Bestanden rangschikken, sorteren of groeperen

Ordent u uw kleren op kleur of op stijl? En hoe zit het met uw kruidenrek: alfabetisch of op smaakintensiteit? Iedereen heeft zijn of haar eigen manier om allerlei belangrijke zaken te ordenen en ook in Windows 7 kunt u al uw belangrijke bestanden en mappen op uw eigen manier ordenen.

De vier basismethoden waarop u uw bestanden en mappen in Windows 7 kunt weergeven, zijn schikken, sorteren, groeperen en wijzigen van de weergave. Als u de verschillen kent tussen deze opties, kunt u ze op de door u gewenste manier aanpassen en combineren.

Bestanden direct ordenen (Rangschikken op)

U kunt uw bestanden en mappen het makkelijkst en het meest effectief ordenen door ze te rangschikken in uw bibliotheken.

Afbeelding van de afbeeldingenbibliotheek, gerangschikt op maand
De afbeeldingsbibliotheek die is gerangschikt op maand

U kunt bestanden in de documentbibliotheek bijvoorbeeld rangschikken op auteur of u kunt de muziekbibliotheek rangschikken op artiest als u op zoek bent naar een album of een nummer van een bepaalde band. Zie Werken met bibliotheken voor meer informatie over bibliotheken.

Een bibliotheek rangschikken

 1. Klik op de taakbalk op de knop Windows VerkennerAfbeelding van de knop Windows Verkenner.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster (het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op een bibliotheek (bijvoorbeeld Afbeeldingen).

 3. Klik in het bibliotheekvenster (boven de bestandslijst) op het menu Rangschikken op en kies vervolgens een eigenschap. In de muziekbibliotheek kunt u bijvoorbeeld Artiest kiezen als u uw muziekverzameling snel wilt rangschikken op artiest.

  Afbeelding van het menu Rangschikken op
  Het menu Rangschikken op

Wanneer u uw bestanden rangschikt, worden uw bestanden in Windows niet alleen in een andere volgorde geplaatst. Ze worden op een volledig andere manier weergegeven. De rangschikking werkt anders, afhankelijk van de optie die u kiest. Als u uw afbeeldingen bijvoorbeeld op maand rangschikt, worden de afbeeldingen als volgt in stapels geplaatst:

Afbeelding van bestanden, geordend in stapels
Bestanden die zijn gerangschikt in stapels

Als u de bestanden rangschikt op dag, worden ze als volgt in groepen geplaatst:

Afbeelding van bestanden, geordend in groepen
Bestanden die zijn gerangschikt in groepen

Er zijn vier standaardbibliotheken in Windows 7, elk met hun eigen specifieke rangschikking. U kunt ook nieuwe bibliotheken maken en kiezen welke rangschikkingen er voor deze bibliotheken beschikbaar zijn.

Zie Een nieuwe bibliotheek maken voor meer informatie over het maken van een nieuwe bibliotheek.

De beschikbare rangschikkingen in een bibliotheek wijzigen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster (het linkerdeelvenster) met de rechtermuisknop op een bibliotheek en klik op Eigenschappen.

 2. Kies onder Deze bibliotheek optimaliseren voor een bestandstype. Als u de bibliotheek bijvoorbeeld hoofdzakelijk wilt gebruiken voor afbeeldingen, kiest u Afbeeldingen. (Als u niet weet welke optie u moet selecteren, kiest u Diverse bestanden.)

 3. Klik op OK. Op basis van de beschikbare rangschikkingen voor de bibliotheek wordt nu het bestandstype aangegeven.

Wanneer u de gewenste rangschikking hebt gevonden, kunt u deze verder aanpassen door andere opties uit te proberen, zoals sorteren, groeperen en het wijzigen van de weergave. Experimenteer naar hartenlust; als de weergave u niet bevalt, kunt u terugkeren naar de standaardweergave-instellingen door in het menu Rangschikken op op Wijzigingen wissen te klikken. (Deze optie wordt niet weergegeven als u geen wijzigingen in de weergave, de sortering of de groepsinstellingen voor een rangschikking hebt aangebracht.)

