Ouderlijk toezicht gebruiken in Windows Media Center

Met Ouderlijk toezicht in Windows Media Center kunt u voorkomen dat kinderen aanstootgevende tv-programma's en films kijken.

Wanneer u Ouderlijk toezicht inschakelt, wordt u gevraagd een toegangscode te maken die u later kunt gebruiken om toegang te krijgen tot beperkte inhoud of om instellingen voor ouderlijk toezicht te wijzigen. Alleen tv-programma's en films die de maximaal toegestane classificatie niet overschrijden, kunnen zonder de toegangscode worden bekeken. Niet alle tv-programma's en films zijn geclassificeerd, dus u kunt Ouderlijk toezicht ook zo configureren dat niet-geclassificeerde inhoud wordt geblokkeerd.

Zie Welke instellingen kan ik opgeven in Ouderlijk toezicht? voor meer informatie.

Alles weergeven

Ouderlijk toezicht instellen

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, vervolgens op Algemeen en klik daarna op Ouderlijk toezicht.

 2. Als u voor de eerste keer toegang krijgt tot Ouderlijk toezicht, wordt u gevraagd als toegangscode een nummer van vier cijfers te typen en te bevestigen. U wordt aangeraden deze code op te schrijven voor toekomstig gebruik.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u Ouderlijk toezicht wilt instellen voor tv-programma's, klikt u op Tv-classificaties, schakelt u het selectievakje Tv blokkeren inschakelen in en gebruikt u vervolgens de plus- (+) en minknop (-) om een maximaal toegestane classificatie te selecteren. Als u inhoud wilt beperken die nog niet is geclassificeerd, schakelt u het selectievakje Niet-geclassificeerde tv-programma's blokkeren in (dit is optioneel). Klik op Opslaan.

   Klik op Geavanceerd als u de instellingen niet alleen op basis van classificatie maar ook op inhoud wilt aanpassen. Er zijn vijf gebieden waarvoor u beperkingen kunt instellen: fictief geweld, suggestieve dialogen, beledigende taal, seksuele inhoud en geweld.

  • Als u Ouderlijk toezicht wilt instellen voor dvd's en films, klikt u op Film-/dvd-classificaties, schakelt u het selectievakje Blokkering van films inschakelen in en gebruikt u vervolgens de plus- (+) en minknop (-) om een classificatie te selecteren. Als u inhoud wilt beperken die nog niet is geclassificeerd, schakelt u het selectievakje Niet geclassificeerde films blokkeren in (dit is optioneel). Klik op Opslaan.

De toegangscode wijzigen

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, vervolgens op Algemeen, klik daarna op Ouderlijk toezicht en typ ten slotte uw huidige toegangscode.

 2. Klik op Toegangscode wijzigen.

 3. Typ en bevestig een nieuwe toegangscode van vier cijfers en klik vervolgens op OK.

Ouderlijk toezicht opnieuw instellen

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, vervolgens op Algemeen, klik daarna op Ouderlijk toezicht en typ ten slotte uw huidige toegangscode.

 2. Klik op Ouderlijk toezicht opnieuw instellen.

 3. Klik op Ja om de toegangscode te verwijderen en alle beperkingen uit te schakelen.

Opmerkingen   

 • Ouderlijk toezicht is in bepaalde landen of regio's niet beschikbaar.

 • In Media Center wordt gebruikgemaakt van de classificaties van het tv-signaal om te bepalen welke programma's worden geblokkeerd. In zeldzame gevallen komt de classificatie in de gids niet overeen met de classificatiegegevens die via het tv-signaal worden ontvangen.