De meldingsbalk van Internet Explorer 9: veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de meldingsbalk in Windows Internet Explorer 9.

Alles weergeven

Wat is de meldingsbalk?

De meldingsbalk is een goud met witte balk onder aan een webpagina waarop door Internet Explorer informatie wordt weergegeven over de status van uw browser, een webpagina of een download. Deze balk bevat meestal een of meer acties die u kunt uitvoeren, zoals Openen of Opslaan. De balk verdwijnt als u een webpagina verlaat.

Als de melding betrekking heeft op een in behandeling zijnde download waarvoor u een actie moet uitvoeren, knippert de balk kort en wordt deze vervolgens goud weergegeven. Voor minder ernstige meldingen die geen betrekking hebben op uw privacy of veiligheid, verdwijnt de balk na enkele seconden vanzelf.

Opmerking

 • Meldingen van Internet Explorer blijven twee keer zo lang staan als de tijdsinstelling voor dialoogvensters in het Toegankelijkheidscentrum. Voer de volgende stappen uit om de tijdsinstelling voor dialoogvensters te wijzigen:

  1. Open de pagina De computer zonder beeldscherm gebruiken door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Toegankelijkheid, Toegankelijkheidscentrum en De computer zonder beeldscherm gebruiken.

  2. Klik op de knop waarop de tijd wordt weergegeven, verhoog of verlaag de waarde en klik vervolgens op OK.

Kan ik meldingen negeren?

Ja. De balk blijft mogelijk zichtbaar tot u naar een nieuwe webpagina gaat of op de knop Sluiten klikt. Voor meldingen met betrekking tot uw veiligheid of privacy wordt door Internet Explorer automatisch de meest veilige actie uitgevoerd. U kunt dan minder veilige acties uitvoeren als u zeker weet dat uw computer of gegevens hierdoor niet in gevaar komen.

Kan ik de meldingsbalk uitschakelen?

Nee, maar u kunt wel op de knop Sluiten rechts van de balk klikken om de balk te laten verdwijnen. De balk verdwijnt ook als u de huidige pagina verlaat.

Waarom wordt op de meldingsbalk steeds aangegeven dat ik sneller kan surfen?

Een nieuwe functie van Internet Explorer 9 genaamd Add-on Performance Advisor laat u weten wanneer het starten van Internet Explorer, het navigeren naar een webpagina of het openen van een tabblad langer dan gemiddeld duurt door invoegtoepassingen. Voer de volgende stappen uit om te voorkomen dat deze melding wordt weergegeven:

 1. Klik op de meldingsbalk op Invoegtoepassingen selecteren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op een of meer invoegtoepassingen die de browser vertragen en klik vervolgens voor elke invoegtoepassing op Uitschakelen.

  • Klik op de knop waarop de tijd wordt weergegeven en verhoog de waarde.

 2. Klik op Gereed.