Tv kijken met Windows Media Center: veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over vragen over tv kijken met Windows Media Center.

Alles weergeven

Wat is een tv-tuner en waarvoor heb ik die nodig?

Een tv-tuner is een apparaat waarmee u een tv-signaal op uw computer kunt aansluiten, zodat u op uw computer live-tv kunt kijken en opnemen. Als u beschikt over een tv-signaal via een antenne of een abonnement op de kabel kunt u dit aansluiten op een compatibele tv-tuner met behulp van een coaxkabel en vervolgens een tv-signaal instellen in Media Center. Zie Tv op uw computer: Tv-signalen en tv-tuners en Een tv-signaal instellen in Windows Media Center voor meer informatie.

Waarom krijg ik een foutmelding als ik probeer tv te kijken?

In de volgende tabel vindt u informatie over foutmeldingen tijdens het kijken van tv in Media Center. Zie Codecs: veelgestelde vragen voor antwoorden op enkele veelgestelde vragen over codecs .

Foutmelding
Actie

De tuner is niet geïnstalleerd (externe USB-tuner): de tuner is niet aangesloten, is niet voorzien van de juiste stuurprogramma's of is niet geconfigureerd voor gebruik met Windows Media Center.

Controleer of de externe tv-tuner is aangesloten op de computer en of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Zie Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor informatie over het bijwerken van stuurprogramma's.

Raadpleeg tevens de documentatie bij uw tv-tuner of de fabrikant voor ondersteuning. Zie Help-informatie opvragen over uw tv-tuner voor meer informatie.

Zie Een tv-signaal instellen in Windows Media Center voor informatie over het instellen van een tv-tuner en een tv-signaal.

De tuner is niet gevonden (interne tunerkaart): de tunerkaart is niet geïnstalleerd, is niet ingeschakeld, is niet voorzien van juiste stuurprogramma's of is niet geconfigureerd voor gebruik met Windows Media Center.

Controleer of de tv-tunerkaart goed is geïnstalleerd op uw computer en of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Zie Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor informatie over het bijwerken van stuurprogramma's.

Raadpleeg tevens de documentatie bij uw tv-tuner of de fabrikant voor ondersteuning. Zie Help-informatie opvragen over uw tv-tuner voor meer informatie.

Zie Een tv-signaal instellen in Windows Media Center voor informatie over het instellen van een tv-tuner en een tv-signaal.

De tuner is in gebruik: de tuner wordt door een ander programma gebruikt.

Sluit alle andere mediaprogramma's die de tv-tuner gebruiken en probeer nogmaals live-tv te kijken in Media Center.

Tunerfout (ongeldige tv-indeling): de tunerhardware ondersteunt de tv-indeling voor het geselecteerde land of de geselecteerde regio niet.

Stem af op een ander kanaal. Als u nog steeds dezelfde foutmelding ontvangt, probeert u het Media Center te sluiten en weer te openen. Als het probleem aanhoudt, start u uw computer opnieuw.

Videofout: de videodecoder wordt door een ander programma gebruikt.

Sluit alle andere mediaprogramma's die de codec gebruiken en probeer het opnieuw.

Videofout: de videodecoder werkt niet goed of is niet geïnstalleerd.

Sluit Media Center en start het opnieuw. Als u nog steeds dezelfde foutmelding ontvangt, start u uw computer opnieuw. Als het probleem blijft optreden, moet u mogelijk uw codecsoftware opnieuw installeren of bijwerken. Neem voor ondersteuning hierbij contact op met de fabrikant van het apparaat.

Fout in het audioapparaat: de audiokaart is niet geïnstalleerd, is niet ingeschakeld of beschikt niet over bijgewerkte stuurprogramma's.

Controleer of de audiokaart (geluidskaart) goed is geïnstalleerd op uw computer en of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Zie Geluidskaarten: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Waarom is de tv gestopt of is het kanaal onverwacht gewijzigd?

