Backgammon op internet: spelregels

Backgammon is een populair bordspel voor twee spelers dat met schijven wordt gespeeld. Het bedrieglijk eenvoudige doel? Als eerste al uw schijven van het bord halen. Nu kunt u dit spel op internet met andere personen spelen.

Alles weergeven

Een spel starten

 1. U kunt de map Onspanning als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ spellen in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Spelverkenner.

 2. Dubbelklik op Backgammon op internet.

  (Als het spel niet wordt weergegeven, gaat u naar De locatie van de spellen.

 3. Klik op Spelen.

  Als uw computer met internet is verbonden, wordt het spel gestart. Als u momenteel geen verbinding hebt, wordt u gevraagd verbinding te maken. Backgammon op internet werkt alleen als u online bent.

De vormgeving van het spel wijzigen

U kunt verschillende schijven en borden voor het spel selecteren.

 1. U kunt de map Onspanning als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ spellen in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Spelverkenner.

 2. Dubbelklik op Backgammon op internet.

  (Als het spel niet wordt weergegeven, gaat u naar De locatie van de spellen.

 3. Klik in het menu Spel op Vormgeving wijzigen.

 4. Geef de gewenste instellingen op en klik vervolgens op OK.

Tijdens het spel met uw tegenstander chatten

Backgammon op internet bevat meer dan twintig tekstberichten waarmee u uw tegenstander kunt laten weten wat u denkt.

 1. Klik op de knop aan onder Chatten in de rechterbenedenhoek om ervoor te zorgen dat chatten is ingeschakeld.

 2. Klik in de linkerbenedenhoek op Selecteer het bericht dat u wilt verzenden en klik vervolgens op een van de vooraf geschreven berichten.

Afbeelding van het spel Backgammon op internet
Backgammon op internet

Backgammon op internet: regels en grondbeginselen

Doel van het spel

Als eerste al uw schijven van het bord verwijderen.

Het bord

Backgammon is een bordspel voor twee spelers dat met schijven wordt gespeeld. Beide partijen, bruin en wit, beginnen met 15 schijven.

De schijven worden op het bord geplaatst, waarop 24 smalle driehoeken zijn aangegeven. De driehoeken, de zogeheten punten, zijn afwisselend licht en donker van kleur en zijn geordend in kwadranten met elk zes driehoeken.

De punten zijn aan beide zijden van 1 tot en met 12 genummerd. Het bord wordt in tweeën gedeeld door de balk in het midden.

Rechts van het bord ziet u een waarde voor het aantal ogen. Deze waarde geeft het totale aantal ogen aan dat u met de dobbelstenen moet gooien om uw schijven van het bord te verwijderen (de Engelse term hiervoor is bearing off). Bij het begin van het spel staat het aantal ogen op 167.

U verwijdert uw schijven door ze allemaal tegen de klok in van punt 1 in de rechterbovenhoek van het venster naar punt 1 in de rechterbenedenhoek van het venster te verplaatsen.

Spelregels

Schijven verplaatsen

Eerst klikken beide spelers op Gooien om met één dobbelsteen te werpen en zo te bepalen wie de eerste beurt heeft. De speler met de hoogste score wint. Vervolgens zijn de spelers afwisselend aan de beurt. De speler die aan de beurt is, werpt met twee dobbelstenen.

Het aantal geworpen ogen bepaalt hoever u uw schijven kunt verplaatsen. Als u bijvoorbeeld 4 en 2 gooit, kunt u een schijf vier (of twee) punten tegen de klok in verplaatsen en vervolgens dezelfde of een andere schijf twee (of vier) punten verplaatsen. (Als u gelijke cijfers gooit, telt de worp dubbel en kunt u maximaal vier schijven verplaatsen.)

U verplaatst een schijf door erop te klikken en de schijf te slepen en op het gewenste punt los te laten. In Windows kunt u alleen toegestane zetten uitvoeren. Als u over een schijf beweegt of op de schijf klikt, verschijnen effen ruiten naast punten waarnaar u de schijf kunt verplaatsen.

U kunt een schijf over punten verplaatsen die door de tegenstander worden bezet. U kunt de schijf echter alleen neerzetten op punten die door uw eigen schijven worden bezet, onbezet zijn of door niet meer dan één van de schijven van de tegenstander worden bezet. Een punt met twee of meer vijandelijke schijven is gesloten en daarmee geblokkeerd.

Als u slechts één zet kunt uitvoeren omdat u anders op een gesloten punt terechtkomt, moet u de zet met het hoogste aantal ogen uitvoeren. Als u geen van beide zetten kunt uitvoeren, gaat uw beurt voorbij.

