Met XPS Document Writer kunt u met elk programma in Windows van waaruit u kunt afdrukken, XPS-bestanden maken. U kunt documenten naar XPS Document Writer afdrukken in gevallen waarin u documenten wilt maken, verzenden, delen of publiceren, zonder dat anderen deze documenten kunnen wijzigen en in gevallen waarin u documenten exact hetzelfde wilt afdrukken als deze op uw scherm worden getoond. Daarnaast kunt u documenten naar XPS Document Writer afdrukken als u deze online exact hetzelfde wilt weergeven als op uw scherm. Het is raadzaam gebruik te maken van XPS-documenten als bestanden afbeeldingen of illustaties bevatten die online anders worden weergegeven dan wanneer deze worden afgedrukt of die op verschillende beeldschermen anders worden weergetoond.

U kunt XPS-bestanden eenvoudig delen omdat deze op elke computer waarop een XPS-viewer is geïnstalleerd, kunnen worden weergegeven. Dat is zelfs het geval als de desbetreffende computer niet is voorzien van hetzelfde programma als dat waarmee de oorspronkelijke documenten zijn gemaakt. Zie XPS-documenten: veelgestelde vragen of ga naar de website Microsoft XML Paper Specification voor meer informatie over XPS-documenten.

Afdrukken naar XPS Document Writer

  1. Open het document of het bestand dat u naar de .xps-indeling wilt afdrukken en klik vervolgens op Afdrukken. De afdrukoptie bevindt zich in de meest programma's in het menu Bestand.

  2. Selecteer Microsoft XPS Document Writer in het dialoogvenster Afdrukken.

  3. Als u het document met de XPS-viewer wilt weergeven nadat u het hebt afgedrukt, klikt u op Voorkeuren, klikt u op de tab XPS-documenten, zorgt u dat het selectievakje XPS-documenten automatisch met de XPS-viewer openen is ingeschakeld en klikt u vervolgens op OK.

  4. Klik op Afdrukken om het document of het bestand af te drukken.

  5. Wanneer dat wordt gevraagd, voert u een bestandsnaam in en bladert u naar de locatie waar u het XPS-bestand wilt opslaan. Klik op Opslaan. In Windows worden XPS-bestanden standaard opgeslagen in uw map Documenten.

Nadat u het bestand naar de .xps-bestandsafdeling hebt afgedrukt, kunt u het XPS-document weergeven door naar de desbetreffende locatie te gaan en het document te openen. U kunt het XPS-document afdrukken op papier, delen of op elke gewenste wijze naar een commerciële drukker of naar andere personen verzenden.

Tip

  • Als u beveiligingsproblemen zoveel mogelijk wilt tegengaan, kunt u een digitale handtekening aan uw XPS-document koppelen voordat u het desbetreffende bestand verzendt of deelt. De digitale handtekening maakt duidelijk dat u de maker van het XPS-document bent en waarschuwt mensen die het document weergeven als het document is gewijzigd nadat u het digitaal hebt ondertekend. U kunt ook bepalen wie het document kan weergeven en hoe lang deze persoon het document kan weergeven door machtigingen aan het document toe te kennen voordat u het deelt.