Het kan zijn dat de FM-invoer op uw tv-tuner in gebruik is. Sommige tv-tuners hebben zowel een FM-radio-invoer als een invoer voor een tv-signaal en kunnen niet tegelijkertijd een FM-radiosignaal en een tv-signaal ontvangen. Als de tuner bijvoorbeeld voor FM-radio wordt gebruikt op het moment dat een geplande tv-opname van start gaat, wordt er een waarschuwing weergegeven dat de FM-radiosessie wordt gestopt wanneer de tv-opname begint. Als u geen keuze maakt, stopt Media Center de FM-radio automatisch en wordt de tv-opname volgens de planning gestart.

Als u een computer met Media Center met slechts één tv-tuner op een thuisnetwerk hebt aangesloten en een of meer Windows Media Center-extenders gebruikt, hebben personen in een of meer andere ruimten toegang tot de tv-tuner.

Zie Tv op uw computer: Tv-signalen en tv-tuners voor meer informatie over tv-tuners.

Ik gebruik een IR-kabel en een settopbox in combinatie met Media Center. Waarom kan ik de kanalen niet wijzigen?

Een infraroodafstandsbedieningskabel, ook wel IR-kabel genoemd, is een infraroodapparaatje waarmee u een kabel- of satellietsettopbox kunt besturen via uw Media Center-afstandsbediening. Deze worden vaak geleverd bij afstandsbedieningen en tv-tuners voor Media Center. Raadpleeg de documentatie die u bij de IR-kabel hebt ontvangen voor meer informatie.

Als het tv-signaal wordt ontvangen via een settopbox en in Media Center het kanaal niet of niet goed kan worden gewijzigd, controleert u het volgende:

 • De IR-kabel is aangesloten op de ontvanger van het afstandsbedieningssignaal. Als de IR-kabel niet is aangesloten, kan in Media Center geen signaal naar de settopbox worden gestuurd om een kanaal te wijzigen.

 • De IR-kabel is juist geplaatst aan de voorzijde van de settopbox. Gebruik een zaklamp om de signaalontvanger op de settopbox te zoeken als u problemen hebt met het plaatsen van de IR-kabel op de settopbox.

 • De IR-besturingscodes zijn goed geconfigureerd. Als het kanaal telkens op dezelfde wijze onjuist wordt gewijzigd, zijn de IR-besturingscodes mogelijk niet goed geconfigureerd tijdens de instelling van het tv-signaal. Blader in het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, Tv en vervolgens op Tv-signaal instellen om het tv-signaal opnieuw in te stellen.

Waarom krijg ik geen signaal voor standaard-tv-kanalen?

Er zijn twee typen tv-signalen: standaardsignalen en digitale kanalen. Als er een bericht wordt weergegeven dat Media Center geen tv-signaal kan detecteren op een standaardkanaal, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

 • Als u uw tv-signaal via de ether en een antenne ontvangt, is het kanaal mogelijk tijdelijk niet beschikbaar of hebt u geen ontvangst.

 • Als u zich abonneert op een kabel- of satellietservice, is het kanaal dat u probeert te ontvangen, mogelijk niet in uw abonnement opgenomen. Als u de kanalen die u niet kunt ontvangen wilt verbergen, bladert u in het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klikt u achtereenvolgens op Instellingen, Tv en Gids en klikt u tot slot op Kanalen bewerken.

 • Als uw tv-signaal wordt ontvangen via een kabel- of satelliet-settopbox, is de settopbox mogelijk niet afgestemd op het juiste kanaal. Controleer of de settopbox is afgestemd op het kanaal dat u zoekt.

 • Als u een of meer tv-tuners op uw computer hebt aangesloten, is er mogelijk een probleem met een van de tv-tuners. Controleer of elke tv-tuner is ingeschakeld en of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd. Als u wilt controleren of uw tv-tuners compatibel zijn met Windows 7, gaat u naar de website met de Windows Logo'd Products List.

