Hoe wordt in Windows bepaald van welke stations een back-up wordt gemaakt?

Als u back-ups van uw bestanden maakt met Windows Back-up en u de standaardoptie kiest (waarbij Windows bepaalt van welke bestanden een back-up wordt gemaakt), dan maakt Windows back-ups van de lokale gegevensbestanden die zijn opgeslagen in bibliotheken, de bestanden die zijn opgeslagen op het bureaublad en de bestanden die zijn opgeslagen in de standaardmappen van Windows. Bestanden die meerdere stations gebruiken en die zich in een bibliotheek bevinden of in een van de mappen waarvan een back-up wordt gemaakt, worden in de back-up opgenomen. U kunt kiezen wat er in de back-up wordt opgenomen, bijvoorbeeld afzonderlijke mappen, bibliotheken en stations. In Windows worden alleen back-ups gemaakt van stations die zijn geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem. Zie Hoe bepaalt Windoes van welke bestanden een back-up wordt gemaakt? voor meer informatie over hoe Windows kiest van welke bestanden een back-up moet worden gemaakt.