Een tijdelijk voorbeeld van het bureaublad weergeven met Peek

Met Peek kunt u tijdelijk even uw bureaublad weergeven. Dit kan handig zijn als u snel bureaubladgadgets en mappen wilt bekijken of wanneer u niet alle open vensters wilt minimaliseren en vervolgens weer herstellen.

Bekijk deze video om te leren hoe u een voorbeeld van het bureaublad weergeeft met Peek (1:08)

Een tijdelijk voorbeeld van het bureaublad weergeven

  1. Wijs de knop Bureaublad weergeven aan het einde van de taakbalk aan. De open vensters vervagen en het bureaublad wordt weergegeven.

  2. Als u de vensters weer wilt weergeven, beweegt u de aanwijzer weg van de knop Bureaublad weergeven.

Tips

  • Druk op de toets met het Windows-logo Afbeelding van de toets met het Windows-logo + de spatiebalk om een tijdelijk voorbeeld van het bureaublad weer te geven. Laat de toets met het Windows-logo Afbeelding van de toets met het Windows-logo + de spatiebalk weer los om het bureaublad te herstellen.
  • Als u open vensters wilt minimaliseren en geminimaliseerd wilt houden, klikt u op de knop Bureaublad weergeven of drukt u op de toets met het Windows-logo Afbeelding van de toets met het Windows-logo +D. U kunt de geopende vensters herstellen door opnieuw op de knop Bureaublad weergeven te klikken of door opnieuw op de toets met het Windows-logo Afbeelding van de toets met het Windows-logo +D te drukken.

Voorbeeldweergaven van het bureaublad uitschakelen

Als u niet wilt dat het bureaublad vervaagt wanneer u de knop Bureaublad weergeven aanwijst, kunt u deze functie van Peek uitschakelen.

  1. Open Eigenschappen van Taakbalk en menu Start door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen en Taakbalk en menu Start.

  2. Schakel onder Met Aero Peek een voorbeeld van het bureaublad weergeven het selectievakje Een voorbeeld van het bureaublad weergeven metAero Peek uit en klik op OK.

Tips