 • Als u het tv-signaal via de ether en een antenne ontvangt of via een kabelaansluiting, moet u ervoor zorgen dat de kabel goed is aangesloten op de TV-IN-aansluiting op de tv-tuner.

 • Als uw tv-signaal wordt ontvangen via een kabel of satelliet settopbox, controleert u of de settopbox is ingeschakeld en of de volgende twee kabels zijn aangesloten:

  • Een kabel die het tv-signaal verbindt met de settopbox.

  • Een kabel die de settopbox verbindt met de TV-IN-aansluiting op de tv-tuner.

 • Mogelijk is de service in uw gebied uitgevallen. Neem contact op met uw tv-serviceaanbieder om te vragen of de service actief is en of er geen technische problemen zijn.

Waarom krijg ik geen signaal voor digitale tv-kanalen via een antenne?

Als u een antenne en een digitale tv-tuner gebruikt voor de ontvangst van een digitaal signaal en u krijgt een bericht dat Media Center geen tv-signaal voor de digitale tv-kanalen kan detecteren, gaat u als volgt te werk:

 • Controleer of het signaal dat u ontvangt, sterk genoeg is. Verplaats hiervoor de antenne naar een positie zonder obstakels en controleer de signaalsterkte.

  Blader in het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, Tv, Tv-signaal en vervolgens op Signaalsterkte van antenne voor digitale tv om de signaalsterkte voor digitale tv-kanalen weer te geven. (Als u deze optie niet ziet, worden digitale tv-tuners wellicht niet herkend in Media Center. Controleer of elke tv-tuner is ingeschakeld in Media Center en of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.)

  Raadpleeg de documentatie bij de antenne voor meer informatie over het verbeteren van de signaalsterkte door de plaatsing van de antenne.

 • Zorg ervoor dat de coaxkabel goed is aangesloten op zowel de de digitale tv-tuner als de digitale tv-antenne. Sommige digitale tv-tuners hebben meerdere aansluitingen. Zorg ervoor dat de kabel is aangesloten op de TV-IN-aansluiting.

 • Raadpleeg de documentatie bij de antenne om te controleren of deze digitale tv ondersteunt. Als u een signaalversterker voor de antenne hebt, controleert u of de kabel tussen de twee apparaten goed is aangesloten en of de signaalversterker is ingeschakeld.

 • Als u in Europa woont en uw antenne DVB-T-kanalen (Digital Video Broadcast-Terrestrial) ondersteunt, zijn door Media Center mogelijk kanalen geïdentificeerd die u niet daadwerkelijk ontvangt. U kunt deze kanalen in de gids als volgt verbergen:

  Blader in het startscherm van Windows Media Center naar Taken en klik achtereenvolgens op Instellingen, Tv, Gids, Kanalen bewerken.

Waarom krijg ik geen signaal voor een digitaal tv-kanaal via de kabel?

Als u een bericht krijgt dat Media Center geen tv-signaal kan detecteren op een digitaal tv-kanaal via de kabel, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

 • Uw abonnement op het digitale kabelkanaal bevat mogelijk niet dit specifieke kanaal. Neem contact op met uw kabelmaatschappij voor meer informatie over de service. Als er een kanaal in de gids wordt weergegeven dat geen deel uitmaakt van uw kabelservice, kunt u het kanaal als volgt verwijderen:

  Blader in het startscherm van Windows Media Center naar Taken en klik achtereenvolgens op Instellingen, Tv, Gids, Kanalen bewerken.

 • Als u een CableCARD hebt, is deze mogelijk niet goed geconfigureerd. Zie Een tv-signaal instellen in Windows Media Center voor meer informatie over CableCARDs.

Hoe kan ik problemen met mijn tv-tuner oplossen?

U kunt een probleemoplosser uitvoeren waarmee automatisch problemen met uw tv-tuner worden gedetecteerd en opgelost.

 1. Klik op deze knop:

  Afbeelding van de knop Repareren

  Dit probleem oplossen

 2. Klik op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard.