Internet Information Services (IIS) 7.5 installeren

Internet Information Services (IIS) 7.5 is de webserversoftware die bij Windows wordt geleverd. IIS wordt niet standaard geïnstalleerd wanneer u Windows installeert. Als u een webserver alleen voor statische inhoud wilt installeren, zoals HTML-bestanden en afbeeldingsbestanden, voert u de eerste procedure uit. Voer de tweede procedure uit als u uw webserver dynamische inhoud wilt laten aanbieden, zoals webtoepassingen of SSI-bestanden (Server-Side Include).

Alles weergeven

IIS installeren om statische inhoud aan te bieden

  1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, op Programma's, en klik vervolgens op Windows-onderdelen in- of uitschakelen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.
  2. Selecteer Internet Information Services in de lijst met Windows-onderdelen en klik op OK.

IIS installeren om dynamische inhoud aan te bieden

  1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Configuratiescherm, klik op Programma's en klik vervolgens op Windows-onderdelen in- of uitschakelen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.
  2. Klik in de lijst met Windows-onderdelen op het plusteken (+) naast Internet Information Services, klik op het plusteken (+) naast World Wide Web-services, klik op het plusteken (+) naast Toepassingsontwikkelingsfuncties, selecteer de gewenste onderdelen voor dynamische inhoud en klik op OK.

Voor meer informatie over het gebruiken, configureren en beheren van IIS kunt u de volgende bronnen raadplegen: