Er is een automatische probleemoplosser beschikbaar waarmee sommige problemen met Windows Update worden opgelost. Mogelijk kunt u de fout met deze probleemoplosser verhelpen.

De Windows probleemoplosser voor afdrukken uitvoeren

 1. Klikt u op deze knop:

  Afbeelding van een knop Repareren
  Dit probleem oplossen

 2. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.

 3. Open Windows Update en probeer de update opnieuw te installeren.

Als dit niet werkt, zijn er hieronder enkele oplossingen voor veelvoorkomende problemen met het installeren van updates.

Alles weergeven

Ik wilde updates installeren, maar een of meer van de updates zijn niet geïnstalleerd.

 • Hebt u geprobeerd de updates handmatig te installeren?Bepaalde fouten zijn simpelweg het gevolg van slechte timing en kunnen worden veroorzaakt door drukke websites, overbelaste internetverbindingen en een aantal andere factoren. U kunt deze problemen in sommige gevallen oplossen door de update opnieuw handmatig uit te voeren. U controleert als volgt handmatig op updates:

  1. Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

  2. Klik in het linkerdeelvenster op Naar updates zoeken en wacht terwijl Windows controleert of er nieuwe updates zijn voor uw computer.

  3. Als updates worden gevonden, klikt u op Updates installeren.

   Lees de licentievoorwaarden en accepteer deze en klik vervolgens op Voltooien als daarnaar wordt gevraagd. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

  Opmerking

  • Voor sommige updates moet u de computer opnieuw opstarten om de installatie te voltooien. Sla om gegevensverlies te voorkomen alle wijzigingen op en sluit alle programma's voordat u de computer opnieuw opstart.

 • Hebt u de licentievoorwaarden voor de Microsoft-software geaccepteerd? Installeer de update opnieuw en lees en accepteer de licentievoorwaarden.

  1. Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

  2. Lees eventuele foutberichten.

  3. Als er een foutbericht wordt weergegeven over licentievoorwaarden of geannuleerde updates, klikt u op Opnieuw proberen en wacht u tot u wordt gevraagd de licentievoorwaarden te lezen.

  4. Accepteer de licentievoorwaarden en wacht om te zien of de update nu wel wordt geïnstalleerd.

 • Is er genoeg vrije schijfruimte op uw computer? Als u meer ruimte nodig hebt op uw vaste schijf, moet u mogelijk programma's verwijderen, uw tijdelijke internetbestanden verwijderen, bestanden die u niet nodig hebt verwijderen of de Prullenbak leegmaken. Probeer daarna opnieuw de updates te installeren.

 • Hebt u het installatieproces geannuleerd of de verbinding met internet verbroken? Dat is geen probleem. U controleert dan gewoon opnieuw op updates en installeert de updates die zijn geannuleerd of onderbroken.

 • Was u bezig een update voor een stuurprogramma te installeren? Stuurprogramma-updates voor apparaten zoals videokaarten kunnen soms fouten veroorzaken, omdat de bestanden die worden geïnstalleerd corrupt zijn of het niet de juiste bestanden zijn voor uw versie van Windows. Windows Update zou u moeten voorzien van de meest actuele stuurprogramma's voor uw versie van Windows. Als u echter een probleem hebt met het installeren van apparaatstuurprogramma's van Windows Update, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat. Zie Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor meer informatie.

 • Wat kan ik verder doen? Als de vorige vragen niet van toepassing zijn op het probleem, kunt u de foutberichten die worden weergegeven in Windows Update gebruiken om meer te weten te komen over wat er is gebeurd en wat u vervolgens moet doen.

  • Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

   Als een fout is opgetreden, worden een foutcode en een koppeling naar Help-informatie weergegeven. Als voor de fout geen specifiek Help-onderwerp beschikbaar is, kunt u aan de hand van de foutcode online naar Help-informatie zoeken.

Hoe kan ik zien welke updates zijn geïnstalleerd?

In Windows Update wordt de geschiedenis van de updates bijgehouden zodat u kunt controleren welke updates u hebt geïnstalleerd en wanneer. Zie Kijken welke Windows-updates zijn geïnstalleerd voor meer informatie.

Windows biedt telkens opnieuw een update aan die ik niet wil of die ik al heb verwijderd.

U kunt de update verbergen. De update wordt dan niet meer aangeboden door Windows Update, tenzij u ervoor kiest deze te herstellen. Ga als volgt te werk om een update verbergen:

 1. Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op de koppeling waarin wordt gemeld dat belangrijke updates beschikbaar zijn als u belangrijke updates wilt verbergen.

  • Klik op de koppeling waarin wordt gemeld dat optionele updates beschikbaar zijn als u optionele updates wilt verbergen.

 3. Selecteer op de update die u wilt verbergen, klik erop met de rechtermuisknop en klik vervolgens op Update verbergen. Herhaal deze stap voor elke update die u wilt verbergen.

 4. Klik op OK.

Ik heb een update verborgen, maar ik wil deze nu installeren.

U moet de update terugzetten in de lijst met updates die kunnen worden aangeboden door Windows en de update vervolgens installeren. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Verborgen updates herstellen.

 3. Selecteer de update die u wilt installeren en klik op Herstellen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 4. Windows controleert automatisch of updates beschikbaar zijn. Vervolgens wordt u gevraagd de update die u hebt hersteld en eventuele nieuwe updates die beschikbaar zijn te installeren.

Ik heb verborgen updates hersteld, maar ik kan de update die ik wil installeren niet vinden.

Dat komt doordat er een meer recente update is die is gericht op hetzelfde probleem als de update die u wilde herstellen. Door Windows wordt alleen de meest recente update aangeboden.

Mijn computer was uitgeschakeld tijdens een geplande update.

Als u de computer opstart nadat een geplande update is gemist, wordt automatisch naar updates gezocht. Als updates worden gevonden, kunt u deze onmiddellijk installeren of de installatie ervan uitstellen. Als uw computer tijdens de volgende geplande update is ingeschakeld, worden de updates geïnstalleerd. Als nieuwe updates klaar zijn om te worden geïnstalleerd, kunt u deze ook installeren voordat u de computer uitzet. Als updates wachten om geïnstaleerd te worden, zult u een pictogramschild zijn op de Windows knop AfsluitenAfbeelding van de Windows knop Afsluiten waarbij het schild updates weergeeft die geïnstalleerd zullen worden.

Ik word telkens opnieuw gevraagd mijn computer opnieuw te starten om het installeren van updates te voltooien.

Sommige updates zijn van toepassing op bestanden of services die door Windows worden gebruikt. Deze typen updates kunnen niet worden geïnstalleerd terwijl Windows wordt uitgevoerd. U moet dan uw werk opslaan, alle geopende programma's sluiten en vervolgens de computer opnieuw starten om het updateproces te voltooien.

Ik heb updates (of een stuurprogramma-update) geïnstalleerd en nu werkt een van mijn apparaten niet meer.

Hier volgen twee mogelijke oorzaken hiervoor: Als u een stuurprogramma bijwerkt voor een apparaat dat was geïnstalleerd toen u uw computer hebt aangeschaft, gaat u eerst na of een stuurprogramma van de computerfabrikant beschikbaar is. Computerfabrikanten gebruiken vaak onderdelen van andere leveranciers, zoals video- en geluidskaarten. In bepaalde gevallen kan de fabrikant het stuurprogramma voor een dergelijk apparaat hebben aangepast voor gebruik op uw computer, terwijl de leverancier van het apparaat een generiek stuurprogramma levert. Als u een generiek stuurprogramma installeert, kan dat soms tot problemen leiden, ook als het stuurprogramma door de fabrikant van het apparaat wordt geleverd.

Een andere reden kan zijn dat de versie van het stuurprogramma niet geschikt is voor uw apparaat of computer. Apparaten behouden vaak dezelfde naam als ze worden herzien. Het kan zijn dat u het meest recente stuurprogramma gebruikt, maar dat dit niet juist werkt. In dat geval moet u mogelijk terugkeren naar een vorige versie van het stuurprogramma voor dat apparaat. Zoek op de website van de fabrikant van de computer of het apparaat naar een versie van het stuurprogramma die specifiek geschikt is voor uw apparaat of verwijder het nieuwe stuurprogramma en start de computer opnieuw op om het oude stuurprogramma opnieuw te installeren. Zie Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor hulp met deze stappen.

Ik heb deze stappen voor probleemoplossing uitgevoerd, maar het probleem is nog steeds niet verholpen. Wat moet ik nu doen?

Probeer een van de volgende mogelijkheden:

 • Als in Windows Update een foutcode of foutbericht wordt weergegeven, zoekt u in Help en ondersteuning met de foutcode of het foutbericht als zoekterm. Als u de meest recente Help-informatie in uw zoekopdracht wilt opnemen, zoekt u in de online-Help van Windows.

 • Ga naar de op de Microsoft Antwoorden website voor meer informatie.

 • Ga naar de Veelvoorkomende problemen met installaties van updates in Windows oplossen om problemen op te lossen met de installatie van updates op de Microsoft Ondersteuningswebsite.

Foutcode waarop dit van toepassing is: WindowsUpdate_dt000