Met behulp van Windows Media Player kunt u muziek, video's en afbeeldingen uit uw mediabibliotheek kopiëren naar een draagbaar apparaat, zoals een compatibele MP3-speler. Dit proces wordt synchroniseren genoemd.

Afbeelding van synchroniseren
Een apparaat synchroniseren

U kunt items op twee manieren naar een apparaat synchroniseren: automatisch of handmatig. Wanneer u een apparaat voor de eerste keer op uw computer aansluit, selecteert Windows Media Player de synchronisatiemethode die het beste werkt voor uw apparaat, afhankelijk van de opslagcapaciteit van het apparaat en de grootte van uw mediabibliotheek. Nadat het apparaat voor de eerste keer is ingesteld, kunt u desgewenst een andere synchronisatiemethode selecteren.

Zie Aan de slag met Windows Media Player voor meer informatie over de mediabibliotheek.

Alles weergeven

Automatische synchronisatie

Als de opslagcapaciteit van uw apparaat meer dan 4 gigabytes (GB) is en uw gehele mediabibliotheek op het apparaat past, wordt automatische synchronisatie ingesteld in Windows Media Player. Als u deze optie accepteert, wordt uw gehele mediabibliotheek naar het apparaat gekopieerd.

Telkens als u het apparaat aansluit op uw computer terwijl Windows Media Player actief is, wordt de inhoud van het apparaat automatisch bijgewerkt met de inhoud van de mediabibliotheek.

Als u bijvoorbeeld een cd naar uw mediabibliotheek ript, wordt dat album automatisch naar het apparaat gekopieerd wanneer u het de volgende keer op uw computer aansluit. Op dezelfde manier worden items die u uit uw mediabibliotheek verwijdert ook van het apparaat verwijderd wanneer u het de volgende keer op uw computer aansluit.

Ook als uw apparaat is ingesteld voor automatische synchronisatie kunt u bepalen welke items er automatisch naar worden gesynchroniseerd.

Handmatige synchronisatie

Als de opslagcapaciteit van uw apparaat minder dan 4 gigabytes (GB) is of als uw gehele mediabibliotheek niet op het apparaat past, wordt handmatige synchronisatie ingesteld in Windows Media Player. Als u deze optie accepteert, moet u telkens als u items aan het apparaat wilt toevoegen of van het apparaat wilt verwijderen verschillende stappen uitvoeren. Zie Handmatig synchroniseren in Windows Media Player voor meer informatie.

Uw apparaat instellen

 1. Schakel het apparaat in en sluit het op uw computer aan.

 2. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 3. Voer daarna een van de volgende handelingen uit:

  • Als automatische synchronisatie is geselecteerd voor uw apparaat, klikt u op Voltooien. Uw gehele mediabibliotheek wordt dan met het apparaat gesynchroniseerd. Hierna wordt uw apparaat elke keer automatisch gesynchroniseerd als u het op uw computer aansluit wanneer Windows Media Player actief is.

   Als u maar een deel van uw mediabibliotheek wilt synchroniseren, kunt u bij automatische synchronisatie aangeven welke media automatisch moeten worden gesynchroniseerd. Zie 'Kiezen welke bestanden automatisch worden gesynchroniseerd' verderop in dit onderwerp voor meer informatie.

  • Als handmatige synchronisatie is geselecteerd door Media Player klikt u op Voltooien. Vervolgens selecteert u op het tabblad Synchroniseren de bestanden en afspeellijsten die u handmatig wilt synchroniseren. Zie Handmatig synchroniseren in Windows Media Player voor meer informatie.

Kiezen welke bestanden automatisch worden gesynchroniseerd

Zelfs als uw apparaat automatisch wordt gesynchroniseerd, hoeft u niet uw hele mediabibliotheek te synchroniseren. U kunt ook een keuze maken uit bestaande afspeellijsten of nieuwe afspeellijsten maken met bestanden die u wilt synchroniseren. De afspeellijsten die u selecteert, worden naar uw apparaat gesynchroniseerd als u het op uw computer aansluit wanneer Windows Media Player actief is. U kunt als volgt aangeven welke bestanden moeten worden gesynchroniseerd:

 1. Schakel het apparaat in en sluit het op uw computer aan.

 2. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 3. Klik in de mediabibliotheek op het tabblad Synchroniseren, klik op de knop SynchronisatieoptiesAfbeelding van de knop Synchronisatieopties en klik op Synchronisatie instellen om het dialoogvenster Apparaat instellen te openen.
 4. Selecteer de bestaande afspeellijsten die u wilt synchroniseren in de lijst Beschikbare afspeellijsten en klik op Toevoegen.

  Als u een afspeellijst wilt maken, klikt u op Nieuwe automatische afspeellijst en volgt u de stappen op het scherm om criteria op te geven voor bestanden in de automatische afspeellijst.

  Als u een afspeellijst wilt verwijderen, klikt u op de lijst in Afspeellijsten die worden gesynchroniseerd en klikt u vervolgens op Verwijderen.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een apparaat hebt met beperkte capaciteit en u de kans wilt vergroten dat bepaalde afspeellijsten altijd met het apparaat worden gesynchroniseerd, selecteert u uw afspeellijsten een voor een in de lijst Afspeellijsten die worden gesynchroniseerd en klikt u op de pijlen bij Prioriteit om de lijsten te ordenen in de volgorde waarin u ze wilt synchroniseren. Als uw apparaat vol is voordat de synchronisatie is voltooid, worden bestanden en afspeellijsten die zich lager in de lijst bevinden mogelijk niet gesynchroniseerd.

  • Als u steeds als u het apparaat op uw computer aansluit een andere set met items naar het apparaat wilt synchroniseren, schakelt u het selectievakje Gesynchroniseerde bestanden in willekeurige volgorde opslaan in. Met deze optie worden elke keer dat u het apparaat aansluit de bestanden op het apparaat verwijderd en wordt een nieuwe set bestanden (uit de afspeellijsten in de lijst Afspeellijsten die worden gesynchroniseerd) toegevoegd. Deze optie is nuttig als u een apparaat met een beperkte opslagcapaciteit hebt, als u uw muziek wilt afwisselen of als uw mediabibliotheek te groot is geworden en niet meer volledig op het apparaat past.

 6. Klik op Voltooien.

Schakelen tussen automatische en handmatige synchronisatie

Nadat u een apparaat hebt ingesteld, kunt u op elk gewenst moment op een andere synchronisatiemethode overschakelen. Ga daarvoor als volgt te werk:

 1. Schakel het apparaat in en sluit het op uw computer aan.

 2. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 3. Klik in de mediabibliotheek op het tabblad Synchroniseren, klik op de knop SynchronisatieoptiesAfbeelding van de knop Synchronisatieopties en klik op Synchronisatie instellen.
 4. Schakel in het dialoogvenster Apparaat instellen het selectievakje Dit apparaat automatisch synchroniseren in of uit en klik vervolgens op Voltooien.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u overschakelt op automatische synchronisatie, selecteert u de afspeellijsten die u automatisch wilt synchroniseren. Zie 'Kiezen welke bestanden automatisch worden gesynchroniseerd' in dit onderwerp voor meer informatie.

  • Als u overschakelt op handmatige synchronisatie, selecteert u de bestanden of afspeellijsten die u handmatig wilt synchroniseren. Zie Handmatig synchroniseren in Windows Media Player voor meer informatie.