Een cd of dvd branden via een externe verbinding

U kunt verbinding met een externe computer maken met Verbinding met extern bureaublad en vervolgens een cd of dvd branden met Windows Verkenner of het Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden (als u de schijf wilt branden van een ISO-schijfkopiebestand). Als u een schijf in een externe sessie wilt kunnen branden, moet echter wel de volgende lokale groepsbeleidsinstelling zijn ingeschakeld: Alle verwisselbare-opslag: directe toegang in externe sessies toestaan.

Alles weergeven

De beleidsinstelling Alle verwisselbare-opslag: directe toegang in externe sessies toestaan inschakelen in de Editor voor lokaal groepsbeleid

Neem de volgende stappen op de externe computer (de computer waarmee u verbinding maakt). De stappen zijn bedoeld voor ervaren gebruikers. Als u niet zeker weet wat u precies moet doen, vraagt u een vriend u te helpen.

Als u in de Editor voor lokaal groepsbeleid wijzigingen wilt aanbrengen, moet u zijn aangemeld als gebruiker met beheerdersbevoegdheden. De Editor voor lokaal groepsbeleid is beschikbaar in Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate en Windows Server 2008 R2.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, typ Opdrachtprompt in het zoekvak, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt in de zoekresultaten en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.
 2. Typ gpedit.msc bij de opdrachtprompt en druk op Enter om de Editor voor lokaal groepsbeleid in het opdrachtpromptvenster te openen.

 3. Breid in de Editor voor lokaal groepsbeleid achtereenvolgens Computerconfiguratie, Beheersjablonen en Systeem uit en klik op Toegang tot verwisselbare opslag.

 4. Dubbelklik op de volgende instelling: Alle verwisselbare-opslag: directe toegang in externe sessies toestaan.

 5. Klik in het dialoogvenster Alle verwisselbare-opslag: directe toegang in externe sessies toestaan op Ingeschakeld en klik op OK. Sluit de Editor voor lokaal groepsbeleid.

 6. Typ in het opdrachtpromptvenster gpupdate.exe bij de opdrachtprompt en druk op Enter om de updates op de lokale groepsbeleidsinstellingen toe te passen.

 7. Sluit het opdrachtpromptvenster wanneer de update is voltooid.

Een cd of dvd branden via een externe verbinding

 1. Controleer of externe verbindingen zijn toegestaan op de externe computer. Zie Leren hoe u om hulp vraagt bij computerproblemen met behulp van Verbinding met extern bureaublad voor meer informatie.

 2. Open op de lokale computer (de computer die u gebruikt om verbinding te maken) de optie Verbinding met extern bureaublad.

  Open Verbinding met extern bureaublad door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Verbinding met extern bureaublad in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Verbinding met extern bureaublad.

 3. Typ in het vak Computer de naam van de externe computer waarmee u verbinding wilt maken en klik op Verbinden. (U kunt in plaats van de computernaam ook het IP-adres typen.)

 4. Plaats een lege cd of dvd in de cd/dvd-brander die op de externe computer is aangesloten.

 5. Brand op de normale manier een cd of dvd met Windows Verkenner of het Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden (als u een schijf wilt branden van een ISO-bestand).

  Zie Een cd of dvd branden in Windows Verkenner voor meer informatie over het branden van een cd of dvd met Windows Verkenner.

  Zie Een cd of dvd branden van een ISO-bestand voor meer informatie over het branden van een cd of dvd vanaf een ISO-bestand met het Windows-hulpprogramma voor het branden van schijfkopiebestanden.