Schijven en stations formatteren: veelgestelde vragen

Harde schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u een schijf formatteert, configureert u de schijf met een bestandssysteem, zodat er met Windows gegevens op de schijf kunnen worden opgeslagen. Harde schijven op nieuwe computers waarop Windows wordt uitgevoerd, zijn al geformatteerd. Als u een extra harde schijf aanschaft om de opslagcapaciteit van uw computer uit te breiden, is het mogelijk dat u deze schijf moet formatteren.

Opslagapparaten als USB-flashstations en flashgeheugenkaarten worden gewoonlijk van tevoren geformatteerd door de fabrikant, zodat u deze niet hoeft te formatteren. Voor cd's en dvd's worden daarentegen andere indelingen gebruikt dan voor harde schijven en verwisselbare opslagapparaten. Zie Welke cd- of dvd-indeling moet ik gebruiken? voor informatie over het formatteren van cd's en dvd's

Waarschuwing

  • Door het formatteren worden alle bestaande bestanden op de harde schijf gewist. Als u een harde schijf formatteert die bestanden bevat, worden deze bestanden verwijderd.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het formatteren van schijven en stations.

Alles weergeven

Wanneer moet ik een schijf of station formatteren?

Gewoonlijk hoeft u alleen een schijf te formatteren wanneer u extra opslagruimte aan de computer wilt toevoegen. Als u een nieuwe harde schijf in de computer installeert, moet deze worden geformatteerd met een bestandssysteem, zoals NTFS, voordat u met Windows bestanden op deze schijf kunt opslaan.

Wat heb ik nodig om een harde schijf te formatteren?

Voordat u een harde schijf gaat formatteren, moet u eerst een of meer partities maken op deze schijf. Nadat u de harde schijf hebt gepartitioneerd, kunt u elke partitie formatteren. (De termen volume en partitie worden vaak door elkaar gebruikt.) U kunt de harde schijf zodanig partitioneren dat deze één volume of meerdere volumes bevat. Aan elk volume wordt een stationsletter toegewezen. Zie Een hardeschijfpartitie maken en formatteren voor meer informatie.

Welk bestandssysteem kan ik het beste gebruiken?

Voor deze versie van Windows is NTFS de beste keuze voor harde schijven. Sommige versies van Windows vereisen FAT32, dus in enkele gevallen, bijvoorbeeld op een computer met meerdere besturingssystemen, kan FAT32 vereist zijn. Zie Een harde schijf of partitie converteren naar FAT32 voor meer informatie.

Wat is snelformatteren?

Snelformatteren is een optie voor het formatteren waarmee een nieuwe bestandstabel op een harde schijf wordt gemaakt, maar waarmee de schijf niet volledig wordt overschreven of gewist. Snelformatteren gaat veel sneller dan normaal formatteren waarbij alle bestaande gegevens op de harde schijf volledig worden gewist.

Wat zijn partities en volumes?

Een partitie is een gebied van de harde schijf dat kan worden geformatteerd en waaraan een stationsletter kan worden toegewezen. Op een standaardschijf (het meest voorkomende type schijf in pc's) is een volume een geformatteerde primaire partitie of een logisch station. (De termen volume en partitie worden vaak door elkaar gebruikt.) De systeempartitie van een computer wordt gewoonlijk gelabeld met de letter C. De letters A en B zijn gereserveerd voor stations voor verwisselbare media of diskettestations. Sommige computers hebben harde schijven die zijn gepartitioneerd als een enkele partitie, zodat met de letter C de hele harde schijf wordt aangeduid. Andere computers kunnen een extra partitie hebben die hulpprogramma's voor systeemherstel bevat voor het geval partitie C beschadigd raakt of onbruikbaar wordt.

Hoe maak ik meer partities?

U kunt alleen meerdere partities of volumes maken als de harde schijf niet-toegewezen ruimte bevat. Dit is niet-geformatteerde ruimte die geen deel uitmaakt van een bestaande partitie. Als u niet-toegewezen schijfruimte wilt creëren, verkleint u een bestaand volume of gebruikt u een hulpprogramma voor partitionering van derden. Zie Kan ik mijn harde schijf opnieuw partitioneren? voor meer informatie

Hoe voeg ik een nieuwe harde schijf toe?

Als u een interne harde schijf wilt toevoegen, raadpleegt u de documentatie die bij de nieuwe harde schijf is geleverd. Als u een externe harde schijf installeert die met de computer is verbonden via een USB-kabel, zou deze versie van Windows de harde schijf moeten herkennen. Zie Een hardeschijfpartitie maken en formatteren als de schijf niet wordt herkend door deze versie van Windows.

Wat houdt het opnieuw formatteren van mijn harde schijf precies in?

Opnieuw formatteren heeft betrekking op het formatteren van een harde schijf of partitie die al geformatteerd is of die gegevens bevat. Door een schijf opnieuw te formatteren worden alle gegevens op de schijf verwijderd.

Het opnieuw formatteren van een harde schijf en opnieuw installeren van Windows was, bij bepaalde oudere versies van Windows, de methode die soms werd aanbevolen voor het oplossen van ernstige computerproblemen. Door het opnieuw formatteren werd het probleem opgelost, maar werd wel alles op de computer verwijderd. Vervolgens moesten dan alle programma's opnieuw worden geïnstalleerd vanaf de oorspronkelijke installatiebestanden of -schijven en moesten alle persoonlijke bestanden zoals documenten, muziek en afbeeldingen, worden teruggezet vanaf eerder gemaakte back-ups.

In deze versie van Windows treft u een aantal herstelopties aan die minder drastisch zijn en een beter beginpunt vormen voor het oplossen van uw computerproblemen. Zoek in Windows Help en ondersteuning op 'herstelopties' voor meer informatie. Het opnieuw formatteren en opnieuw installeren moet worden gezien als laatste redmiddel en iets dat alleen moet worden geprobeerd wanneer alle andere opties voor herstel of diagnose geen resultaat hebben opgeleverd.

Waarom krijg ik een foutmelding wanneer ik probeer om mijn harde schijf opnieuw te formatteren?

Een schijf of partitie die in gebruik is, kan niet opnieuw worden geformatteerd. Dit geldt ook voor de partitie die Windows bevat. Dit is een veiligheidsvoorziening die ervoor zorgt dat Windows niet per ongeluk kan worden verwijderd. Als u de harde schijf van uw computer opnieuw wilt formatteren en Windows opnieuw wilt installeren, start u de computer op vanaf de installatieschijf van Windows. Tijdens het installatieproces kunt u de harde schijf opnieuw partitioneren en formatteren, en vervolgens Windows opnieuw installeren. In dit proces worden uw bestanden en programma's verwijderd. Zorg er dus voor dat u back-ups maakt van uw gegevens en programma's voordat u met dit proces begint. Zoek in Windows Help en ondersteuning op 'Windows(opnieuw) installeren' voor meer informatie.