Tips voor het beveiligen van uw computer tegen virussen

Het is niet moeilijk om uw computer te beveiligen tegen virussen en andere bedreigingen, maar u moet er wel het een en ander voor doen. U kunt onder andere de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

  • Installeer een antivirusprogramma. U beschermt uw computer tegen virussen door een antivirusprogramma te installeren en dit programma regelmatig bij te werken. Antivirusprogramma's controleren op virussen die proberen toegang te krijgen tot uw e-mail, besturingssysteem of bestanden. Er worden dagelijks nieuwe virussen ontwikkeld. Stel uw antivirussoftware dus zodanig in dat er automatisch op updates wordt gecontroleerd.

  • Open geen e-mailbijlagen, tenzij u ze verwacht. Veel virussen zitten verborgen in e-mailbijlagen en verspreiden zich zodra u de bijlage opent. Bijlagen waarvan u van tevoren niet wist dat u ze zou ontvangen, kunt u daarom beter niet openen. Zie Wanneer kan ik een e-mailbericht vertrouwen? voor meer informatie.

  • Houd uw computer up-to-date. Microsoft brengt regelmatig speciale beveiligingupdates uit die u helpen uw computer te beschermen. Zorg dat Windows deze updates ontvangt door automatische updates voor Windows in te schakelen. Zie Automatische updates in- of uitschakelen voor meer informatie.

  • Gebruik een firewall. Windows Firewall (of een ander firewallprogramma) waarschuwt u over verdachte activiteiten zodra een virus of worm uw computer probeert binnen te dringen. Firewalls kunnen ook verhinderen dat virussen, wormen en hackers potentieel schadelijke programma's naar uw computer downloaden.

  • Gebruik de privacyinstellingen van de browser. Ter voorkoming van fraude en diefstal van uw identiteit is het belangrijk dat u weet hoe websites uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken. Als u Internet Explorer gebruikt, kunt u op elk gewenst moment de privacyinstellingen aanpassen of terugzetten naar de standaardinstellingen. Zie Privacyinstellingen van Internet Explorer 9 wijzigen voor meer informatie.

  • Gebruik een pop-upblokkering in uw browser. Pop-upvensters zijn kleine browservensters die worden weergegeven boven op het venster met de website die u bekijkt. Hoewel de meeste pop-ups worden gemaakt door adverteerders, kunnen ze ook schadelijke of onveilige code bevatten. Met een pop-upblokkering voorkomt u dat bepaalde of alle pop-ups worden weergegeven.

    De functie Pop-upblokkering is standaard ingeschakeld in Internet Explorer. Zie Privacyinstellingen van Internet Explorer 9 wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen of het in- en uitschakelen van Pop-upblokkering.

  • Schakel Gebruikersaccountbeheer in. Als er wijzigingen op uw computer worden aangebracht waarvoor beheerdersmachtigingen zijn vereist, wordt u hierover gewaarschuwd door Gebruikersaccountbeheer en kunt u de wijziging goedkeuren. Met Gebruikersaccountbeheer wordt voorkomen dat virussen ongewenste wijzigingen kunnen aanbrengen. Zie Gebruikersaccountbeheer in- of uitschakelen voor meer informatie over het inschakelen van Gebruikersaccountbeheer en het aanpassen van de instellingen.