Windows Update: fout 800B0001


Als Windows Update-fout 800b0001 optreedt, houdt dat in dat in Windows Update of Microsoft Update de cryptografieprovider (CSP) niet kan worden vastgesteld of dat een bestand dat Windows Update nodig heeft (catalogusarchief genaamd), is beschadigd. Met het hulpprogramma System Update Readiness kunnen bepaalde voorwaarden worden gecorrigeerd die tot deze fout leiden. Voer de volgende stappen uit om het hulpprogramma te gebruiken:

 1. Ga naar het hulpprogramma System Update Readiness webpagina. Zoek onder Informatie voor geavanceerde gebruikers de Windows-versie en het systeemtype van uw computer en klik op de koppeling om het System Update Readiness Tool te downloaden. Zie Computergegevens weergeven om uw versie van Windows te zoeken.

 2. Voer Windows Update opnieuw uit.

  Opmerking

  • De scan duurt in het algemeen niet meer dan 15 minuten, maar kan op sommige computers meer tijd in beslag nemen. De voortgangsbalk van Windows Update wordt tijdens de scan niet bijgewerkt en de voortgang lijkt op 60% enige tijd te stoppen. Dit is normaal. De scan wordt nog steeds uitgevoerd en u wordt aangeraden de update niet te annuleren.

Het System Update Readiness Tool (ook wel afgekort tot 'CheckSUR') is een programma waarmee uw computer eenmalig wordt gescand op problemen die de installatie van updates kunnen beletten. Het hierboven beschreven probleem is een van de problemen die met het hulpprogramma CheckSUR kunnen worden opgespoord en verholpen.

Als tijdens de uitvoering van het hulpprogramma CheckSUR problemen worden geconstateerd, worden deze geregistreerd in een bestand genaamd CheckSUR.log. Dit bestand bevindt zich in de Windows-map onder Logs\CBS\. Bij een standaardinstallatie van Windows is dit C:\Windows\Logs\CBS.

Als met het hulpprogramma System Update Readiness het probleem niet kan worden gecorrigeerd, moet u Windows herstellen. Als u Windows herstelt, worden uw persoonlijke bestanden of de programma's die op uw computer zijn geïnstalleerd, niet beschadigd.

Als u het herstel eenmaal hebt voltooid, moet u Windows Update opnieuw uitvoeren om eventuele updates te installeren die niet op de installatie-dvd staan. U kunt Windows aan de hand van de volgende stappen herstellen:

 1. Sluit alle programma's en start de computer opnieuw op.

 2. Plaats de dvd van Windows in het schijfstation van de computer. Wacht totdat Setup is gestart. Als Setup niet automatisch wordt gestart, voert u de volgende stappen uit:

  1. Klik op Start en typ Station:\setup.exe in het zoekvak, waarbij Station de letter is van het dvd-station van de computer (bijvoorbeeld D:\setup.exe).

  2. Klik in de lijst Programma's op Setup.exe.

 3. Klik op Nu Installeren.

 4. Klik op De nieuwste updates voor de installatie van internet downloaden (aanbevolen).

 5. Als u daarom wordt gevraagd, geeft u de productcode van Windows op.

 6. Klik in het vensterWelk type installatie wilt u uitvoeren? op Upgraden.

 7. Wanneer de installatie is voltooid, start u de computer opnieuw op en voert u Windows Update uit.

Als u nog steeds deze fout ziet, zie deze automatische probleemoplosser op de Microsoft Ondersteuning website, of gaan het Microsoft Antwoorden website voor meer hulp.

Foutcodes waarop dit van toepassing is: WindowsUpdate_800B0001

 • WindowsUpdate_800B0001

 • 0x800B0001Meer hulp nodig?