Wat is systeembeveiliging?

Systeembeveiliging is een functie waarmee regelmatig informatie over de systeembestanden en -instellingen van uw computer wordt gemaakt en opgeslagen. Met systeembeveiliging worden ook eerdere versies opgeslagen van bestanden die u hebt gewijzigd. De bestanden worden opgeslagen in herstelpunten, die worden gemaakt voorafgaand aan belangrijke systeemgebeurtenissen, zoals de installatie van een programma of een stuurprogramma voor een apparaat. Herstelpunten worden ook automatisch om de zeven dagen gemaakt als er de afgelopen zeven dagen geen andere herstelpunten zijn gemaakt. Bovendien kunt u op elk gewenst moment handmatig herstelpunten maken.

Systeembeveiliging wordt automatisch ingeschakeld voor het station waarop Windows is geïnstalleerd. Systeembeveiliging kan alleen worden ingeschakeld voor stations die zijn geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem.

U kunt op twee manieren profiteren van systeembeveiliging:

  • Als uw computer erg traag is of niet correct functioneert, kunt u Systeemherstel gebruiken om de systeembestanden en -instellingen van de computer met behulp van een herstelpunt terug te brengen naar een eerder moment. Zie Systeemherstel: veelgestelde vragen voor meer informatie over Systeemherstel.

  • Als u een bestand of map per ongeluk hebt gewijzigd of verwijderd, kunt u deze herstellen naar een vorige versie die is opgeslagen als onderdeel van een herstelpunt. Zie Vorige versies van bestanden: veelgestelde vragen voor meer informatie over vorige versies.