Het menu Start aanpassen

Als u het menu Start ordent, kunt u uw favoriete programma's en mappen waarschijnlijk gemakkelijker vinden.

Afbeelding van het menu Start
Menu Start
Alles weergeven

Een programmapictogram vastmaken aan het menu Start

Als u een bepaald programma regelmatig gebruikt, kunt u een snelkoppeling naar dit programma maken door het programmapictogram aan het menu Start vast te maken. Vastgemaakte programmapictogrammen worden weergegeven aan de linkerkant van het menu Start.

 • Klik met de rechtermuisknop op het programma dat u aan het menu Start wilt vastmaken, en klik vervolgens op Aan het menu Start vastmaken.

Opmerkingen

 • Als u een programmapictogram wilt losmaken, klikt u er met de rechtermuisknop op en klikt u vervolgens op Van het menu Start losmaken.

 • Als u de positie van een vastgemaakt pictogram in de lijst wilt wijzigen, sleept u het programmapictogram naar een andere plaats.

Een programmapictogram uit het menu Start verwijderen

Als u een programmapictogram uit het menu Start verwijdert, wordt het pictogram niet uit de lijst Alle programma's verwijderd en wordt ook het programma zelf niet van de computer verwijderd.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het programmapictogram dat u uit het menu Start wilt verwijderen en klik vervolgens op Uit deze lijst verwijderen.

De knop Start verplaatsen

De knop Start Afbeelding van de knop Start bevindt zich op de taakbalk. Hoewel u de knop Start niet van de taakbalk kunt verwijderen, kunt u wel de taakbalk en daarmee dus de knop Start verplaatsen.
 1. Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied van de taakbalk. Als er naast Taakbalk vergrendelen een vinkje wordt weergegeven, klikt u op de optie om het vinkje te verwijderen.

 2. Klik op een leeg gebied van de taakbalk en houd de muisknop ingedrukt terwijl u de taakbalk naar een van de vier randen van het bureaublad sleept. Wanneer de taakbalk op de gewenste plaats staat, laat u de muisknop los.

Opmerking

 • Als u de taakbalk wilt vergrendelen op de plaats waar deze zich bevindt, klikt u met de rechtermuisknop op een leeg gedeelte van de taakbalk en klikt u vervolgens op Taakbalk vergrendelen, zodat het vinkje opnieuw wordt weergegeven. Door de taakbalk te vergrendelen voorkomt u dat deze per ongeluk wordt verplaatst of dat het formaat ervan wordt gewijzigd.

Onlangs geopende bestanden of programma's verwijderen uit het menu Start

Door onlangs geopende bestanden of programma's te verwijderen uit het menu Start, verwijdert u ze niet van de computer.

 1. Open Eigenschappen van Taakbalk en menu Start door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Taakbalk en menu Start.

 2. Klik op het tabblad Menu Start. Als u onlangs geopende programma's wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Onlangs geopende programma's opslaan en weergeven in het menu Start uit. Als u onlangs geopende bestanden wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje Onlangs geopende items opslaan en weergeven in het menu Start en de taakbalk uit en klikt u op OK.

Het aantal snelkoppelingen voor veelgebruikte programma's aanpassen

In het menu Start worden snelkoppelingen weergegeven voor de programma's die u het vaakst gebruikt. U kunt het aantal weergegeven snelkoppelingen naar programma's wijzigen (dit kan van invloed zijn op de hoogte van het menu Start).

 1. Open Eigenschappen van Taakbalk en menu Start door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Taakbalk en menu Start.

 2. Klik op het tabblad Menu Start en klik op Aanpassen.

 3. Voer in het vak Aantal recente programma's dat moet worden weergegeven van het dialoogvenster Menu Start aanpassen het aantal programma's in dat u wilt weergeven in het menu Start, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

Het rechterdeelvenster van het menu Start aanpassen

U kunt items die aan de rechterkant van het menu Start worden weergegeven, zoals Computer, Configuratiescherm en Afbeeldingen, toevoegen of verwijderen. U kunt bepaalde items ook zodanig wijzigen dat deze als koppelingen of menu's worden weergegeven.

 1. Open Eigenschappen van Taakbalk en menu Start door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Taakbalk en menu Start.

 2. Klik op het tabblad Menu Start en klik op Aanpassen.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Menu Start aanpassen de gewenste opties in de lijst, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

De standaardinstellingen van het menu Start herstellen

U kunt de standaardinstellingen van het menu Start herstellen.

 1. Open Eigenschappen van Taakbalk en menu Start door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Taakbalk en menu Start.

 2. Klik op het tabblad Menu Start en klik op Aanpassen.

 3. Klik in het dialoogvenster Menu Start aanpassen op Standaardinstellingen gebruiken, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

Zoeken naar programma's vanuit het menu Start

 • Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en typ vervolgens een woord of woordgroep in het zoekvak.

De opdracht Uitvoeren aan het menu Start toevoegen

 1. Open Eigenschappen van Taakbalk en menu Start door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Taakbalk en menu Start.

 2. Klik op het tabblad Menu Start en klik op Aanpassen.

 3. Schuif in het dialoogvenster Menu Start aanpassen door de lijst met opties om het selectievakje De opdracht Uitvoeren weergeven in te schakelen, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

Onlangs geopende items toevoegen aan het menu Start

 1. Open Eigenschappen van Taakbalk en menu Start door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Taakbalk en menu Start.

 2. Klik op het tabblad Menu Start. Schakel onder Privacy het selectievakje Onlangs geopende items opslaan en weergeven in het menu Start en de taakbalk in.

 3. Klik op Aanpassen. Schuif in het dialoogvenster Menu Start aanpassen door de lijst met opties om het selectievakje Onlangs geopende items in te schakelen, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.