Verwijderen

U kunt uw schijven pas van het bord verwijderen als u al uw 15 schijven naar uw thuisvak hebt verplaatst. Uw thuisvak is het rechterbenedenkwadrant van het bord. U verwijdert stenen door ze naar de bak rechts van het bord te verplaatsen.

Blots

De Engelse term blot geeft een punt aan dat door één schijf wordt bezet. Als een schijf van uw tegenstander op een blot met een van uw schijven terechtkomt (ofwel de schijf slaat), wordt die schijf op de balk gelegd. Als u schijven op de balk hebt, moet u deze eerst opnieuw in het spel brengen voordat u andere schijven kunt verplaatsen.

Als alle 6 punten in het thuisvak van de tegenstander gesloten zijn, zit u vast op de balk. U moet dan wachten totdat de tegenstander een punt opent.

Punten

U ontvangt één punt voor een gewonnen spel. U kunt de waarde van een spel verhogen door te verdubbelen. Als u op Verdubbelen klikt, moet de tegenstander de verdubbeling accepteren of opgeven.

Als de tegenstander accepteert, kan deze later opnieuw verdubbelen. Als u die verdubbeling accepteert, hebt u vervolgens opnieuw het recht een verdubbeling aan te bieden. Er kan worden verdubbeld tot het maximum van 64 punten is bereikt. De verdubbelingssteen rechts van het bord geeft aan hoe vaak is verdubbeld.

Als u al uw schijven verwijdert voordat de tegenstander minstens één schijf heeft verwijderd, hebt u een gammon behaald. Uw score voor het spel wordt dan verdubbeld.

Als u al uw schijven verwijdert terwijl de tegenstander nog geen schijven heeft verwijderd en nog een of meer schijven op de balk of in uw thuisvak heeft, hebt u een backgammon behaald. U ontvangt drie maal de normale score voor het spel.

Als u opgeeft, zijn de gevolgen afhankelijk van de manier waarop u dat doet. Als u opgeeft naar aanleiding van een verdubbelingsbod van uw tegenstander, ontvangt de tegenstander het aantal punten dat op dat moment was ingezet.

Als u tijdens het spel opgeeft door op Opgeven te klikken, moet u een bepaald aantal punten aan de tegenstander afstaan.

Tips en hints

Geef ze een por. Probeert uw tegenstander tijd te rekken of het spel te vertragen in de hoop dat u opgeeft? Wacht tot de knop Buzzer wordt weergegeven. Als u daarop klikt, dwingt u de andere speler om een zet te doen of het spel te verlaten.

Sluitingstijd. Sluit zo snel mogelijk uw punten 5 en 7. Gebruik daarbij uw schijven op punt 12 van de tegenstander, indien nodig. Sluit vervolgens uw punt 4 en daarna de andere punten in uw thuisvak.

Beveilig blots. Probeer een schijf die u vroeg in het spel uit het thuisvak van de tegenstander verplaatst, zo dicht mogelijk bij punt 12 van de tegenstander neer te zetten. Vermijd zetten naar de punten 9 en 7. Blots op deze punten zijn erg kwetsbaar.

Houd de runners bij elkaar. De twee schijven op punt 1 van de tegenstander worden runners genoemd. U kunt ze los van elkaar verplaatsen. Vroeg in het spel kunt u ze over het algemeen echter het beste laten waar ze zijn tenzij ze een schijf van de tegenstander kunnen slaan of samen kunnen worden verplaatst. Het laatste is het geval als u gelijke ogen gooit, zoals dubbel 6 of dubbel 4.

Bouw een muur. Sla een blot van de tegenstander op uw punt 5, ook als u zelf een blot overhoudt. Vaak kunt u de blot de volgende zet wegwerken. Op deze manier kunt u een serie van zes opeenvolgende gesloten punten opbouwen. In het Engelse Backgammon-jargon heet een dergelijke serie een prime, in het Nederlands wordt wel van muur gesproken. Het is een barrière die u een sterke uitgangspositie voor de overwinning geeft.

Houd het aantal benodigde ogen in de gaten. De teller met het aantal ogen geeft aan hoeveel punten u nodig hebt om al uw schijven te verwijderen. Als uw aantal aanzienlijk hoger is dan dat van de tegenstander, is het vaak verstandig om agressiever te gaan spelen dan u met een lager aantal benodigde ogen zou doen.

Neem de juiste beslissing in het eindspel. Als uw tegenstander aanbiedt op te geven, kunt u dat aanbod afslaan en proberen een gammon te behalen. U ontvangt dan twee maal het aantal punten dat op de verdubbelingssteen wordt aangegeven.