Faxen verzenden met Windows Faxen en scannen

Voordat u een fax kunt verzenden met Windows Faxen en scannen, moet uw computer beschikken over een faxmodem of verbonden zijn met een faxserver.

Zie De computer instellen voor het verzenden en ontvangen van faxen voor meer informatie.

Een fax verzenden met Windows Faxen en scannen

  1. Klik achtereenvolgens op Start, Afbeelding van de knop StartAlle programma's en klik vervolgens op Windows Faxen en scannen.
  2. Klik op de werkbalk op Nieuwe fax. Als het de eerste keer is dat u een fax verzendt, wordt u gevraagd de wizard Faxinstallatie te voltooien.

  3. Klik op Verzenden als u uw fax hebt gemaakt.

Tips

  • Als u tegelijkertijd aan meer dan één geadresseerde een fax wilt sturen, typt u meerdere faxnummers in het vak Aan en scheidt u deze met puntkomma's. U kunt geadresseerden ook selecteren in de Windows-map Contactpersonen. Hiervoor klikt u op Aan en dubbelklikt u vervolgens op elke contactpersoon. Sla de faxnummers van de geadresseerden op in de contactgegevens.

  • Klik op Details weergeven in het venster Statuscontrole voor fax als u meer informatie wilt over de voortgang van de fax, inclusief of het verzenden of ontvangen van de fax is geslaagd.

  • Zie Een faxvoorblad maken of bewerken voor informatie over hoe u uw eigen faxvoorblad kunt maken.