De locatie van de tabbladen in Internet Explorer 9 wijzigen

U kunt aangeven dat de tabbladen onder of rechts van de adresbalk van Windows Internet Explorer 9 moeten worden weergegeven. Ga als volgt te werk:

  1. Open Internet Explorer door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Internet Explorer in het vak Zoeken en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Internet Explorer.

  2. Klik rechts op een vrije ruimte rechts van de knop Nieuw tabblad en schakel vervolgens het selectievakje Tabbladen weergeven op een afzonderlijke rij in of uit.