieuw-gedetecteerde malware automatisch te downloaden en de beveiligingsstatus van uw pc te controleren. MAPS meldt malware en andere vormen van mogelijk ongewenste software en fouten die in het product zijn aangetroffen aan Microsoft. Als een MAPS-rapport informatie bevat over malware of mogelijk ongewenste software die wellicht door het product kan worden verwijderd, wordt hiertoe de nieuwste handtekening van MAPS gedownload. Via MAPS kunnen ook "fout-positieven" (iets wat oorspronkelijk als malware is geïdentificeerd maar dit toch niet blijkt te zijn) worden gedetecteerd en gecorrigeerd.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens: dit onderdeel verzendt rapporten over fouten, malware en mogelijk ongewenste software naar Microsoft. Deze rapporten bevatten gegevens over de bestanden of apps in kwestie, zoals bestandsnaam, cryptografische hash, leverancier, grootte en datum. Daarnaast kan MAPS volledige URL's verzamelen om de oorsprong van de bestanden aan te geven. URL's kunnen persoonlijke gegevens bevatten, zoals zoektermen of gegevens die in formulieren zijn ingevoerd. MAPS kan de IP-adressen verzamelen waarmee de potentiële malware-bestanden verbinding maken. In de rapporten worden ook de activiteiten opgenomen die u uitvoerde op het moment dat de software werd ontdekt. Deze informatie wordt in MAPS-rapporten opgenomen, zodat Microsoft kan meten hoe doeltreffend het product is in het detecteren en verwijderen van malware en mogelijk ongewenste software.

Als zowel het product als MAPS zijn ingeschakeld op de pc, worden in de volgende gevallen MAPS-rapporten automatisch naar Microsoft verzonden:

  • het product detecteert software of wijzigingen in uw computer door software die nog niet op risico's is geanalyseerd;

  • het product voert bij detectie acties uit tegen malware (als onderdeel van automatisch herstel);

  • het product voltooit een geplande scan en past automatisch acties toe op software die wordt gedetecteerd op basis van uw instellingen; of

  • het product treft een fout of ander probleem aan.

Als MAPS malware aan Microsoft meldt die door het product kan worden verwijderd, worden automatisch nieuwe handtekeningen gedownload naar uw computer, zodat deze beter wordt beschermd tegen mogelijke dreigingen.

Microsoft maakt gebruik van foutrapporten om u te helpen het product correct te gebruiken en om uw computer beter tegen potentiële bedreigingen te beschermen.

U kunt op twee niveaus aan MAPS deelnemen: als basislid of als ervaren gebruiker. Standaard neemt u deel als basislid. Rapporten van basisleden bevatten de informatie die wordt beschreven in dit gedeelte. Rapporten van geavanceerde leden zijn uitgebreider en kunnen soms persoonlijke gegevens bevatten uit bijvoorbeeld bestandspaden en gedeeltelijke geheugendumps. Met deze rapporten en met rapporten van andere gebruikers die deelnemen aan MAPS, kunnen onze onderzoekers nieuwe bedreigingen sneller ontdekken. Vervolgens worden malwaredefinities gemaakt voor apps die voldoen aan de analysecriteria en worden de bijgewerkte definities via Windows Update beschikbaar gesteld aan alle gebruikers.

Ter bescherming van uw privacy worden rapporten versleuteld naar Microsoft verzonden.

Om bepaalde malware-infecties te detecteren en op te lossen, stuurt het product regelmatig informatie over de veiligheid van uw pc naar MAPS. Deze informatie omvat de beveiligingsinstellingen van uw pc en de logbestanden waarin de stuurprogramma's en andere software worden beschreven die worden geladen bij het opstarten van uw pc. Een uniek nummer dat uw pc identificeert, wordt ook verstuurd.

Gebruik van informatie: MAPS-rapporten worden gebruikt voor het verbeteren van software en services van Microsoft. De rapporten kunnen ook worden gebruikt voor statistische of andere testdoeleinden of analytische doeleinden en voor het genereren van definities. Alleen medewerkers, contractanten, partners en leveranciers van Microsoft die de gegevens in de rapporten nodig hebben voor zakelijke doeleinden, krijgen toegang tot deze informatie. Met MAPS worden niet doelbewust persoonlijke gegevens verzameld. Voor zover met MAPS persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt Microsoft deze gegevens niet om u te identificeren of contact met u op te nemen.

Keuze en beheer: u kunt op elke moment uw type MAPS-lidmaatschap (basis of geavanceerd) kiezen op het tabblad 'Instellingen' van het product. MAPS werkt alleen als het product is ingeschakeld op uw computer.

Bij het uitvoeren van een productupdate zal Microsoft uw actuele instellingen respecteren.

Automatisch versturen van voorbeelden

Wat doet dit onderdeel: het product bevat functionaliteit waarmee bepaalde bestanden kunnen worden geïdentificeerd als mogelijk ongewenst en waarmee om nadere informatie kan worden gevraagd om een oordeel te kunnen vellen. Zoals hieronder beschreven, verstuurt deze functie dergelijke bestanden automatisch, zonder u hierom te vragen.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen gegevens: dit onderdeel verzendt specifieke bestanden op uw pc die het product beoordeelt als mogelijk ongewenste software. Het rapport wordt gebruikt voor nadere analyse. Deze rapporten kunnen gegevens bevatten over de bestanden of apps in kwestie, zoals bestandsnaam, cryptografische hash, leverancier, grootte en datum. In de rapporten worden ook de activiteiten opgenomen die u uitvoerde op het moment dat de software werd ontdekt.

Rapporten met voorbeelden kunnen automatisch naar Microsoft worden gestuurd als het product software of wijzigingen aan uw pc ontdekt die worden veroorzaakt door software waarop geen risicoanalyse is uitgevoerd. De volgende onderdelen dienen hiervoor te zijn ingeschakeld:

  • Automatisch versturen van voorbeelden

  • MAPS

Microsoft maakt gebruik van het opsturen van voorbeeldbestanden om u te helpen het product correct te gebruiken en om uw computer beter tegen potentiële bedreigingen te beschermen.

Ter bescherming van uw privacy worden rapporten versleuteld naar Microsoft verzonden.

Gebruik van informatie: deze rapporten worden gebruikt om de software en services van Microsoft te verbeteren. De rapporten kunnen ook worden gebruikt voor statistische of andere testdoeleinden of analytische doeleinden en voor het genereren van definities. Alleen werknemers, contractanten, partners en leveranciers van Microsoft die de rapporten nodig hebben voor zakelijke doeleinden, krijgen inzage in de rapporten. De rapporten met voorbeelden verzamelen niet doelbewust persoonlijke gegevens. Voor zover met deze rapporten persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt Microsoft deze gegevens niet om u te identificeren of contact met u op te nemen.

Keuze en beheer: als u het programma de eerste keer installeert, wordt u tijdens de setup automatisch bij deze functie aangemeld. Als u hiervan wilt afzien (opt-out), kunt u tijdens de setup het vinkje naast ' Automatisch verzenden van voorbeelden inschakelen' weghalen, of u kunt u later afmelden via de productinstellingen. Als u deze functie wilt uitschakelen, ga dan naar het tabblad 'Instellingen' van het product, kies 'Geavanceerd' aan de linkerkant en verwijder het vinkje naast 'Bestanden automatisch versturen als verdere analyse is vereist'. Deze functie werkt alleen als het product op uw pc is ingeschakeld en als u abonnee bent van MAPS (zowel basis als geavanceerd).

Tijdens een upgrade kunt u worden gevraagd of u automatisch versturen van voorbeelden wilt inschakelen. Microsoft respecteert uw instellingen.

Programma voor het verbeteren van de gebruikerservaring

Wat doet dit onderdeel: via het Programma voor het verbeteren van de gebruikerservaring (CEIP) worden standaardgegevens verzameld over uw hardwareconfiguratie en de manier waarop u onze software en diensten gebruikt, met het doel trends en gebruikspatronen vast te stellen. Daarnaast worden het type en aantal fouten dat optreedt, de prestaties van software en hardware en de snelheid van services verzameld. Namen, adressen of andere contactgegevens worden niet verzameld.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: zie voor meer informatie over de door CEIP verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens de CEIP-privacyverklaring op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097.

Gebruik van informatie: wij gebruiken deze gegevens om de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van Microsoft-software en -services te verbeteren.

Keuze/beheer: CEIP is standaard uitgeschakeld. U krijgt tijdens de setup de gelegenheid mee te doen aan CEIP. Als u mee wilt doen en later van mening mocht veranderen, kunt u CEIP te allen tijde uitschakelen in het opt-out-dialoogvenster. Open vanuit het menu Help de koppeling 'Programma voor het verbeteren van de gebruikerservaring' en schakel het keuzerondje 'Niet deelnemen’ in.