Bestanden in een volgorde plaatsen die u het beste past (Sorteren op)

De sorteeropties zijn vergelijkbaar met rangschikkingen, behalve dat met deze opties niet de manier verandert waarop de bestanden worden weergegeven. De bestanden worden alleen opnieuw geordend. Over het algemeen worden bestanden in alfabetische volgorde op naam weergegeven. Deze volgorde voldoet echter niet altijd. Als u bijvoorbeeld een lijst met foto's bekijkt die u met een digitale camera hebt genomen, hebben bestanden vaak lastige, onduidelijke namen, zoals 'IMG_0450'. Maar als u uw foto's van een label voorziet, is de lijst waarschijnlijk veel duidelijker wanneer u ze op label sorteert in plaats van op alfabetische volgorde. Zie Foto's van labels voorzien zodat ze gemakkelijk zijn terug te vinden voor meer informatie over het toepassen van labels.

Bestanden sorteren

 1. Open de map of bibliotheek die u wilt sorteren.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied, wijs Sorteren op aan en klik op een eigenschap (bijvoorbeeld Labels).

  Afbeelding van het menu Sorteren op
  Het menu Sorteren op
 3. Als de gewenste eigenschap niet in het menu Sorteren op wordt weergegeven, klikt u op Meer om extra eigenschappen toe te voegen.

Visuele scheidingen maken voor een duidelijke ordening (Groeperen op)

Naast rangschikken en sorteren, kunt u bestanden ook groeperen op eigenschap. Net zoals bij sorteren wordt ook bij groeperen de manier waarop de bestanden worden weergegeven, niet wezenlijk veranderd. Bij groeperen worden de bestanden alleen maar in verschillende secties onderverdeeld, afhankelijk van de eigenschap die u kiest. Als u bijvoorbeeld een map hebt met allerlei tekstdocumenten, kunt u ze waarschijnlijk beter groeperen op type om te kunnen zien in welk programma ze zijn gemaakt. Of, als u een map met foto's hebt, kunt u ze groeperen op datum om ze van elkaar te scheiden op de datum waarop ze zijn gemaakt.

Bestanden groeperen op eigenschap

 1. Open de map of bibliotheek die u wilt groeperen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied, wijs Groeperen op aan en klik op een eigenschap (bijvoorbeeld Type).

 3. Als de gewenste eigenschap niet in het menu Groeperen op wordt weergegeven, klikt u op Meer om extra eigenschappen toe te voegen.

Als u de scheiding die door het groeperen in de map of bibliotheek is ontstaan, weer wilt verwijderen, klikt u op een leeg gebied, wijst u Groeperen op aan en klikt u op (Geen).

De weergave van de bestanden wijzigen (Weergaven)

Naast het wijzigen van de manier waarop uw bestanden worden geordend, kunt u ook de manier wijzigen waarop ze worden weergegeven.

De weergave wijzigen

 1. Open een map of een bibliotheek.

 2. Klik op de werkbalk op de pijl naast de knop WeergavenAfbeelding van de knop Weergaven en verplaats de schuifknop.
  Afbeelding van het menu Weergaven
  Het menu Weergaven

Als u weergaveopties samen met verschillende opties voor rangschikken, sorteren of groeperen gebruikt, kunt u een aantal interessante combinaties maken. Als u bijvoorbeeld de afbeeldingsbibliotheek op een bepaalde manier hebt gerangschikt, wilt u de weergave mogelijk ook wijzigen om de afbeeldingen groter te maken.

U kunt de bestandsnamen voor afbeeldingen en videobestanden ook weergeven of verbergen. Als u veel foto's neemt met een digitale camera, maar de namen van de bestanden niet wijzigt, houdt u met deze optie uw afbeeldingsbibliotheek veel overzichtelijker.

De bestandsnamen voor foto's en video's weergeven of verbergen

 1. Open een map of bibliotheek met foto's of videobestanden.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied, wijs Beeld aan en klik op Bestandsnamen verbergen. (Als naast deze optie een selectievakje wordt weergegeven, zijn de bestandsnamen al verborgen.)

Opmerking

 • Als de menu's Rangschikken op, Sorteren op of Groeperen op niet worden weergegeven, houdt dit in dat deze opties niet beschikbaar zijn voor de bladerstatus waarin u zich bevindt. Rangschikkingen zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar in bibliotheken, dus deze optie wordt niet weergegeven wanneer u buiten een bibliotheek bladert.